Kierrolla kärkeen – Suomen tiekartta kiertotalouteen 2016-2025

Suomen kiertotalouden tiekartta kuvaa, millä konkreettisilla toimilla voidaan vauhdittaa Suomen siirtymää kohti kilpailukykyistä kiertotaloutta. Tiekartassa nostetaan esille parhaita käytäntöjä ja pilotteja, jotka ovat helposti monistettavissa ja tarjoavat lisäarvoa kansallisesti.

Tiekartta on ladattavissa Sitran sivuilta. Raportin lisäksi sivuilla on saatavilla mm. tiekarttaan liittyvä esite ja infografiikka.