Aineistopankki

LOGOT median käyttöön

Suomenkielinen, jpg
Ruotsinkielinen, jpg
Englanninkielinen, jpg

SUOMEN BIOTALOUSSTRATEGIA

Kestävää kasvua biotaloudesta – Suomen biotalousstrategia (pdf)

Hållbar tillväxt genom bioekonomi – Finlands bioekonomiska strategi (pdf)

Sustainable growth from bioeconomy – The Finnish Bioeconomy Strategy (pdf)

Valtioneuvoston periaatepäätös kasvun uusien kärkien cleantechin ja biotalouden vauhdittamisesta (pdf)

BIOTALOUDEN ESITTELYDIAT

05/2015 Biotalousstrategia käytäntöön, strategian toimeenpanon 1. vuosi (katsottavissa selaimella, SlideShare)
05/2015 Biotalousstrategia käytäntöön, strategian toimeenpanon 1. vuosi (PowerPoint-tiedosto)

Kestävää kasvua biotaloudesta – metsäbiotalouden näkökulma (katsottavissa selaimella, SlideShare)
Kestävää kasvua biotaloudesta – metsäbiotalouden näkökulma (PowerPoint-tiedosto)

Sustainable growth from bioeconomy – The forest bioeconomy perspective (katsottavissa selaimella, SlideShare)
Sustainable growth from bioeconomy – The forest bioeconomy perspective (PowerPoint-tiedosto)

Hållbar tillväxt genom bioekonomi – ett skogsbioekonomiskt perspektiv (katsottavissa selaimella, SlideShare)
Hållbar tillväxt genom bioekonomi – ett skogsbioekonomiskt perspektiv (pdf)

BIOTALOUS-ESITTEET

Sustainable growth from bioeconomy (pdf)
Sustainable growth from bioeconomy (SlideShare)

VIDEOT

Suomalainen biotalous, MMM 2016 (YouTube)
Forest based bioeconomy in Finland (YouTube)
Bioeconomy – New Era (YouTube)
Suomen biotalous on monipuolista – biotalousstrategia (YouTube)
Finnish bioeconomy strategy (English subtitles) (YouTube)

MUUT STRATEGIAT, OHJELMAT JA TIEKARTAT

Nordic Road Map for Blue Bioeconomy (pdf 2016)

Kasvua vesiosaamisesta ja vesiluonnonvarojen kestävästä
hyödyntämisestä – Sinisen biotalouden kansallinen kehittämissuunnitelma 2025 (pdf 2016)

Kansallinen energia- ja ilmastostrategia vuoteen 2030 (pdf 2016)

Suomen tiekartta kiertotalouteen 2016 – 2025, Sitra 2016

Forest bioeconomy NRA
Recommendations for the Finnish forest-based bioeconomy R&D  (pdf 2016)

Vesihuollon suuntaviivat 2020-luvulle (pdf 2017)

Kohti ilmastoviisasta arkea – keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelma vuoteen 2030 (2017)

MUUT TIETOLÄHTEET

Biotalous.fi:stä löytyvät selvitykset, raportit ja selonteot.

Biotalouden rahoituslähdetietokanta

Team Finlandin kokoamat myyntiliidit ja liiketoimintamahdollisuudet aiheesta biotalous 

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan tutkimushankkeet Hankehaavi -hakemistossa.

Julkaisu: Wood-Based Bioeconomy Solving Global Challenges (pdf, TEM 2017)

Biotalous ja cleantech Suomessa – strategioiden arviointi ja toimenpidesuositukset (VNK 2016)

Esite: Finland’s forests 2017 (pdf, Luke 2017)

Esite: National Forest Inventories NFI (pdf, Luke 2017)

Suomen ympäristökeskus: Metsien hiilinielut otettavat mukaan biotalouden kestävyystarkasteluihin. (SYKE Policy Brief, 2016)

Pöyry Oy:n selvitys TEM:lle Teollisen bioteknologian kasvupolut Suomelle (pdf 2015)

Biosanasto, Biotekniikan neuvottelukunta

Ulkoministeriön thisisFINLAND -sivusto:
Sustainable growth from the bioeconomy, Finland.fi -sivuston toolbox
Hakutulokset: bioeconomy

AINEISTOJA  BIOTALOUSTAPAHTUMISTA

Biotalouden Roadshow 5.-21.4. 2016
Mitä biotalouden kärkihankkeet tarkoittavat yritysten kannalta? (pdf), Jussi Manninen, TEM

Biotalouden yö Heurekassa 2015
Kemianteollisuus ry:n biotalousesite  (pdf)

APCA, 2014
Ranskankielinen seminaariesitys:
Stratégie globale de la bioéconomie, l’exemple de la Finlande (katsottavissa selaimella, SlideShare)
Stratégie globale de la bioéconomie, l’exemple de la Finlande (PowerPoint-tiedosto)
Muokkaus ja käännös: Jertta de Mazières, Suomen Pariisin suurlähetystö

BLOGI- JA CASE-ARTIKKELEIDEN OHJEISTUS

Kirjoita Biotalous.fi:n blogiin, ohjeistettu pohja (MS Word)
Kirjoita case-artikkeli biotalouden ratkaisusta, ohjeistettu pohja (MS Word)

Jos Word-tiedostot eivät lataudu oikein tietokoneellesi, voit katsoa ohjeet tältä sivulta.