Pohjoismaiden investointipankki (NIB)

www.nib.int/nib_in_brief/pohjoismaiden_investointipankki

Pohjoismainen investointipankkin NIB rahoittaa kilpailukykyä vahvistavia ja ympäristöä parantavia hankkeita.

Jäsenmaidensa kilpailukyvyn edistämiseksi NIBin rahoittamat projektit tukevat tuottavuuden kasvua esimerkiksi kehittämällä:

 • tekniikkaa ja innovointia,
 • inhimillistä pääomaa,
 • infrastruktuuria,
 • markkinoiden tehokkuutta.

Parantaakseen ympäristön tilaa NIB lainoittaa projekteja, jotka:

 • lisäävät energiatehokkuutta,
 • kehittävät kilpailukykyistä vähähiilistä taloutta,
 • suojelevat ympäristöä,
 • edistävät puhdasta teknologiaa.

Pankki tarjoaa sekä yksityisen että julkisen sektorin asiakkaille pitkäaikaisia lainoja kilpailukykyisin markkinaehdoin. NIB arvioi kaikki rahoittamansa projektit kestävän kasvun näkökulmasta.

NIB on Islannin, Latvian, Liettuan, Norjan, Ruotsin, Suomen, Tanskan ja Viron yhdessä omistama kansainvälinen rahoituslaitos. Pankilla on luotonantoa sekä jäsenmaissa että niiden ulkopuolella.

NIB hankkii luotonannossaan tarvitsemansa varat kansainvälisiltä pääomamarkkinoilta. NIBin joukkovelkakirjalainoilla on paras mahdollinen luottokelpoisuusluokitus.

Rahoituslähdetietokannan tietosisällöstä vastaavat organisaatiot itse.

Lähetä päivityspyyntö
 • Sallitut tiedostomuodot: jpg, png.
  Lisää kuva

< Takaisin rahoitushakemiston etusivulle