Maa- ja metsätalousministeriön strategia 2030

Visio 2030
Vastuullinen bio- ja kiertotalous on maamme
kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin perusta.

Toiminta-ajatus
Uudistuvan ja kestävän ruoka- ja
luonnonvaratalouden mahdollistaja sekä
luotettavien tietovarantojen tuottaja.