InnovFin

www.eib.org/products/blending/innovfin/

InnovFin-rahoitustuotteet ovat innovatiivisille kasvuyrityksille ja tutkimushankkeille suunnattuja uuden sukupolven rahoitusinstrumentteja. Tukena on EU:n tutkimus- ja innovaatiorahoitusohjelma Horisontti 2020.

InnovFin-rahoitustuotteet ovat innovatiivisille kasvuyrityksille ja tutkimushankkeille suunnattuja uuden sukupolven rahoitusinstrumentteja. Euroopan komissio ja Euroopan investointipankkiryhmä (EIB/EIF) ottivat käyttöön vuonna 2014 EU:n Horisontti 2020 -innovaatiorahoitusohjelman kautta tuettuja uudentyyppisiä rahoitusvälineitä ja neuvontapalveluja, jotka helpottavat yritysten rahoituksen saantia.

Innovaatiohankkeisiin liittyy luonnostaan keskimääräisesti korkeampi riski ja ne ovat hankalammin arvioitavissa kuin perinteiset investoinnit, jolloin niiden on usein vaikea saada rahoitusta. InnovFin-nimen alle kootuilla räätälöidyillä rahoitusinstrumenteilla (InnovFin – EU Finance for Innovators) helpotetaan pk-yritysten, keskisuurten ja suurten yritysten sekä esimerkiksi tutkimusvaiheen projektiryhmien perustamien erillisyhtiöiden (SPV, special purpose vehicle) innovointihankkeiden rahoituksen saantia. Hankkeita tuetaan vuoteen 2020 mennessä yli 24 miljardilla eurolla.

InnovFin-tuoteperhe koostuu erilaisista takaus-, laina ja pääomainstrumenteista, joista osa (esim. SME Guarantee -riskinjakotakaukset alle 7,5 M€ lainoihin) haetaan välittäjäorganisaatioiden kautta (pankit, pääomarahastot eri maissa, ks. välittäjäorganisaatiolista *), osa taas suoraan EIB:ltä (suurempien hankkeiden lainarahoitus). Lopullisiksi edunsaajiksi voidaan hyväksyä yritykset ja muut yhteisöt, jotka ovat sijoittuneet johonkin EU:n jäsenvaltioon tai assosioiaatiomaahan.

*) InnovFin välittäjäorganisaatiot löytyvät Access to EU finance-sivuilta: https://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/access-to-finance/

(Access to EU Finance -nettisivuilta löytyy InnovFin -tuotteiden lisäksi myös muita EU:n eri ohjelmista tuettuja laina-, takaus, ja pääomarahoitusmahdollisuuksia yrityksille)

Yhteydenotot suoraan rahoittaviin organisaatioihin:

InnovFin SME Guarantee (takaukset 25 t€ - 7,5 M€ lainoille) Suomessa OP-ryhmän kautta (tilanne 1/2018, välittäjäorganisaatiot ks. lista *). Yhteydenotot oman alueen OP yrityspankkiin tai OP Yrityspankki Oyj, Helsinki, mona.merkola@op.fi

InnovFin MidCap Guarantee (takaukset 7,5 - 25 M€ lainoille): välittäjäorganisaatiot http://www.eib.org/products/blending/innovfin/products/midcap-guarantee.htm

InnovFin Midcap Growth Finance (7,5 - 25 M€) sekä > 25 M€ lainat suoraan Euroopan Investointipankilta (EIB). Yhteydenotot: helsinki@eib.org,  Jukka Luukkanen, http://www.eib.org/infocentre/contact/offices/ue/finland.htm

Lisätietoja: http://www.eif.org/what_we_do/guarantees/single_eu_debt_instrument/innovfin-guarantee-facility/index.htm

Lisäinfoa tarvittaessa H2020-ohjelman kansallisilta Access to Risk Finance yhteyshenkilöiltä: heini.gunther@businessfinland.fi ja elina.holmberg@businessfinland.fi

Rahoituslähdetietokannan tietosisällöstä vastaavat organisaatiot itse.

Lähetä päivityspyyntö
  • Sallitut tiedostomuodot: jpg, png.
    Lisää kuva

< Takaisin rahoitushakemiston etusivulle