Vaikuta vesiin - nosta rahat pintaan

rahatpintaan.fi/

Rahatpintaan.fi -sivusto tarjoaa tietoa vesienhoidon rahoitusmahdollisuuksista. Sivuston ovat toteuttaneet Uudenmaan ELY-keskus, ympäristöministeriö ja Suomen ympäristökeskus osana vesien- ja merenhoidon viestintää.

Kun sinulla on ajatus, tarve tai suunnitelma vesistöjen kunnostamiseen ja ylläpitoon, voit hakea sivustolta rahoitusta ja asiantuntija-apua. Rahoitusta voi hakea esim. Itämeren tilan parantamiseen, pintavesien kuormituksen vähentämiseen tai luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen tähtääviin hankkeisiin. Sivustolle on myös koottu vesien- ja merenhoidon parissa työskenteleviä tahoja, jotta potentiaalisen hankekumppanin etsiminen olisi mahdollisimman helppoa.

Lisätietoja: http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vaikuta_vesiin

Rahoituslähdetietokannan tietosisällöstä vastaavat organisaatiot itse.

Lähetä päivityspyyntö
  • Sallitut tiedostomuodot: jpg, png.
    Lisää kuva

< Takaisin rahoitushakemiston etusivulle