Uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuki

www.energiavirasto.fi/uusiutuva-energia

Syöttötariffilla tuetaan tuulivoimaan, metsähakkeeseen, biokaasuun ja puupolttoaineeseen perustuvaa sähkön tuotantoa. Tukea maksetaan laissa määritellyn tavoitehinnan ja sähkön markkinahinnan erotuksena tai päästöoikeuden markkinahinnan ja turpeen veron perusteella.

Syöttötariffilla tuetaan tuulivoimaan, metsähakkeeseen, biokaasuun ja puupolttoaineeseen perustuvaa sähkön tuotantoa. Tukea maksetaan laissa määritellyn tavoitehinnan ja sähkön markkinahinnan erotuksena tai päästöoikeuden markkinahinnan ja turpeen veron perusteella.

Syöttötariffijärjestelmään hakeutumisessa on kaksi erilaista tapaa voimalaitostyypistä riippuen.

1) Uudet tuuli-, biokaasu- tai puupolttoainevoimalat
• Hyväksymishakemus on tehtävä ennen kaupalliseen käyttöön ottamista.
• Sähkön tuottaja voi hakea hankkeen käynnistämisvaiheessa Energiavirastosta ennakkotietoa siitä, täyttääkö hanke laissa säädetyt toiminnalliset ja taloudelliset edellytykset.
• Tuulivoiman syöttötariffijärjestelmä sulkeutui 1.11.2017, jolloin viimeisten kiintiöpäätösten saaneiden hankkeiden tuli jättää hyväksymishakemus järjestelmään.

2) Metsähakevoimalat
• Hyväksymishakemus voidaan tehdä joko ennen kaupalliseen käyttöön ottamista tai sen jälkeen.
• Sähkön tuottaja voi hakea Energiavirastosta ennakkotietoa hankkeen käynnistämisvaiheessa.

Tuotantotuki perustuu lakiin uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta (1396/2010). Syöttötariffijärjestelmään voidaan hyväksyä vain uusia voimalaitoksia, jotka eivät ole saaneet muita valtiontukia. Nämä rajoitukset eivät koske metsähakevoimalaitoksia. Tukea maksetaan 12 vuoden ajan.

Rahoituslähdetietokannan tietosisällöstä vastaavat organisaatiot itse.

Lähetä päivityspyyntö
  • Sallitut tiedostomuodot: jpg, png.
    Lisää kuva

< Takaisin rahoitushakemiston etusivulle