Aineistopankki

LOGOT median käyttöön

Suomenkielinen, jpg
Ruotsinkielinen, jpg
Englanninkielinen, jpg

SUOMEN BIOTALOUSSTRATEGIA

Kestävää kasvua biotaloudesta – Suomen biotalousstrategia (pdf)

Hållbar tillväxt genom bioekonomi – Finlands bioekonomiska strategi (pdf)

Sustainable growth from bioeconomy – The Finnish Bioeconomy Strategy (pdf)

Valtioneuvoston periaatepäätös kasvun uusien kärkien cleantechin ja biotalouden vauhdittamisesta (pdf)

BIOTALOUDEN ESITTELYDIAT

05/2015 Biotalousstrategia käytäntöön, strategian toimeenpanon 1. vuosi (katsottavissa selaimella, SlideShare)
05/2015 Biotalousstrategia käytäntöön, strategian toimeenpanon 1. vuosi (PowerPoint-tiedosto)

Kestävää kasvua biotaloudesta – metsäbiotalouden näkökulma (katsottavissa selaimella, SlideShare)
Kestävää kasvua biotaloudesta – metsäbiotalouden näkökulma (PowerPoint-tiedosto)

Sustainable growth from bioeconomy – The forest bioeconomy perspective (katsottavissa selaimella, SlideShare)
Sustainable growth from bioeconomy – The forest bioeconomy perspective (PowerPoint-tiedosto)

Hållbar tillväxt genom bioekonomi – ett skogsbioekonomiskt perspektiv (katsottavissa selaimella, SlideShare)
Hållbar tillväxt genom bioekonomi – ett skogsbioekonomiskt perspektiv (pdf)

BIOTALOUS-ESITTEET

Sustainable growth from bioeconomy (pdf)
Sustainable growth from bioeconomy (SlideShare)

VIDEOT

Suomalainen biotalous, MMM 2016 (YouTube)
Forest based bioeconomy in Finland (YouTube)
Bioeconomy – New Era (YouTube)
Suomen biotalous on monipuolista – biotalousstrategia (YouTube)
Finnish bioeconomy strategy (English subtitles) (YouTube)

EU:n biotalousstrategia: A new bioeconomy for a sustainable Europe, Euroopan komissio 2018 (YouTube)

MUUT STRATEGIAT, OHJELMAT JA TIEKARTAT

Kansallinen metsästrategia, esite (e-julkaisu, MMM 05/2019)

Maa- ja metsätalousministeriön strategia 2030 (pdf, MMM 03/2019)

Realising the circular bioeconomy, OECD Science, Technology and Industry Policy Papers, 11/2018

Vähennä ja vältä, kierrätä ja korvaa. Muovitiekartta Suomelle, (pdf YM 2018)

EU:n pitkän tähtäimen ilmastostrategia – Puhdas maapallo kaikille, 11/2018

EU:n biotalousstrategia, päivitetty 2018

EU:n biotalousjulkaisut

EU Reflection paper: Towards a Sustainable Europe by 2030, 2019

EU Factsheet: Towards a Sustainable Europe by 2030, 2019 (saatavilla suomeksi)

Paikkatietopoliittinen selonteko, MMM 5/2018

Ministeriöiden tulevaisuuskatsaukset

MMM:n tulevaisuuskatsaus 2018 englanniksi 10/2018: Competitive advantage from clean food and responsible bioeconomy and circular economy 

Pohjoismainen biotalousohjelma: 15 ehdotusta kestävän muutoksen toteuttamiseksi, Pohjoismaiden ministerineuvosto 2018

Nordic Road Map for Blue Bioeconomy (pdf 2016)

Bittejä ja biomassaa – Tiekartta digitalisaation vauhdittamaan biotalouteen, VTT ja Luke, 2017

Kasvua vesiosaamisesta ja vesiluonnonvarojen kestävästä
hyödyntämisestä – Sinisen biotalouden kansallinen kehittämissuunnitelma 2025 (pdf 2016)

Sinisen biotalouden tutkimus- ja osaamisagenda (tekstiversio 4.6.2018, pdf)

Kansallinen energia- ja ilmastostrategia vuoteen 2030 (pdf 2016)

Suomen tiekartta kiertotalouteen 2016 – 2025, Sitra 2016

Forest bioeconomy NRA
Recommendations for the Finnish forest-based bioeconomy R&D  (pdf 2016)

Vesihuollon suuntaviivat 2020-luvulle (pdf 2017)

Kohti ilmastoviisasta arkea – keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelma vuoteen 2030 (2017)

Kestävän kehityksen toimintaohjelma Agenda2030 (2015)

Agenda2030, epävirallinen suomennos (pdf)

MUUT TIETOLÄHTEET

Biotalouden rahoituslähdetietokanta

Team Finlandin kokoamat myyntiliidit ja liiketoimintamahdollisuudet aiheesta biotalous 

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan tutkimushankkeet Hankehaavi -hakemistossa.

