Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelma

www.ely-keskus.fi/web/ely/ravinteiden-kierratyksen-kokeiluohjelma

Osana hallitusohjelman Kiertotalouden läpimurto ja puhtaat ratkaisut käyttöön -kärkihanketta maa- ja metsätalousministeriö käynnisti Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelman. Ohjelmasta voidaan myöntää rahoitusta biomassojen ravinteiden kierrätystä edistävään tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan sekä investointeihin. Ohjelmaa toteutetaan 2016–2018.

Osana hallitusohjelman Kiertotalouden läpimurto ja puhtaat ratkaisut käyttöön -kärkihanketta maa- ja metsätalousministeriö on käynnistänyt Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelman. Ohjelmasta voidaan myöntää rahoitusta biomassojen ravinteiden kierrätystä edistävään tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan sekä investointeihin. Ohjelmaa toteutetaan 2016 – 2018. Rahoitus on valtakunnallista ja ohjelman hallinnoinnista vastaa Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus.

Rahoitusta voidaan myöntää ravinnepitoisten biomassojen kierrätystä edistävään prosessointiin sekä jalostusasteen nostamiseen tähtääviin toimenpiteisiin, kierrätyslannoitevalmisteiden tuotekehitykseen ja logistiikka- ja palveluratkaisujen kehittämiseen.

Kokeiluohjelman rahoitus on suunnattu ennen kaikkea pienille ja keskisuurille yrityksille, mutta hankesisällöstä ja -tyypistä riippuen tukea voivat saada myös suuret yritykset ja yksityis- tai julkisoikeudelliset yhteisöt.

Kokeiluohjelmasta saatava tuen määrä on hanketyypistä riippuen 15 – 80 prosenttia kaikista hyväksyttävistä kustannuksista. Tukien haku on jatkuvaa, mutta hakemukset käsitellään valintajaksoittain. Vuonna 2018 toteutetaan neljä valintajaksoa.      

Rahoituslähdetietokannan tietosisällöstä vastaavat organisaatiot itse.

Lähetä päivityspyyntö
  • Sallitut tiedostomuodot: jpg, png.
    Lisää kuva

< Takaisin rahoitushakemiston etusivulle