Makera, maa- ja elintarviketalouden t&k

mmm.fi/tutkimus

Maa- ja metsätalousministeriön tutkimuksen ja kehittämistoiminnan perustehtävä on tuottaa ennakoivasti tietoa, osaamista ja innovaatioita päätöksenteon tueksi, elinkeinojen kilpailukyvyn kehittämiseksi, maaseudun elinvoimaisuuden edistämiseksi sekä uusiutuvien luonnonvarojen kestävän käytön turvaamiseksi.

Maatilatalouden kehittämisrahastosta (Makera) myönnetään rahoitusta maa- ja elintarviketaloutta laaja-alaisesti hyödyntävään tutkimustoimintaan. Pääpaino on elinkeinojen kannattavuuteen ja kilpailukyvyn kehittämiseen kestävällä tavalla liittyvässä tutkimuksessa. Makerasta rahoitetaan myös maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeita.

  • Maa- ja elintarviketalouden tutkimus- ja kehittämisrahoitus
  • Maaseudun tutkimus- ja kehittämisrahoitus

Rahoituslähdetietokannan tietosisällöstä vastaavat organisaatiot itse.

Lähetä päivityspyyntö
  • Sallitut tiedostomuodot: jpg, png.
    Lisää kuva

< Takaisin rahoitushakemiston etusivulle