Eurooppalainen pk-yritysportaali

ec.europa.eu/small-business/finance/index_fi.htm

EU tarjoaa rahoitusta pk-yrityksille eri muodoissa - avustuksina ja lainoina sekä joissain tapauksissa takuina. Lisäksi EU rahoittaa erityisohjelmia.

EU-rahoitus voidaan jakaa kahteen ryhmään:

  • suora rahoitus avustuksina;
  • välillinen rahoitus kansallisten ja paikallisten välittäjien kautta.

Pääasialliset rahoitustavat

  1. Avustuksia myönnetään yksittäisten hankkeiden toteuttamista varten ja hakumahdollisuuksista ilmoitetaan yleensä julkisesti nk. ehdotuspyynnöillä.

    Avustus myönnetään tiettyyn tarkoitukseen, joka kuvataan ehdotuspyynnössä. Monissa tapauksissa EU:n osallistuminen hankkeen rahoitukseen edellyttää, että avustuksen saaja rahoittaa itse osan hankkeen kustannuksista.

  2. Julkisia hankintoja koskevat sopimukset tehdään tarjouspyyntöjen perusteella. Nämä sopimukset kattavat useita eri osa-alueita, joihin kuuluvat muun muassa tutkimukset, tekninen apu ja koulutus, konsulttipalvelut, konferenssien järjestäminen ja tietotekniikkalaitteet. Sopimusten tarkoituksena on hankkia palveluja tai tavaroita tai toteuttaa rakennusurakoita EU:n toimielinten sujuvan toiminnan ja sen ohjelmien joustavan toteutuksen varmistamiseksi.

Enterprise Europe Network neuvoo ja tiedottaa EU-rahoitusmahdollisuuksista. EU:n eri rahoitusohjelmat tarjoavat pk-yrityksille mahdollisuuksia kehittää omaa liiketoimintaansa. Enterprise Europe Network -verkoston asiantuntijat auttavat yrityksiä selvittämään, mitkä rahoitusohjelmat voisivat olla käyttökelpoisia juuri niiden yritystoiminnassa.

Rahoituslähdetietokannan tietosisällöstä vastaavat organisaatiot itse.

Lähetä päivityspyyntö
  • Sallitut tiedostomuodot: jpg, png.
    Lisää kuva

< Takaisin rahoitushakemiston etusivulle