Uutiset

MMM: Avustukset kalastusmatkailuun haussa 21.5.-14.6.2024

Kalat ja vedetUutinen
Vesi ja auringonsäteet.

Maa- ja metsätalousministeriö avaa pienen erityisavustushaun kalastusmatkailun kehittämisohjelman toimeenpanoa edistävien hankkeiden ja…

Kalastusmatkailun kehittämisohjelma on julkaistu

Kalat ja vedetUutinen

Kalastusmatkailua kehitetään kohti kunnianhimoista tavoitetta: kehittämisohjelman vision mukaan Suomessa on monipuoliset ja Euroopan…

Vapaaehtoisten hiilimarkkinoiden kehittämisestä keskustellaan pyöreän pöydän tapaamisessa

Puu ja metsäUutinen

Maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah sekä ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen…

MMM: Erityisavustushaku riistataloutta edistäviin hankkeisiin 13.5.-16.6.2024

Luonnon palvelutUutinen

Maa- ja metsätalousministeriö avasi 13.5. erityisavustushaun riistataloutta edistäville hankkeille. Avustuksia voidaan myöntää hakemusten…

Suomen kuivuusriskien hallinnan suuntaviivat lausunnoille

Toimituksen valintaUutinen

Suomen kuivuusriskien hallintaa kehitetään kokonaisvaltaisesti kuivuuden yhteiskunnallisten vaikutusten vähentämiseksi. Tavoitteet ja toimenpiteet…

Mistä rahoitusta ja tukea elintarvikevientiin -tilaisuuden tallenne katsottavissa

RuokaUutinen

Maa- ja metsätalousministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, ulkoministeriö ja Business Finland järjestivät 23.…

Kolmas YK:n kasvinterveyspäivä korostaa terveiden kasvien merkitystä

RuokaUutinen

YK:n kolmas kasvinterveyspäivä muistuttaa meitä kasvinterveyden tärkeydestä. Suomen tilanne on edelleen hyvä,…

Kestävän lihantuotannon kriteerit kartoitettu – Suomi kansainvälisesti etunenässä

RuokaUutinen

Lihan kestävyyskriteerityöryhmän loppuraportti on valmistunut. Työryhmä kartoitti lihan kestävyyttä kuvaavia…

Maa- ja metsätalousministeriö järjestää sidosryhmille kuulemisen saaristolain päivittämisestä

Toimituksen valintaUutinen

Maa- ja metsätalousministeriön asettama työryhmä valmistelee parhaillaan saaristolain saaristokuntaa koskevaa pykälää.…

Maaseudun kehittämisen säästöt toteutetaan CAP-suunnitelman tavoitteita vaarantamatta

RuokaUutinen

Pääministeri Orpon hallitusohjelmassa alueellisen ja paikallisen maaseudun kehittämiseen kohdistetun säästön toimeenpanoon…

Silakankalastukseen asetettiin ensimmäistä kertaa kuturauhoitus – tavoitteena suurten vuosiluokkien syntyminen

Kalat ja vedetUutinen

Valtioneuvosto on tänään antanut asetuksen, jolla tarkennetaan silakan ja kilohailin kalastuksen säätelyä.…

Saimaan kaupallisten kalastajien taloudellisten menetysten korvaaminen muuttuu

Kalat ja vedetUutinen

Saimaannorpan suojelun aiheuttamat kaupallistenkalastajien taloudelliset menetykset korvataan jatkossa uudella tavalla. Nelivuotisella muutoksella tavoitellaan kalastajakohtaisen korvauksen&…

Hevosten hyvinvointiasetus lausunnolle

Luonnon palvelutUutinen

Asetuksella täydennetään vuoden alusta voimaan tullutta eläintenhyvinvointilakia hevosten hyvinvointia koskevien vaatimusten osalta.…

Maatalousministerit ottivat elintarvikeketjua koskevat EU-aloitteet tervetulleina vastaan

RuokaUutinen

EU:n maatalousministerit kokoontuivat 29. huhtikuuta 2024 Luxemburgiin. Kokouksen aiheita olivat ratkaisujen hakeminen maatalouden kriisitilanteeseen, kansainvälinen&…

Suomi ja Kanadan Nova Scotia tiivistävät yhteistyötä metsäsektorilla

Puu ja metsäUutinen

Kanadan Nova Scotian provinssin ja Suomen välinen toimintasuunnitelma metsä- ja biotalousyhteistyön tiivistä…

EU:n 16 jäsenvaltiota Suomen johdolla: Kestävän biotalouden tulee olla seuraavan komission työohjelman keskiössä

Toimituksen valintaUutinen

Euroopan unionin neljän metsäisen jäsenvaltion muodostaman For Forest -ryhmän yhteisen julkilausuman…