Hiilestä kiinni -kehittämishankehaku

mmm.fi/maankayttosektorin-ilmastosuunnitelma/avoimet-haut

Rahoitettavaksi haetaan tutkimustietoon perustuvia käytännönläheisiä hankkeita, joilla jalkautetaan maa- ja metsätalouden ilmastotoimia sekä edistetään ilmastonmuutokseen sopeutumista ja riskienhallintaa.

Määrärahalla rahoitettavien maankäyttösektorin ilmastotoimenpiteiden tarkoituksena on kokonaiskestävyyttä edellyttäen osaltaan tukea Suomen 2035 hiilineutraaliustavoitteen toteutumista edistämällä seuraavia tavoitteita:
●ylläpitää ja vahvistaa maankäyttösektorin hiilinieluja ja -varastoja lyhyellä ja pitkällä aikavälillä, ●vähentää kasvihuonekaasupäästöjä maankäyttösektorilla,
●edistää maa- ja metsätalouden sopeutumista ilmastonmuutokseen sekä
●tuottaa tietoa ilmastotoimien tueksi ja edistää kyseisen tiedon käyttöä.

Rahoitettavilla hankkeilla tuetaan yllä olevien tavoitteiden toteutumista maankäyttösektorilla. Tässä haussa rahoitetaan nimenomaan kehittämishankkeita, joilla tarkoitetaan tutkimuksen tuloksena ja/tai käytännön kokemuksen kautta saadun tiedon käyttämistä arviointien, aineistokäsittelyjen, tietojärjestelmien käytön, informaatio-ohjauksen, koulutuksen, seurantojen, prosessien tai menetelmien aikaansaamiseen, siltä osin, kun ne eivät ole selkeästi tutkimuksellista, uutta tietoa luovaa työtä.

Rahoituslähdetietokannan tietosisällöstä vastaavat organisaatiot itse.

Lähetä päivityspyyntö
  • Sallitut tiedostomuodot: jpg, png.
    Lisää kuva

< Takaisin rahoitushakemiston etusivulle