Horisontti 2020 (Horizon 2020)

www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/horisontti-2020/lyhyesti

Horisontti 2020 on EU:n suurin tutkimuksen ja kehittämistoiminnan instrumentti vuosille 2014-2020, jossa on tarjolla rahoitusta, uusia markkinoita ja kumppaneita. Rahoitusta myönnetään kansainvälisiin yhteistyöhankkeisiin, jotka etsivät ratkaisuja suuriin eurooppalaisiin haasteisiin.

Horisontti perustuu Eurooppa 2020 -strategiaan, jossa nimettiin tärkeimmät Eurooppaa lähivuosina kohtaavat haasteet. Näihin yhteisiin haasteisiin etsitään ratkaisuja rahoittamalla yritysten, tutkimuslaitosten, yliopistojen ja esimerkiksi kuntien tai sairaaloiden yhteisiä hankkeita. Lisäksi vahvistetaan Euroopan kilpailukykyä rahoittamalla huipputason perustutkimusta sekä tulevaisuuden avainteknologioiden kehittämistä. Valtaosa rahoituksesta myönnetään konsortioiden yhteishankkeille, joissa on vähintään kolme partneria kolmesta eri EU- tai liitännäismaasta.

Pienten ja keskisuurten yritysten osallistuminen Horisontti 2020 -ohjelman hankkeisiin on EU:n kannalta erityisen tärkeää. PK-yritysten oma rahoitusinstrumentti, PK-instrumentti, on tarkoitettu voimakasta kansainvälistä kasvua hakeville yrityksille, joilla on korkea markkina- ja kasvupotentiaali. Rahoitusta voi saada Horisontin 2. ja 3. pilarin (Teollisuuden johtoasema ja Yhteiskunnalliset haasteet) teemoihin liittyviin aiheisiin.

Business Finlandista on mahdollista saada tukea Horisontti-hakemusten valmisteluun.

Osallistujan opas: https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/horisontti-2020/osallistujan-opas/

Horisontti2020-yhteyshenkilöt: https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/horisontti-2020/horisontti-yhteyshenkilot/

Rahoituslähdetietokannan tietosisällöstä vastaavat organisaatiot itse.

Lähetä päivityspyyntö
  • Sallitut tiedostomuodot: jpg, png.
    Lisää kuva

< Takaisin rahoitushakemiston etusivulle