ESIR - Euroopan strategisten investointien rahasto

esir.fi/

Euroopan strategisten investointien rahasto ESIR on osa Euroopan investointiohjelmaa, jonka tavoitteena on yksityisten investointien määrän lisääminen, talouskasvun nopeuttaminen ja työllisyyden parantaminen.

ESIR mahdollistaa taloudellisesti kannattavien investointien toteuttamisen. ESIRin kautta tuleva rahoitus edistää muun rahoituksen saamista korkeariskisille hankkeille. ESIRin mahdollistama rahoitus yhdistetään hankkeissa hankkeen omaan ja muilta toimijoilta järjestämään rahoitukseen ja sijoittajapääomaan. Alle 7,5 miljoonan euron rahoituksissa ESIRin tukemaa rahoitusta välittää OP Ryhmä ja yli tämän menevissä hankkeissa Euroopan investointipankki (EIP).

Pääosa rahoituksesta kohdistuu infrastruktuuriin ja uudistaviin teollisiin investointeihin ja noin neljäsosa kohdistuu PK-yrityksille lainojen lisäksi myös sijoituksina rahastojen kautta. ESIRin mahdollistama rahoitus soveltuu myös julkisen ja yksityisen sektorin yhteishankkeille sekä yritysten T&K-hankkeille. Myös Suomen vientiteollisuus voi hyötyä ESIRin tarjoamista mahdollisuuksista EU-alueella.

ESIRin kautta tulevaa rahoitusta voi hakea, kun hanke täyttää toimialakriteerit, on kannattava ja sillä on myös muuta rahoitusta. ESIR ei tarjoa vastikkeetonta avustusta, eikä rahoita hankkeita yksinään. ESIRin kautta ei rahoiteta suoraa valtionriskiä sisältäviä rahoituksia, mikä tulee huomioida julkisten hankkeiden valmistelussa. 


Rahoituslähdetietokannan tietosisällöstä vastaavat organisaatiot itse.

Lähetä päivityspyyntö
  • Sallitut tiedostomuodot: jpg, png.
    Lisää kuva

< Takaisin rahoitushakemiston etusivulle