Uutiset

Become a Bioeconomy Youth Ambassador!

Toimituksen valintaUutinen

Are you between 18 and 35 years old and have experience or strong interest in…

Yritykset innovoimaan ja investoimaan kestävään biotalouteen

Suomi kehittääUutinen
Strategian painopisteet eri elementeissä. Aurinko: korkeampaa arvonlisää biotaloudesta. Käsi ja dekantteri: vahva osaamis- ja teknologiaperusta. Metsä: kilpailukykyinen toimintaympäristö. Vesi: bioresurssien ja muiden ekosysteemipalveluiden käytettävyys ja kestävyys.

Suomen päivitetty biotalousstrategia, biotalousosaaminen ja sen yritysesimerkit olivat vahvasti esillä ”Innovatiivinen biotalous – tulevaisuuden strategiat…

Kestävän meriteollisuuden kehittämisohjelma tukee alan kansainvälistä kasvua

Kalat ja vedetUutinen

Työ- ja elinkeinoministeriö on käynnistänyt kestävän meriteollisuuden kehittämisohjelman. Ohjelmatyön lähtökohtana on meriteollisuuden säilyminen kilpailukykyisenä työllistäjänä…

YM: avustusta 12 hankkeelle Vähähiilisen rakennetun ympäristön ohjelmassa – seuraava hankehaku käynnissä 9.5.-10.6.

RakentaminenUutinen
Suomen kestävän kasvun ohjelma.

Ympäristöministeriö on myöntänyt reilut 744 000 euroa valtionavustusta 12 rakennetun ympäristön ilmastotyötä vauhdittavalle hankkeelle. Vähähiilisen…

Eurooppalaisen ”EJP SOIL – Towards climate-smart sustainable management of agricultural soils” haku avoinna 14.9.2022 saakka

RuokaUutinen
Verso ja multaa kämmenellä.

The overall objective of this call is to foster farm management practices, which contribute to…

Luomu 2.0 ohjelman –täytäntöönpano on hyvässä vauhdissa

RuokaUutinen

Vuosi sitten julkaistun luomu 2.0 –ohjelman täytäntöönpano on käynnissä. Täytäntöönpanoseminaarissa käytännön toteutuksesta vastaavat työryhmät esittelivät…

Kestävä kasvu edellyttää TKI-panostusten lisäksi tehokasta TKI-järjestelmää, osaamisen kasvattamista ja osaavaa pääomaa

Suomi kehittääUutinen

Suomen talouskasvu on jäänyt selvästi jälkeen verrokeista ja ero uhkaa kasvaa entisestään. Pääongelmaksi on tunnistettu…

Lausunnoilla olevaa luonnosta maankäyttösektorin ilmastosuunnitelmaksi on täydennetty skenaariolaskelmilla

Suomi kehittääUutinen

Luonnonvarakeskuksen skenaariotarkastelun mukaan maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman luonnoksen toimenpiteillä saataisiin vuoteen 2035 mennessä 4,7 miljoonan hiilidioksidiekvivalenttitonnin suuruinen…

Ota kantaa valmisteilla olevaan Kansalliseen metsästrategiaan

Puu ja metsäUutinen

Suomen metsäpolitiikkaa ja julkisen vallan metsätoimia ohjaava Kansallinen metsästrategia uudistetaan tämän vuoden aikana. Vuoteen 2035…

Suomi vastasi komission CAP-kirjeen keskeisiin havaintoihin

RuokaUutinen

Euroopan komissio lähetti maaliskuun lopussa Suomelle havaintonsa Suomen CAP-suunnitelmasta ja pyysi kolmessa viikossa vastausta strategisesti…

Luonnos valtioneuvoston asetukseksi energiaintensiivisen teollisuuden sähköistämistuesta lausunnolle

EnergiaUutinen

Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoja energiaintensiivisen teollisuuden sähköistämistukeen liittyvästä valtioneuvoston asetusluonnoksesta. Hallitus antoi maaliskuun lopulla…

Hallituksen esitys lohenkalastuksen kieltämisestä Tenojoella annettiin eduskunnalle

Kalat ja vedetUutinen

Hallituksen esitys lohenkalastuksen kieltämisestä Tenojoella vuonna 2022 annettiin eduskunnalle valtioneuvoston istunnossa torstaina 21.4.2022. Esityksen mukaisesti…

Hiili-euro-ohjelma linjaa toimet maatalouden päästövähennystavoitteen saavuttamiseksi

RuokaUutinen

Viljelijällä on oltava entisiin toimintatapoihin nähden selkeä mahdollisuus parempaan tuottavuuteen ja taloudelliseen tulokseen päästöjä vähentäen,…

MMM: Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelma 2020–2022 saa jatkoa

Suomi kehittääUutinen
Metsämaisema.

Maa- ja metsätalousministeriö on myöntämässä Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelmalle lisää rahoitusta sekä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeisiin…

Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman luonnos lausuntokierrokselle

Suomi kehittääUutinen

Maa- ja metsätalousministeriö pyytää 14.4.‒18.5.2022 lausuntoja valmistelutyöryhmän luonnoksesta maankäyttösektorin ilmastosuunnitelmaksi (MISU). Koko maankäyttösektorin kattava ilmastosuunnitelma…

MMM: Haku tuen myöntämiseksi kalatuotteiden jäljitettävyysratkaisun hankintaan ja kehittämiseen avoinna 3.6.2022 asti

Kalat ja vedetUutinen
Vesi ja auringonsäteet.

Haun tavoitteena on tukea sellaisten digitaalisten ratkaisujen kehittämistä ja käyttöönottoa, jotka soveltuvat EU-lainsäädännön edellyttämän kalastus-…