Suomen Akatemia

www.aka.fi/fi/rahoitus/

Suomen Akatemia rahoittaa korkealaatuista, innovatiivista sekä uusiin tieteellisiin läpimurtoihin tähtäävää tutkimusta. Akatemian rahoitus perustuu avoimeen kilpailuun ja riippumattomaan vertaisarviointiin.

Akatemian tutkimusrahoitus suunnataan vertaisarvioinnissa parhaiten menestyville tutkijoille ja tutkimusryhmille, sekä lupaavimmille nuorille tutkijoille tieteellisesti kunnianhimoisten hankkeiden toteuttamiseen. Lähtökohtana on, että rahoitettava hanke palvelee suomalaista tutkimusta, yhteiskuntaa tai kansainvälistä yhteistyötä.

Akatemian rahoitusta hakevan (tutkimushankkeen vastuullisen johtajan) tulee olla professorin tai dosentin tasoinen tai tohtorintutkinnon suorittanut tutkija, ellei hakuilmoituksessa ole mainittu toisin. Joissain rahoitusmuodoissa hakijana on yliopisto tai tutkimuslaitos.

Akatemialla on kaksi tutkimusrahoituksen hakuaikaa: syyskuussa ja huhtikuussa. Syyskuussa voi hakea rahoitusta muun muassa akatemiahankkeisiin, suunnattuihin akatemiahankkeisiin ja henkilökohtaisiin tutkijantehtäviin (akatemiaprofessorin, akatemiatutkijan, tutkijatohtorin ja kliinisen tutkijan tehtävät). Huhtikuussa voi hakea rahoitusta muun muassa tutkimusohjelmiin ja suunnattuihin akatemiahankkeisiin.    

Rahoituslähdetietokannan tietosisällöstä vastaavat organisaatiot itse.

Lähetä päivityspyyntö
  • Sallitut tiedostomuodot: jpg, png.
    Lisää kuva

< Takaisin rahoitushakemiston etusivulle