Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM)

tem.fi/yritysrahoitus

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) vastaa siitä, että kotimainen valtion yritysrahoitus ja viennin rahoitus toimivat mahdollisimman hyvin ottaen huomioon yritysten rahoitustarpeet eri kehitysvaiheissa ja yritysrahoitusta sääntelevät kansalliset ja kansainväliset säännökset.

TEM:n hallinnoimia yritystukia kohdennetaan voimakkaasti kasvuhakuisille yrityksille uuden liiketoiminnan kehittämiseen ja innovaatiotoiminnan vahvistamiseen sekä Pk-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistämiseen.

Lainat, takaukset ja takuut

Valtion kokonaan omistama erityisrahoitusyhtiö Finnvera Oyj tarjoaa rahoitusta yritystoiminnan alkuun, kasvuun ja kansainvälistymiseen sekä viennin riskeiltä suojautumiseen.

Finnvera jakaa rahoitukseen sisältyvää riskiä muiden rahoittajien kanssa. Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa Finnvera Oyj:n valvonnasta ja ohjauksesta.

Pääomasijoittaminen

Julkisen pääomasijoitustoiminnan tehtävänä on edistää pääomasijoitusmarkkinan kehittymistä ja suunnata rahoitusta erityisesti niille alueille, joihin yksityistä riskirahaa ei kohdistu riittävästi (markkinapuute).

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalla toimii tällä hetkellä kolme pääomasijoitustoimintaa harjoittavaa yhtiötä (Suomen Teollisuussijoitus Oy, Tekes Pääomasijoitus Oy, Finnvera-konserni).

Euroopan strategisten investointien rahasto (ESIR)

ESIR on Euroopan unionin perustama rahasto, jonka tavoitteena on vauhdittaa investointeja yhtenä osana Euroopan investointiohjelmaa. ESIR-investointineuvonta toimii työ- ja elinkeinoministeriön ohjauksessa.

Yritysten kehittämistuet

ELY-keskusten yritystoiminnan kehittämiseen myönnettävällä yrityksen kehittämisavustuksella, yritysten kehittämispalveluilla sekä TE-toimiston starttirahalla lisätään uutta yritystoimintaa sekä kannustetaan jo toimivia yrityksiä kehittämään liiketoimintaansa ja hyödyntämään uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Lisätietoja löydät www.ely-keskus.fi tai www.te-palvelut.fi -sivustoilta.

Kansainvälistymisen tukeminen

Yritysten kansainvälistymisen tukemiseen on tarjolla runsaasti erilaisia julkisia rahoituspalveluja avustuksista lainoihin ja takauksiin.

Rahoituspalvelut on koottu kattavasti Team Finland-sivustolle. Tietoa rahoituksesta löydät myös Yritys-Suomi-sivustolta.

Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiorahoitus

Innovaatiorahoituskeskus Tekes kanavoi julkista tutkimus-, kehitys- ja innovaatiorahoitusta elinkeinoelämän uudistumista nopeuttaviin, riskipitoisiin hankkeisiin.

Rahoitus on avustusta tai lainaa. Sitä voivat hakea yritykset, tutkimusorganisaatiot ja julkisten palvelujen tuottajat. Tärkeä kohderyhmä on kansainvälistymisestä kasvua hakevat pienet ja keskisuuret innovatiiviset yritykset. TEM vastaa Tekesin ohjauksesta.

Rahoituslähdetietokannan tietosisällöstä vastaavat organisaatiot itse.

Lähetä päivityspyyntö
  • Sallitut tiedostomuodot: jpg, png.
    Lisää kuva

< Takaisin rahoitushakemiston etusivulle