Biotalouden tapahtumakalenteri

Biotalous-teemaiset tapahtumat

Ilmoita oma tapahtumasi tapahtumakalenteriin toimitus@biotalous.fi.

Pandemia vaikuttaa tapahtumien järjestämiseen. Varmista tapahtuman toteutumistilanne sen omilta verkkosivuilta.


2021

Kesäkuu

15.6. Horisontti Eurooppa: Hakemuksen valmisteluprosessi, webinaari

Sustainable Manufacturing Finland -ohjelma järjestää kevään aikana yhteensä 11 tilaisuutta, joissa perehdytään ohjelmaan ja hakemusten valmisteluun eri näkökulmista. Tutustu ohjelmakokonaisuuteen.

Tapahtuma on osa neljän EU Proposal -klinikan sarjaa. EU Proposal -klinikat järjestejään joka kuukauden kolmantena tiistaina. Tämän kerran asiantuntijana on Eeva Viinikka Business Finlandin ohjelmakumppani Spinverseltä.

16.6. EUTI kouluttaa: Miten löytää kumppaneita ja päästä mukaan EU-projektiin? webinaari

Oletko ihan uusi tekijä EU-kuvioissa ja ihmettelet, mistä löytäisit konsortioita, jotka suunnittelevat yhteistyötä ja projekteja, tai miten voisit saada kumppaneita työstämään kanssasi projekti-ideaa?  Webinaarissa kuulet asiantuntijoiden vinkkejä keinoista ja kanavista, joita kautta toimintaan voi lähteä mukaan.

17.6. Horisontti Eurooppa -hakuinfo: Biodiversiteettiin liittyvät haut ja eurooppalainen kumppanuus (klusteri 6), webinaari

Horisontti Eurooppa -ohjelman globaalien haasteiden ”Ruoka, biotalous, luonnonvarat, maatalous sekä ympäristö” -klusterista (klusteri 6) rahoitettavien toimien tavoitteena on edistää luonnonvarojen suojelua, ennallistamista ja kestävää käyttöä sekä vahvistaa elintarvike- ja ravitsemusturvaa ja kestäviä ruokajärjestelmiä. Tavoitteena on myös edistää siirtymistä vähähiiliseen ja resurssitehokkaaseen kiertotalouteen, hillitä ilmastonmuutosta sekä vähentää ympäristön pilaantumista. Tässä webinaarissa kerrotaan vuoden 2021 hauista, jotka liittyvät erityisesti luonnon monimuotoisuuteen ja ekosysteemipalveluihin sekä eurooppalaiseen biodiversiteettikumppanuuteen.

17.6. Ennakkotietoa rahoituksesta – EU:n elpymisväline: Business Finlandin ja Suomen Akatemian infotilaisuus, webinaari

Business Finland ja Suomen Akatemia suunnittelevat rahoitusmahdollisuuksia vihreän ja digitaalisen siirtymän sekä kumppanuuksien edistämiseksi.

Kyseessä on keskeinen tavoite valtionneuvoston toukokuussa 2021 julkaisemassa Suomen kestävän kasvun ohjelmassa: elpymis- ja palautumissuunnitelma. Suunnitelman mukaisesti Business Finland ja Suomen Akatemia suuntaavat vuosina 2021 ja 2022 merkittävästi rahoitusta vihreään ja digitaaliseen siirtymän edistämiseen sekä kumppanuuksien tukemiseen.

22.6. Online workshop: Doing business in Denmark

Mitä paremmin tunnet kohdemarkkinasi ja sen erot Suomeen verrattuna, sitä parempi mahdollisuus yritykselläsi on menestyä. Tervetuloa Bio & Circular Finland -ohjelman järjestämään etä-workshopiin, jossa keskustellen käymme läpi, mitä Tanskan markkinoille pääseminen edellyttää ja mitä erityisesti tulee huomioida bisneskulttuuriin ja tanskalaisten arvomaailmaan liittyen.

22.6. International Forest Bioeconomy Foresight Symposium, online event

The Symposium takes a multidisciplinary futures view on forests and their use as well as bioeconomy policies and businesses, featuring high-quality presentations from Europe, North America and South America as well as insightful moderated panel discussions.

22.6. Ruokahävikki ja elintarvikejäte Suomessa – uusimmat tutkimustulokset koko ruokaketjusta, webinaari

Webinaarissa kuullaan Luonnonvarakeskuksen tutkimustuloksia ruokahävikistä ja elintarvikejätteestä: kuinka paljon ruokahävikkiä ja elintarvikejätettä syntyy vuosittain koko ruokaketjussa ja ketjun eri vaiheissa Suomessa. Lisäksi kerrotaan alkuvuodesta julkaistusta kansallisesta ruokahävikin vähentämisen tiekartasta. Tilaisuudessa on puhujina Luken tutkijoiden lisäksi elintarvikeketjun edustajia.

23.-24.6. European research and innovation days, verkkotapahtuma

Oletko tutkija, innovaattori, yrittäjä tai muu TKI-toiminnasta kiinnostunut toimija? European Research and Innovation Days on Euroopan komission vuosittainen tapahtuma, joka kokoaa yhteen tutkijat, yrittäjät, poliittiset päättäjät sekä kansalaiset keskustelemaan tutkimuksen ja innovoinnin tulevaisuudesta Euroopassa.

