Central Baltic Programme 2014-2020 - Keskisen Itämeren ohjelma

centralbaltic.eu/


database.centralbaltic.eu/

EU:n Keskisen Itämeren ohjelma on rajat ylittävä yhteistyöohjelma, josta voi hakea rahoitusta vähintään kahden ohjelmamaan välisiin yhteistyöhankkeisiin Keskisen Itämeren alueella.

Ohjelman temaattisia painopisteitä ovat ympäristö, kilpailukyky sekä hyvät elinolosuhteet. Niitä toteutetaan koko ohjelmassa erilaisin painotuksin osallistuvista alueista riippuen. Ohjelma on jaettu kolmeen osaan: Central Baltic-ohjelma käsittää koko ohjelma-alueen, Etelä-Suomen ja Viron alaohjelmaan voivat osallistua toimijat Suomesta ja Virosta, ja Saariston alaohjelma kattaa kaikki saaristoalueet Ahvenanmaalla ja Suomessa, Ruotsissa ja Virossa.

Ohjelmassa ovat mukana Manner-Suomesta Varsinais-Suomen, Uudenmaan, Itä-Uudenmaan ja Kymenlaakson maakunnat sekä ns. rajoittuvina alueina Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen ja Etelä-Karjalan maakunnat. Myös Ahvenanmaa kuuluu ohjelma-alueeseen. Ohjelman hallintoviranomaisena toimii Varsinais-Suomen liitto.

Rahoituslähdetietokannan tietosisällöstä vastaavat organisaatiot itse.

Lähetä päivityspyyntö
  • Sallitut tiedostomuodot: jpg, png.
    Lisää kuva

< Takaisin rahoitushakemiston etusivulle