Bittejä ja biomassaa – Tiekartta digitalisaation vauhdittamaan biotalouteen

Digitaalinen murros ja siirtymä fossiilitaloudesta biotalouteen muuttavat parhaillaan talouden toimintaympäristöä perustavanlaatuisesti. Digitalisaatiosta vauhtia biotalouteen -tiekarttatyö tarkastelee, kuinka siirtymä älykkääseen biomassavirtojen ja aineettomien ekosysteemipalvelujen hyödyntämiseen voi tapahtua niin, että se samalla edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä sekä luo uusia elinkeinomahdollisuuksia maa- ja metsätalouden alkutuotantoon ja jatkojalostukseen.