Biotalouden tapahtumakalenteri

Biotalous-teemaiset tapahtumat

Ilmoita oma tapahtumasi tapahtumakalenteriin toimitus@biotalous.fi.

Varmista tapahtuman toteutumistilanne sen omilta verkkosivuilta.


2023

Syyskuu

29.-30.9. Hyvin sanottu, Hämeenlinna/ online

Hyvin sanottu on Ylen ja Erätauko-säätiön vetämä viisivuotinen hanke, jolla pyritään vahvistamaan suomalaisen keskustelukulttuurin parhaita puolia ja luomaan turvallisia keskusteluympäristöjä. Maa- ja metsätalousministeriö on  mukana festivaaleilla ja järjestää kaksi pop up-keskustelua:

Perjantai 29.9. klo 14.-15.30 Meillä on varaa kestävään ruokaan
Lauantai 30.9. klo 16.45-18.15 Miksi metsät herättävät tunteita?

Lokakuu

3.10. Uusiomateriaalien ympäristölupaprosessin kehittäminen ja vähähiilinen esi- ja infrarakentaminen, online

Uusiomaarakentamisen UUMA4- webinaarisarja. Esitellään uusiomateriaalien ympäristölupaprosessin kehittämiseen liittyvää työtä sekä käsitellään uusiomateriaaleja osana vähähiilistä infrarakentamista ja uusiomateriaalien päästölaskentaa.

3.10. Suometsät 2035 – Tiedolla ja taidolla, Helsinki/ online

Suometsät 2035 – Tiedolla ja taidolla -tilaisuus kokoaa yhteen ajankohtaista tietoa suometsien käytöstä, tilasta ja tulevaisuudesta.

4.-5.10. Barents Forest Forum, Rovaniemi

The first day of the Forum will provide insights into the activities of the Barents Euro-Arctic Council, European decision making on northern forestry, balancing forest use, accelerating the green transition, future scenarios for forestry in Northern Finland and Sweden, citizens’ views on fair and climate-smart forest use in Lapland, and the perspectives of young people living in the Arctic on the future of forests. On the second day, best practices for integrating different forest uses will be discussed and demonstrated in practice during the excursion.

5.-6.10. Puurakentamisen ohjelman päätösseminaari, Helsinki

Puurakentamisen ohjelma on vuosien 2016-2023 aikana keskittynyt edistämään julkisen sektorin kykyä luoda kysyntää sekä toimialan yritysten kykyä luoda tarjontaa puurakentamisen markkinoille. Seminaarissa keskustellaan ohjelman tuloksista ja pohditaan  tulevaisuutta. Torstaina 5.10. keskustellaan puurakentamisen ohjelman vuosirenkaista ja perjantaina 6.10. pohditaan miten puurakentamisen potentiaali voidaan lunastaa ja tuoda osaksi globaalin rakentamisen valtavirtaa.

10.10. Uusiomateriaalien tekniset vaatimukset ja uusiomateriaalit verkostokohteissa, online

Uusiomaarakentamisen UUMA4- webinaarisarja. Esitellään uusiomateriaalien teknisten ominaisuuksien osoittamiseen tarkoitettu Uusiomateriaalien koerakentamisopas sekä käsitellään uusiomateriaalien käyttöä teknisten verkostojen yhteydessä.

13.10. Biotalous ja ruokajärjestelmät, Bulgaria/ online

Euroopan komission Tutkimuksen ja innovoinnin pääosasto ja bulgarialainen Plovdivin Maatalousyliopisto järjestävät yhteistyössä BIOEAST-verkoston tapahtuman lanseeratakseen EU:n innovaatiolaaksot biotaloudessa ja ruokajärjestelmissä. Tapahtumassa tutustutaan biotalouden ja ruokajärjestelmien merkitykseen osana innovaatiolaaksot -aloitetta. Lisäksi tapahtumassa esitellään rahoitusmahdollisuuksia innovaatiotoiminnan kehittämiseksi tulevina vuosina.

17.10. Puurakentaminen – Strategia kimmokkeena, jalkautuksella tavoitteeseen, online

Motivan webinaarisarja. Teema: kuntastrategian merkitys puurakentamisen edistämiskeinona.

