Pohjoismainen biotalousohjelma: 15 ehdotusta kestävän muutoksen toteuttamiseksi

Biotalous on tärkeää Pohjoismaiden kansantalouksille ja varsinkin maaseudun kehittämiselle. Ohjelman tavoitteena on luoda uusia teollisuudenaloja ja arvoketjuja sekä tarjota helpotusta ja opastusta muutokseen, jossa biopohjaiset teollisuudenalat kehittyvät teknisesti edistyksellisiksi aloiksi. Lisäksi pyritään optimoimaan biomassan tuotantoa ja siihen perustuvaa arvonmuodostusta. Pohjoismaisen biotalouden visio perustuu neljään pilariin: kilpailukykyiset biopohjaiset alat, kestävä luonnonvarojen hoito, sietokykyiset ja monimuotoiset ekosysteemit ja osallistava talouskehitys.