Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO)

tem.fi/alueelliset-innovaatiot-ja-kokeilut

Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen (AIKO) käynnistäminen on yksi hallituksen syksyllä 2015 aloittamista aluekehittämistoimista. Tavoitteena on turvata koko Suomen kilpailukyky, edistää kasvua ja hyödyntää maan eri osien voimavaroja ja osaamista mm. yritystoiminnan edellytyksiä ja alueiden uudistumiskykyä parantamalla.

AIKO-rahoitus on kansallinen aluekehitykseen kohdennettu määräraha. Rahoituksella toteutetaan kooltaan pieniä, nopeita, kokeiluluontoisia ja uusia toimenpiteitä. Rahoituksella tuetaan merkittävien kehittämisavausten liikkeelle lähtöä ja käynnistetään mittaluokaltaan huomattavia kehitysprosesseja. Keskeisessä roolissa ovat elinkeinojen ja yritystoiminnan uudistuminen, kasvu ja kansainvälistyminen sekä työllisyyttä ja yritystoimintaa edistävät kokeilut.

Tukea voidaan myöntää julkis- ja yksityisoikeudelliselle oikeushenkilölle. Tukea ei myönnetä yksittäisen yrityksen liiketoiminnan kehittämiseen. Tuen osuus hankkeen kokonaiskustannuksista on pääsääntöisesti 50-70 %. Hakijan on myös itse osallistuttava rahoitukseen omarahoitusosuudella.

Ennakoidun rakennemuutoksen (ERM) AIKO-rahoituksen hankkeista päättävät maakuntien liitot maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelman pohjalta. Rahoituksen hakuaika on jatkuva. Ideahakukierrokset ovat mahdollisia.

Rahoituslähdetietokannan tietosisällöstä vastaavat organisaatiot itse.

Lähetä päivityspyyntö
  • Sallitut tiedostomuodot: jpg, png.
    Lisää kuva

< Takaisin rahoitushakemiston etusivulle