Business Finland Tempo

www.businessfinland.fi/

Business Finlandin Tempo-rahoitus on tarkoitettu suomalaisille start-up, pk ja midcap -yrityksille, jotka tähtäävät vientimarkkinoille ja joiden tuote- tai palveluidealla on kilpailuetua valitulla markkina-alueella. 

Yritys voi esimerkiksi:

  • Testata uuden tuote- tai palvelukonseptin kysyntää ennen kansainvälistymistä
  • Hankkia tietoa asiakastarpeesta ja markkinoista
  • Luoda ensimmäisiä toteutuksia tuotteesta tai palvelusta
  • Koemarkkinoida tuotetta/palvelua ja kerätä palautetta

Tempo-rahoituksen määrä on enintään 50 000 euroa. Rahoitus kattaa 75 % projektin kokonaisbudjetista. Tempo-rahoitukseen sovelletaan Tekesin de minimis -rahoituksen ehtoja. Rahoitus on avustusta, jota ei tarvitse maksaa takaisin.

Keksinnöllinen yritysprojekti: Lupaava, uniikki idea voi saada pienehkön selvitysrahan.

Toiminta: Keskustelu BF-asiantuntijan kanssa tai yhteydenotto tunnustelupalveluun: https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/tule-asiakkaaksi/ 

Rahoituslähdetietokannan tietosisällöstä vastaavat organisaatiot itse.

Lähetä päivityspyyntö
  • Sallitut tiedostomuodot: jpg, png.
    Lisää kuva

< Takaisin rahoitushakemiston etusivulle