Biotalouden tapahtumakalenteri

Biotalous-teemaiset tapahtumat

Ilmoita oma tapahtumasi tapahtumakalenteriin toimitus@biotalous.fi.


2018

LOKAKUU

22.10. Sustainable & circular bioeconomy, the European way, Bryssel

EU:n biotalousstrategian esittely.

22.10. Haasteita sinisen talouden kehittämisen tiellä? Näkökulmina ruoka, energia ja matkailu -työpaja, Helsinki

Tilaisuudessa sinisen talouden tärkeimmät toimijat ruoan, energian ja matkailun saralta kertovat näkemyksiään haasteista sinisen talouden kehittymisen tiellä. Työpajoja alustavat toimijat sinisen talouden eri sektoreilta. Työpajan antia hyödynnetään BlueAdapt -hankkeen työssä, jossa hahmotellaan kokonaisnäkemystä kestävää sinistä taloutta tukevaan hallintoon.

23.10. Kestävää maankäyttöä ja hyvinvointia luontopohjaisilla ratkaisuilla, Helsinki

Kedot, kosteikot, kaupunkimetsät ja viherrakenteet auttavat kuntia hulevesien hallinnassa, lämmönsäätelyssä ja ilmastonmuutokseen sopeutumisessa. Kuntaliiton, Ympäristötiedon foorumin ja TASAPELI-hankkeen seminaarissa perehdytään luontopohjaisten ratkaisujen tarjoamiin mahdollisuuksiin maankäytön suunnittelussa ja rakentamisessa.

23.10. Energia 2018 -messut, Tampere

World Energy Council Finlandin Energiapäivä luotaa energia-alan polttavimmat puheenaiheet kotimaasta ja kansainvälisesti. Aiheina mm. EU:n liikkuvuuspaketti ja vähähiilinen liikenne, hintanäkymät sekä paneelikeskustelu EU:n energiapolitiikasta.

23.10. Puurakentaminen eilen, tänään, huomenna -seminaari, Laukaa

Tilaisuudessa keskustellaan puurakentamisesta, mikä on julkisen puurakentamisen tämän hetkinen tahto ja tila kunnissa, ja mitä tuleva tuo tullessaan?

23. – 25.10. Nordic Wood Biorefinery Conference, Helsinki

Welcome to the 8th NWBC on 23-25 October, 2018! The conference program is now available and registration open.

24.10. Hankkeet esillä tulevaisuusvaliokunnassa, Helsinki

Tilaisuuden teemana on Agenda2030:n tavoite kääntää globaali kehitys uralle, jossa ihmisten hyvinvointi ja ihmisoikeudet, talouden vauraus ja yhteiskuntien vakaus turvataan ympäristön kannalta kestävällä tavalla. Tutkijoiden puheenvuorot tarjoavat kansanedustajille uusia näkökulmia pohtia poliittisia toimia, joilla kestävästä kehityksestä voitaisiin rakentaa Suomen vahvuusalue. Paikalla on tutkijoita esittelemässä sekä strategisen tutkimuksen (STN) että valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan (VN TEAS) uusimpia tutkimustuloksia.

29.10. Sinisen biotalouden mahdollisuudet, Kajaani

Esillä Kajaanin alueen sininen biotalouden hankkeet ja yritykset.

30.-31.10. Green Care -päivät 2018, Vuokatti

Valtakunnalliset Green Care -päivät tarjoavat foorumin luontoperustaisen toiminnan tutkimus- ja kehittämistiedon esittämiselle, esimerkkien ja hyvien käytäntöjen jakamiselle, yhteisille keskusteluille ja verkostoitumiselle

MARRASKUU

2.11. Puupäivä 2018, Helsinki

Puupäivä on toimialan vuosittainen kärkitapahtuma, joka kokoaa yhteen puu- ja rakennusalan ammattilaiset, yritysjohdon ja yhteiskunnalliset vaikuttajat.

6.11. Ekologinen kompensaatio – Tavoitteista todeksi, Helsinki

Ekologisen kompensaation ohjauskeinojen kehittäminen (VN TEAS) -hankkeen ja Ympäristötiedon foorumin yhteisessä seminaarissa perehdytään siihen, miten ekologinen kompensaatio saataisiin laajemmin käyttöön Suomessa ja millaisia ohjauskeinoja sen käyttöönotto vaatisi. Tilaisuudessa esitellään hankkeen tuloksia ja keskustellaan ekologisen kompensaation käyttöönoton seuraavista askelista.

9.11. Suomen luonnonvarat tulevaisuudessa: kohtaavatko tarjonta, kysyntä ja hallinta?, Helsinki

Tarkoituksena on valottaa, miten Suomen luonnonvarojen tarjonta voi kehittyä eri tulevaisuusskenaarioissa, pohtia miten globaali kysynnän kehitys vaikuttaa Suomen luonnonvarojen käyttöön ja miten hallinnan vaatimukset muuttuvat ja kuinka hallinta voi reagoida eri skenaarioissa.

13.11. Uusi puu -kilpailu: Puupohjaisen biotalouden parhaat ratkaisut palkitaan, Helsinki

Mihin kaikkeen puu pystyy? Sitä selvitettiin tänä vuonna jo kolmatta kertaa. Uusi puu -kilpailussa löydettiin jälleen puuta hyödyntäviä konkreettisia tuotteita ja ratkaisuja, jotka vastaavat maailmanlaajuisten megatrendien tuomiin haasteisiin.

28.11. Ympäristödialogeja: Perustutkimus ympäristöhaasteiden ratkaisijana, Helsinki

Tilaisuudessa keskustellaan mm. onko ympäristötutkimuksessa säilynyt tieteiden autonomia kehittyä ja määrittää itse tutkimuskysymyksiä? Onko tutkijoilla rauhaa ja rahoitusta uppoutua tutkimuskohteisiinsa niin syvälle ja pitkäksi aikaa, että jotain uutta voi löytyä?

29.-30.11. Droonit maa- ja metsätaloudessa -kongressi, Naantali

Droonit eli miehittämättömät ilma-alukset ovat maa- ja metsätalouden tulevaisuuden kuumimpia aiheita. Tapahtuma kokoaa suomalaiset drooniasiantuntijat ja maa- ja metsätalouden tutkijat yhteen kartoittamaan droonien mahdollisuuksia ja ratkomaan droonien käyttöön liittyviä tieteellisiä ja teknisiä ongelmia.  Kokouksessa on kiinnostavaa kuultavaa myös maa- ja metsätalouden harjoittajille.

JOULUKUU

4.-5.12. Business from Bioeconomy – International matchmaking and business coaching event, Karlastad, Ruotsi

BSR Stars S3 –hanke järjestää yrityksille mahdollisuuden osallistua Ruotsin Karlstadissa järjestettävään biotalouden matchmaking ja yritysvalmennus –tapahtumaan 4.-5.12.2018. Tapahtuma keskittyy biotalouteen ja esillä ovat mm. pakkaus-, rakennus ja energiasektorin ratkaisut. Tapahtuma on maksuton.