Uutiset

Tutkimus: Suomen avaimet vihreään siirtymään: päästöille hintalappu, tervettä kilpailua ja pitkäjänteisiä investointeja

EnergiaUutinen

Suomen menestyminen vihreässä siirtymässä edellyttää tehokkaampaa hiilidioksidipäästöjen hinnoittelua ja sääntelyä,…

Toimialojen vähähiilisyystiekarttojen päivittäminen alkanut

EnergiaUutinen

Työ- ja elinkeinoministeriö on käynnistänyt yhdessä toimialojen kanssa vähähiilisyystiekarttojen pä…

TEM: Seitsemälle hankkeelle yhteensä 17,5 miljoonaa euroa RRF-energiainvestointitukea

EnergiaUutinen

Työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt 27.11.2023 seitsemälle hankkeelle yhteensä 17,5 miljoonaa euroa investointitukea…

Metsähallitus käynnistää suurten merituulivoimahankkeiden huutokaupat

EnergiaUutinen

Valtioneuvosto teki 23.11.2023 periaatepäätöksen huutokauppamenettelyn käynnistämisestä viidellä Suomen yleisillä vesialueilla sijaitsevalla merituulivoima-alueella.…

Komissio julkaisi ehdotuksen metsien tilan seurannasta

Puu ja metsäUutinen

Euroopan komissio julkaisi 22.11. asetusehdotuksen metsien tilan seurannasta. Ehdotuksen tavoitteena on tuottaa vertailtavaa ja ajankohtaista…

Vastuullisuuskriteerit ruokapalveluille kriteeripankki.fi-palvelusta

RuokaUutinen

Vastuullisten ruokapalveluiden hankinnan avuksi on laadittu kriteerit, jotka kattavat vastuullisuuden eri osa-alueet. Kriteerit on julkaistu&…

Karvianjoen ennallistamisessa merkittävä edistysaskel – Vatajankosken ja Jyllinkosken vesivoimaloiden purkaminen sai vesiluvat

Kalat ja vedetUutinen

Karvianjoella pitkään jatkunut vesiensuojelutyö on etenemässä harppauksella eteenpäin, kun Etelä-Suomen aluehallintovirasto…

MMM: Metkan tukitasot ja -ehdot on vahvistettu

Puu ja metsäUutinen

Valtioneuvosto on 16.11.2023 antanut asetuksen metsätalouden määräaikaisesta kannustejärjestelmästä annetun lain voimaantulosta…

Uusi vesiensuojelua edistävä tietoaineisto suojavyöhykkeistä käyttöön tukihaussa 2024

Kalat ja vedetUutinen

Suojavyöhykkeitä kohdennetaan jatkossa entistä enemmän siten, että ne ovat mahdollisimman tehokkaita vesiensuojelun kannalta.…

Suomalainen tutkimus ilmastoviisaasta maankäytöstä antaa välineitä kansainväliseen ilmastotyöhön – Hiilestä kiinni -tulokset esillä OECD-maille Pariisissa

Puu ja metsäUutinen

Hiilestä kiinni –hankekokonaisuudessa on kehitetty erilaisia keinoja ohjata ilmastoviisaaseen maankäyttöön ja sovittaa yhteen…

ELY-keskus: Käytännön innovaatioita maa-, metsä- ja biotalouden alkutuotantoon – EU:n hankehaku nyt avoinna, infotilaisuus 21.11.

Suomi kehittääUutinen

Eurooppalaisen innovaatiokumppanuuden hankkeiden haku on käynnistynyt. EIP-ryhmien (European Innovation Partnership) tavoitteena on ratkaista alkutuotannossa…

Uusiutuvan energian RED III -direktiivi voimaan marraskuussa – Työryhmä selvittämään bioenergian kestävyyteen liittyvän lainsäädännön muutostarpeita

EnergiaUutinen

EU:n RED III-direktiivi julkaistiin tällä viikolla EU:n virallisessa lehdessä. Direktiivi tulee voimaan 20.11.2023,…

Kestävään ja kannattavaan ruokajärjestelmään tähtäävän ruuantuotannon strategian valmistelu käynnistyy

RuokaUutinen

Maa- ja metsätalousministeriö on asettanut laaja-alaisen ohjausryhmän ohjamaan ja edistämään ruuantuotannon…

Neuvosto päätti Itämeren kalastusmahdollisuuksista vuodelle 2024, silakan kalastus jatkuu normaalisti kohtuullisin kiintiöin

Kalat ja vedetUutinen

EU:n maatalous- ja kalastusneuvosto sopi tiistaina vuoden 2024 Itämeren kalastuskiintiöistä Luxemburgissa. Maa- ja…

Luonnonläheisemmän metsänhoidon ohjeistus kokoaa keinoja monimuotoisuuden vahvistamiseksi

Puu ja metsäUutinen

Euroopan komissio julkaisi kesällä luonnonläheisemmän metsänhoidon ohjeistuksen. Maa- ja metsätalousministeriö…

Työryhmä ja lakihanke sujuvoittamaan merituulivoimahankkeita

EnergiaUutinen

Ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen on nimittänyt merituulivoimatyöryhmän selvittä…