Suomen uhanalaisten lajien Punaisen listan verkkopalvelu (Suomen Lajitietokeskus)

Puutuoteteollisuuden hankeportaali

Puurakentamisen ohjeet, Puuinfo.fi

Puutuotteet ja rakentaminen, Metsäteollisuus ry, tilastot PowerPoint-dioina

Biosanasto, Biotekniikan neuvottelukunta

Ulkoministeriön thisisFINLAND -sivusto:
Sustainable growth from the bioeconomy, Finland.fi -sivuston toolbox
Hakutulokset: bioeconomy

RAPORTIT JA JULKAISUT

Biotalous.fi:n uutiset ja artikkelit aiheista selvitykset, raportit ja selonteot.

Tilastoja: Luken biotalouslaskelmat (mm. biotalouden tuotos, investoinnit ja työllistäminen)

Tilastoja: Tilastokeskus, Kestävän kehityksen YK-indikaattorit (myös englanniksi)

Julkaisuja: Winland-hanke tarkasteli Suomen energia-, ruoka- ja vesiturvallisuutta 2016-2019

Julkaisu: Kestävää kasvua uusiutuvista luonnonvaroista, kärkihankkeiden tuloksia (maa- ja metsätalousministeriö 03/2019, e-julkaisu)

Julkaisu: Suomen lajien uhanalaisuus – Punainen kirja 2019 (ympäristöministeriö ja SYKE 03/2019)

Selvitys valtioneuvostolle: Uusi alku – maatalous on myös tulevaisuuden elinkeino, Reijo Karhinen, MMM 02/2019

Luken julkaisu: Suomen biokaasualan haasteet ja mahdollisuudet (2018)

Luken julkaisu: Opas kierrätyslannoitevalmisteiden tuottajille (2018)

Luken selvitys Synthesis on bioeconomy monitoring systems in the EU Member States – indicators for monitoring the progress of bioeconomy (2018)

Saaristo-, rannikko- ja vesistömatkailun hyvät tuotteet -hankkeen raportti (2018)

Luken selvitys MMM:lle Biopaths to Carbon Neutrality, long
Biopahts to Carbon Neutrality, short, Biopolut hiilineutraalisuuteen (pdf, Luke 2017)

Rakentamisen hiilivarasto (pdf, VTT 2017)

Julkaisu: Synthesis on forest bio-economy research and innovation in Europe (SlideShare, SCAR 2017)

Julkaisu: Wood-Based Bioeconomy Solving Global Challenges (pdf, TEM 2017)

Biotalous ja cleantech Suomessa – strategioiden arviointi ja toimenpidesuositukset (VNK 2016)

Puurakentaminen: sääntelyn kapeikot ja kehittämisvaihtoehdot (Pellervon taloustutkimus, 2016)

Esite: Finland’s forests 2018 (pdf, Luke 2018)

Esite: National Forest Inventories NFI (pdf, Luke 2017)

Suomen ympäristökeskus: Metsien hiilinielut otettava mukaan biotalouden kestävyystarkasteluihin. (SYKE Policy Brief, 2016)

Pöyry Oy:n selvitys TEM:lle Teollisen bioteknologian kasvupolut Suomelle (pdf 2015)

INFOGRAAFIT JA KUVAT

Biotalouslaskelmat, Luonnonvarakeskus

Yhteiskuntasitoumuksen materiaalipankki, Valtioneuvoston kanslia

Kestävän kehityksen tavoitteet – materiaalipankki, UNDP

Puurakentamisen kuvapankki, Puuinfo

Infograafeja metsien kestävästä käytöstä

Metsien kestävä käyttö, Suomen metsäyhdistys

AINEISTOJA  BIOTALOUSTAPAHTUMISTA

Biotalouden Roadshow 5.-21.4. 2016
Mitä biotalouden kärkihankkeet tarkoittavat yritysten kannalta? (pdf), Jussi Manninen, TEM

Biotalouden yö Heurekassa 2015
Kemianteollisuus ry:n biotalousesite  (pdf)

APCA, 2014
Ranskankielinen seminaariesitys:
Stratégie globale de la bioéconomie, l’exemple de la Finlande (katsottavissa selaimella, SlideShare)
Stratégie globale de la bioéconomie, l’exemple de la Finlande (PowerPoint-tiedosto)
Muokkaus ja käännös: Jertta de Mazières, Suomen Pariisin suurlähetystö

BLOGI- JA CASE-ARTIKKELEIDEN OHJEISTUS

Kirjoita Biotalous.fi:n blogiin, ohjeistettu pohja (MS Word)
Kirjoita case-artikkeli biotalouden ratkaisusta, ohjeistettu pohja (MS Word)

Jos Word-tiedostot eivät lataudu oikein tietokoneellesi, voit katsoa ohjeet tältä sivulta.