Aineistopankki

LOGOT median käyttöön

Suomenkielinen, jpg
Ruotsinkielinen, jpg
Englanninkielinen, jpg

SUOMEN BIOTALOUSSTRATEGIA

Kestävää kasvua biotaloudesta – Suomen biotalousstrategia (pdf)

Hållbar tillväxt genom bioekonomi – Finlands bioekonomiska strategi (pdf)

Sustainable growth from bioeconomy – The Finnish Bioeconomy Strategy (pdf)

Valtioneuvoston periaatepäätös kasvun uusien kärkien cleantechin ja biotalouden vauhdittamisesta (pdf)

BIOTALOUDEN ESITTELYDIAT

05/2015 Biotalousstrategia käytäntöön, strategian toimeenpanon 1. vuosi (katsottavissa selaimella, SlideShare)
05/2015 Biotalousstrategia käytäntöön, strategian toimeenpanon 1. vuosi (PowerPoint-tiedosto)

Kestävää kasvua biotaloudesta – metsäbiotalouden näkökulma (katsottavissa selaimella, SlideShare)
Kestävää kasvua biotaloudesta – metsäbiotalouden näkökulma (PowerPoint-tiedosto)

Sustainable growth from bioeconomy – The forest bioeconomy perspective (katsottavissa selaimella, SlideShare)
Sustainable growth from bioeconomy – The forest bioeconomy perspective (PowerPoint-tiedosto)

Hållbar tillväxt genom bioekonomi – ett skogsbioekonomiskt perspektiv (katsottavissa selaimella, SlideShare)
Hållbar tillväxt genom bioekonomi – ett skogsbioekonomiskt perspektiv (pdf)

BIOTALOUS-ESITTEET

Sustainable growth from bioeconomy (pdf)
Sustainable growth from bioeconomy (SlideShare)

VIDEOT

Ministeri Jari Leppä kertoo metsien merkityksestä suomalaiselle biotaloudelle, MMM 2017 (YouTube)
Suomalainen biotalous, MMM 2016 (YouTube)
Forest based bioeconomy in Finland (YouTube)
Bioeconomy – New Era (YouTube)
Suomen biotalous on monipuolista – biotalousstrategia (YouTube)
Finnish bioeconomy strategy (English subtitles) (YouTube)

MUUT STRATEGIAT, OHJELMAT JA TIEKARTAT

EU:n biotalousjulkaisut

Nordic Road Map for Blue Bioeconomy (pdf 2016)

Kasvua vesiosaamisesta ja vesiluonnonvarojen kestävästä
hyödyntämisestä – Sinisen biotalouden kansallinen kehittämissuunnitelma 2025 (pdf 2016)

Kansallinen energia- ja ilmastostrategia vuoteen 2030 (pdf 2016)

Suomen tiekartta kiertotalouteen 2016 – 2025, Sitra 2016

Forest bioeconomy NRA
Recommendations for the Finnish forest-based bioeconomy R&D  (pdf 2016)

Vesihuollon suuntaviivat 2020-luvulle (pdf 2017)

Kohti ilmastoviisasta arkea – keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelma vuoteen 2030 (2017)

MUUT TIETOLÄHTEET

Biotalouden rahoituslähdetietokanta

Team Finlandin kokoamat myyntiliidit ja liiketoimintamahdollisuudet aiheesta biotalous 

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan tutkimushankkeet Hankehaavi -hakemistossa.

Biosanasto, Biotekniikan neuvottelukunta

Ulkoministeriön thisisFINLAND -sivusto:
Sustainable growth from the bioeconomy, Finland.fi -sivuston toolbox
Hakutulokset: bioeconomy

RAPORTIT JA JULKAISUT

Biotalous.fi:n uutiset ja artikkelit aiheista selvitykset, raportit ja selonteot.

Luken selvitys MMM:lle Biopaths to Carbon Neutrality, long
Biopahts to Carbon Neutrality, short, Biopolut hiilineutraalisuuteen (pdf, Luke 2017)

Julkaisu: Synthesis on forest bio-economy research and innovation in Europe (SlideShare, SCAR 2017)

Julkaisu: Wood-Based Bioeconomy Solving Global Challenges (pdf, TEM 2017)

Biotalous ja cleantech Suomessa – strategioiden arviointi ja toimenpidesuositukset (VNK 2016)

Esite: Finland’s forests 2017 (pdf, Luke 2017)

Esite: National Forest Inventories NFI (pdf, Luke 2017)

Suomen ympäristökeskus: Metsien hiilinielut otettavat mukaan biotalouden kestävyystarkasteluihin. (SYKE Policy Brief, 2016)

Pöyry Oy:n selvitys TEM:lle Teollisen bioteknologian kasvupolut Suomelle (pdf 2015)

AINEISTOJA  BIOTALOUSTAPAHTUMISTA

Biotalouden Roadshow 5.-21.4. 2016
Mitä biotalouden kärkihankkeet tarkoittavat yritysten kannalta? (pdf), Jussi Manninen, TEM

Biotalouden yö Heurekassa 2015
Kemianteollisuus ry:n biotalousesite  (pdf)

APCA, 2014
Ranskankielinen seminaariesitys:
Stratégie globale de la bioéconomie, l’exemple de la Finlande (katsottavissa selaimella, SlideShare)
Stratégie globale de la bioéconomie, l’exemple de la Finlande (PowerPoint-tiedosto)
Muokkaus ja käännös: Jertta de Mazières, Suomen Pariisin suurlähetystö

BLOGI- JA CASE-ARTIKKELEIDEN OHJEISTUS

Kirjoita Biotalous.fi:n blogiin, ohjeistettu pohja (MS Word)
Kirjoita case-artikkeli biotalouden ratkaisusta, ohjeistettu pohja (MS Word)

Jos Word-tiedostot eivät lataudu oikein tietokoneellesi, voit katsoa ohjeet tältä sivulta.