Bioekonomiforum för Nyland, Åboland, Åland och Österbotten

Jord- och skogsbruksministeriet och arbets- och näringsministeriet ordnar i samarbete med regionerna åtta bioekonomiforum där målet är att identifiera regionernas styrkor, utveckla bioekonomin utifrån dessa och klarlägga regionernas önskemål om vilka åtgärder som ska tas in i den uppdaterade bioekonomistrategin. Det gemensamma regionala bioekonomiforumet för Nyland, Åboland, Åland och Österbotten arrangeras som ett Teams-webbinarium.

Anmälan till evenemanget via denna länk. På onsdag 10.3. kl 12. stänger anmälan.

Program 12.3.2021 kl. 9–15

Ordförande landskapsdirektör Kaj Suomela, Österbottens förbund

9:00 Öppning, regionutvecklingsdirektör Juha Eskelinen, Nylands landskapsförbund

9:15 Regeringsprogrammet och uppdateringen av den nationella bioenergistrategin, konsultativ tjänsteman Liisa Saarenmaa, jord- och skogsbruksministeriet

9:30 Bioekonomi i Svenskfinland, centralförbundsordförande Mats Nylund, SLC

9:45 paus

10:00 Möjligheter till ökat mervärde inom bioekonomin i regionen: resultat från förhandsförfrågan, skogsdataexpert Henry Schneider, Tapio Ab

10:30 Presentation av bioekonomin inom regionerna

  • Åland: SEABASED pilotprojekt: Närsalter från hav till åker, projektkoordinator Annica Brink, Ålands landskapsregering
  • Åboland: verksamhetsledare Fredrik Granberg, Väståbolands skogsvårdsförening
  • Nyland: Bioekonomi i Västnyland, projektledare Klaus Yrjönen, Novia
  • Österbotten: verkställande direktör Alf-Håkan Romar, Nordic Trout, Jeppo

11:30 Lunchpaus

12:30 Workshop: vad borde man ur regionernas synpunkt ta i beaktande då Finlands bioekonomstrategi uppdateras, Henry Schneider, Tapio Ab

14:00 Kaffepaus

14:20 Presentation av workshoparnas resultat, Henry Schneider och grupperna

15:00 Avslutning, enhetschef Karin Kainlauri, NTM-centralen