Interreg Europe 2014-2020

www.interregeurope.eu/


www.rakennerahastot.fi/web/eay/etusivu

Interreg Europe 2014-2020 on koko EU:n sekä Norjan ja Sveitsin kattava rahoitusohjelma, joka tähtää alueiden välisen yhteistyön, tiedon vaihdon ja tutkimuksen tukemiseen.

Ohjelman tavoitteena on auttaa Euroopan alueita suunnittelemaan ja toimeenpanemaan alueellisia politiikkoja ja ohjelmia tehokkaammin.

Ohjelman neljä teemaa ovat tutkimuksen, teknologisen kehityksen ja innovoinnin vahvistaminen, PK-yritysten kilpailukyvyn edistäminen, muutoksen tukeminen kohti vähähiilistä taloutta sekä ympäristön suojeleminen ja resurssitehokkuuden edistäminen.

Valittujen teemojen puitteissa tehtävän yhteistyön tavoitteena Suomessa on löytää mm. Kasvua ja työllisyyttä - Suomen rakennerahasto-ohjelman ja rajanylittävien yhteistyöohjelmien tavoitteiden toteutusta edistäviä hyviä käytäntöjä ja kokemuksia. Hankeyhteistyön tavoitteet voivat kytkeytyä myös kunkin maan kansallisiin aluekehittämisen politiikkavälineisiin.

Rahoituslähdetietokannan tietosisällöstä vastaavat organisaatiot itse.

Lähetä päivityspyyntö
  • Sallitut tiedostomuodot: jpg, png.
    Lisää kuva

< Takaisin rahoitushakemiston etusivulle