29.6. Business opportunities in the green transition in Africa – how to get involved with EU financed projects, webinar

In the EU’s new Africa strategy, there is a strong focus in Africa and cooperation between EU Member States. European Commission (EC) has allocated at least 26 billion € for projects in Sub-Saharan Africa for the next 7 years. The webinar gives an introduction to EC’s financing actions in Africa and presents practical action plan to engage into these projects and financing. Companies may express their interest towards Team Europe Initiatives for further discussions and their feedback is welcomed to the proposed entry plan.

30.06. Soil at Risk, Helsinki

Soil at Risk symposiumi kutsuu tutkijat, viljelijät, yritykset ja päätöksentekijät vastaamaan yhdessä elintärkeisiin kysymyksiin: Miten turvaamme maaperän tuleville sukupolville? Millaisia maaperää uudistavia viljelykäytäntöjä tarvitaan?

Heinäkuu

7.7. World Bioproduct Day

World BioEconomy Forum is launching Bioproduct Day to raise awareness about the importance of bioproducts around us, and how they contribute to the larger goal of environmental sustainability and climate action. Everyone can participate in the Bioproduct Day in social media and share their experience and story on bioproducts. Hashtag for the event is  #bioproductday.

Elokuu

Drivers for Wood Construction, Joensuu

Tilaisuus on siirretty alkuperäisestä ajankohdasta 21.-22.10.2020 elokuulle 2021.

Syyskuu

8.-10.9. Puumessut, Jyväskylä

Yli 30 vuoden ajan puualan lipunkantajana toiminut tapahtuma keskittyy puuteollisuuden tekniikkaan, puusepänteollisuuteen ja puuntyöstöteknologiaan. Tehokas alihankintaketjutus ja koko puualan uusimmat tulevaisuuden innovaatiot ovat messuilla vahvasti mukana. Vuoden 2021 messujen teemana on puuteollisuus ja ympäristö.

15.-16.9. BiomassPowerON 2021, Kööpenhamina

Recent European regulations and new market trends resulting from the increase in demand for ecological energy sources cause the rise of interest in biomass. New worldwide opportunities appeared for bioenergy industry due to global pandemic, showing that energy, industry, transport and many others do not have to be coal-dependent. This event is set to bring industry stakeholders, unique content, workshops discussions and networking.

Lokakuu

18.-20.10. World BioEconomy Forum, Brasilia, Belém ja virtuaalisesti

Vuosittain järjestettävä foorumi toteutetaan yhteistyössä Para-osavaltion ja alan johtavien maa- ja metsätalousorganisaatioiden kanssa (ABAG, Iba). Belém sijaitsee Amazonin alueella Brasiliassa ja antaa näin foorumille mahdollisuuden esitellä aluetta kiertobiotalouden kannalta. Tapahtuma tuo yhteen korkean tason puhujia ja asiantuntijoita eri puolilta maailmaa korostaen Belémin ja Amazonin aluetta kestävän kehityksen keskusteluissa.

28.-29.10. Metsäpäivät, Helsinki

Lokakuun Metsäpäivien ohjelman rakentaminen on jo alkanut, mutta mukaan mahtuu vielä. Ohjelma koostuu tuttuun tapaan asiantuntijaesityksistä sekä työpajoista. Mukaan tulevat tällä kertaa entistä vahvemmin myös keskustelut. Lisäksi Metsäpäivillä järjestetään tuttuun tapaan minimessut.

Marraskuu

2.11. Ateria – Julkisen ruokapalvelun ja sopimusruokailun ammattilaispäivä, Helsinki

Ateriassa vierailevat kunnan ruokapalvelujohtajat sekä ruokapalveluiden hankinnoista vastaavat päättäjät sekä ravitsemusasiantuntijat. Ateria on alan toimijoiden yhteinen kontaktifoorumi, jossa ruokapalveluvastaavat ja asiantuntevat palvelutarjoajat kohtaavat toisensa.

4.11. Puupäivä, Helsinki

Puupäivä on vuosittain järjestettävä seminaaripäivä, joka kokoaa yhteen satoja rakennusalan ammattilaisia ja päättäjiä. Päivän aikana on useita korkean tason seminaareja muun muassa puuarkkitehtuurista, rakennustekniikasta ja puurakentamisesta. Päivän aikana voi myös tutustua yhteistyökumppanien tuote- ja palvelutarjontaan sekä verkostoitua alan ihmisten kanssa. Puupäivään osallistuu vuosittain 1 000-1 200 rakennusalan ammattilaista.

2022

Toukokuu

13.-15.5. Länsi-Suomen Erämessut, Pori

Syyskuu

14. – 15.9. Elintarviketeollisuus-messut, Tampere

Lokakuu

4.-6.10. FinnBuild – Kansainväliset rakennus- ja talotekniikkamessut, Helsinki

FinnBuild tapahtumakokonaisuus esittelee rakennus- ja talotekniikan uusimmat tuotteet ja palvelut, työmenetelmät ja ratkaisut sekä runsas määrä alan asiantuntijaohjelmaa.

13.-15.10 MaatalousKonemessut, Helsinki

25.-27.10. Energia-messut, Tampere

Joka toinen vuosi järjestettävä Suomen suurin energia-alan tapahtuma yhdistää energiantuotannon, sähkönsiirron ja energian varastoinnin, energian käyttäjät sekä ympäristöalan ja kiertotalouden ja kiinteistöjen päättäjät saman katon alle lokakuussa. Vuoden 2022 tapahtuma esittelee kestäviä, älykkäitä, tuotantotehokkaita ja moderneja ratkaisuja energia-alan murrokseen.