18.10. Turvetuotannosta poistuvat suonpohjat monipuoliseen jatkokäyttöön paikkatietopohjaisten suunnittelumenetelmien avulla, online

Hiilestä kiinni- seminaarisarja. Teema: Miten hyödyntää paikkatietojärjestelmiä turvetuotantoalueiden monipuolisessa jatkokäytössä.

26.-27.10. Metsäpäivät, Helsinki

Metsäalan asiantuntijatapahtuman pääteemana on tulevaisuuden metsäala. Puheenvuoroissa kuullaan ratkaisuista, jotka voivat olla uusia tuote- ja palveluinnovaatioita, kehittyviä metsän- ja luonnonhoidon menetelmiä tai uusia toimintamalleja metsien kestävän ja monimuotoisen käytön tueksi.

26.-27.10. Vuokrapellot ja maan kasvukunto – Innovaatioleiri, Hauho

Järjestäjät: Baltic Sea Action Group (BSAG) ja Maaseutuverkosto. Innovaatioleirin tavoitteena on ideoida ja kehittää konkreettisia toimia, joilla maan kasvukuntoa voitaisiin saada vuokrapelloilla parannettua, sekä nostaa tämä ajankohtainen aihe yhteiskunnalliseen keskusteluun.

31.10. Kierrätyskasvualustat, online

Uusiomaarakentamisen UUMA4- webinaarisarja. Aiheina ovat mm. kompostin laatuluokkien kehittäminen ja Kompostin laatuluokitus -ohje, vieraslajeja sisältävän maa-aineksen ohjeistuksen kehittäminen, hiekoitussepelin käyttö viherrakentamisessa sekä kierrätyskasvualustojen tuotteistaminen.

Marraskuu

1.11. Turvetuotannosta poistuvat suonpohjat monipuoliseen jatkokäyttöön – maanomistajan askelmerkit siirtymään, online

Hiilestä kiinni- seminaarisarja. Teema: Tule kuulemaan millaisin askelin jatkokäyttöön siirtyminen etenee.

2.11. Puupäivä, Helsinki

Puuinfon valtakunnallinen Puupäivä kokoaa yhteen satoja teollisuuden ja kaupan sekä kunta- ja rakennusalan ammattilaisia ja päättäjiä. Puupäivän aikana rinnakkaisissa seminaareissa esitellään puurakentamisen ajankohtaisimmat teemat ja kohteet.

7.11. Syvästabiloinnin uusiosideaineet ja UUMA-rakentamisen prosessi, online

Uusiomaarakentamisen UUMA4- webinaarisarja. Käsitellään syvästabiloinnin uusiosideaineita, mm. UUMA4:ssa laadittua Syvästabiloinnin sideaineiden vähähiilisyysluokitusta (SSV) sekä uusiosideaineiden ympäristökelpoisuutta. Aiheena on myös UUMA-rakentamisen prosessi ja hankinnat.

14.11. Käytännön näkökulmia turvetuotannosta poistuvien suonpohjien metsittämiseen ja metsäojitettujen soiden ennallistamiseen, online

Hiilestä kiinni- seminaarisarja. Teema: Mitä suonpohjien metsittämisessä ja metsäojitettujen soiden ennallistamisessa on hyvä ottaa huomioon.

28.11. Puurakentaminen – Rautalankamalli markkinavuoropuheluun, online

Motivan webinaarisarja. Teema: Markkinavuoropuhelun hyödyt.

30.11. Älykäs erikoistuminen biotalouteen
– innovaatiolaaksoja ja työvälineitä biotalousstrategian toimeenpanon suunnitteluun, webinaari

Järjestäjä: MMM yhteistyössä TEM, maakuntien liitot ja Tapio Oy. Webinaari alueellisen biotalouden kehittämisestä kiinnostuneille.

Joulukuu

12.12. Puurakentaminen- Ohjauskeinot puun käyttöön rakentamisessa, online

Motivan webinaarisarja. Teema: puunkäytön ohjausmahdollisuuksien onnistuminen kunnissa.

2024

Kesäkuu

10-14.6. Sustainability Research + Innovation Congress 2024, Helsinki/ online

Since 2021, the Sustainability Research & Innovation Congress (SRI) has united global leaders in research, government, civil society, and business to meaningfully advance progress towards sustainability. The SRI Congress offers an exceptionally inclusive and inspiring global platform for co-creating state-of-the-art solutions and innovations and building a coalition of the willing to achieve a sustainability transformation.