Team Finland

team.finland.fi/palvelut/


team.finland.fi/palvelut/rahoitus

Team Finland-verkosto kokoaa yhteen kaikki valtiorahoitteiset yritysten kansainvälistymispalvelut. Palvelut sisältävät erilaisia rahoituspalveluja avustuksista lainoihin ja takauksiin, neuvontaa, ohjausta sekä markkinamahdollisuuksien kartoittamista.

Team Finland -verkosto edistää Suomen ja suomalaisten yritysten menestymistä maailmalla. Verkosto ei itse tarjoa rahoitusta, vaan kokoaa yhteen yritysten kansainvälistymistä, Suomeen suuntautuvia ulkomaisia investointeja ja matkailua sekä Suomen maakuvaa edistävät valtiorahoitteiset toimijat ja niiden tarjoamat palvelut.

Team Finland -verkosto tarjoaa tietoa, työkaluja ja verkostoja suomalaisten yritysten kansainväliseen menestymiseen. Verkostomainen toimintatapa tehostaa viennin ja investointien edistämiseen kohdistettavien julkisten resurssien käyttöä ja parantaa yrityksille tarjottavien palvelujen laatua.

Verkoston ytimen muodostavat työ- ja elinkeinoministeriö, ulkoasiainministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö sekä näiden ohjauksessa olevat julkisrahoitteiset organisaatiot ja ulkomaiset toimipisteet (Finpro, Tekes, Finnvera, Finnfund, Finnpartnership, Teollisuussijoitus, VTT, Patentti- ja rekisterihallitus, ELY-keskukset, Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit, Suomalais-Venäläinen Kauppakamari, Suomalais-Ruotsalainen kauppakamari).

Team Finland –kasvuohjelmilla edistetään yritysten kansainvälistymistä sekä Suomeen suuntautuvaa ulkomaista matkailua ja investointeja. Kasvuohjelmien keskeisimpiä toimenpiteitä ovat mm. neuvonta, koulutus, vientivalmennus, konsultointi, markkinaselvitykset, yritysten välinen yhteistyö, vienninedistämismatkat, ostajien tapaamismatkat sekä markkinamahdollisuuksien kartoittaminen.

Rahoituslähdetietokannan tietosisällöstä vastaavat organisaatiot itse.

Lähetä päivityspyyntö
  • Sallitut tiedostomuodot: jpg, png.
    Lisää kuva

< Takaisin rahoitushakemiston etusivulle