Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelma

www.rakennerahastot.fi/


www.rakennerahastot.fi/kestavaa-kasvua-ja-tyota-2014-2020-ohjelma

Suomen rakennerahasto-ohjelmalla tuetaan erityisesti PK-yritysten kilpailukykyä ja työllistymistä. Läpileikkaavana teemana on vähähiilisen talouden edistäminen. Rakennerahasto-ohjelma toteuttaa Eurooppa 2020 -strategian tavoitteita. Ohjelmakausi on 1.1.2014-31.12.2020

Ohjelmassa on viisi toimintalinjaa ja 13 erityistavoitetta. Kaikkien hankkeiden tulee toteuttaa jotakin näistä erityistavoitteista. Ohjelma kattaa Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahaston (ESR) tarjoamat mahdollisuudet.

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) tuella parannetaan PK-yritysten kilpailukykyä, edistetään uuden tiedon ja osaamisen tuottamista ja hyödyntämistä sekä vähähiilisen talouden kehittämistä. Euroopan sosiaalirahaston (ESR) tuella edistetään työllisyyttä ja hyvää työelämää, parannetaan osaamista ja ammattitaitoa sekä lisätään heikoimmassa asemassa olevien sosiaalista osallisuutta.

Rahoittavat viranomaiset (ELY-keskukset, maakuntien liitot ja sosiaali- ja terveysministeriö) käynnistävät avoimia hakuja tarkemmin määriteltyihin teemoihin ja julkaisevat hakuja koskevia ilmoituksia.

Rahoituslähdetietokannan tietosisällöstä vastaavat organisaatiot itse.

Lähetä päivityspyyntö
  • Sallitut tiedostomuodot: jpg, png.
    Lisää kuva

< Takaisin rahoitushakemiston etusivulle