Biotalouden tapahtumakalenteri

Biotalous-teemaiset tapahtumat

Ilmoita oma tapahtumasi tapahtumakalenteriin toimitus@biotalous.fi.

Varmista tapahtuman toteutumistilanne sen omilta verkkosivuilta.


2022

Elokuu

18.8. Tutkimuspäivä: Peltoviljelyn monipuolistaminen on ilmastotyötä, Jokioinen

Luonnonvarakeskuksen järjestämässä tapahtumassa tutustutaan Jokioisten toimipaikan lähellä oleviin kenttäkokeisiin. Aiheina mm. härkäpapu sekaviljelyssä, monivuotisten luonnonkasvien väriaineet ja ilmastohyödyt ja uusien palkokasvien menestyminen.

19.8. Pakkausalan kansainvälistymisseminaari, Helsinki

Business Finlandin Bio & Circular -ohjelma ja Suomen Pakkausyhdistys kutsuvat suomalaiset pakkausalan toimijat pakkausalan kansainvälistysmisseminaariin. Tilaisuudessa tehdään katsaus vientimarkkinoiden mahdollisuuksiin, ajankohtaiseen sääntelyyn ja Business Finlandin kansainvälistymispalveluihin.

30.8. Biotalous alueilla – tarpeet, ratkaisut ja rahoitus

Webinaari biotalouden alueellisille kehittäjille ja kansalliselle biotalouspaneelille. Tavoitteena on tukea alueita biotalouden toimeenpanosuunnitelmien laadinnassa.

Syyskuu

6.-7.9. EU:n biotalouskonferenssi, Bryssel

(linkki tulossa)

8.9. Metsät hiilikompensaatiossa, webinaari

Luonnonvarakeskus järjestää kolmiosaisen Kompensaatiolla hiilineutraaliksi? -webinaarisarjan syyskuussa. Tutkijat, hallinnon ja yritysten edustajat sekä yhteistyökumppanit keskustelevat, miten hiilineutraaliutta voitaisiin aidosti edistää. Millaiset toimenpiteet täyttävät kompensaatiokriteerit ja missä piilevät toiminnan riskit?

8.9. Biotalouden vientimahdollisuudet Pohjois-Amerikassa, webinaari

Business Finlandin Bio and Circular Finland -ohjelman webinaarissa tehdään katsaus Pohjois-Amerikan tuomiin mahdollisuuksiin ja Team Finlandin kansainvälistymispalveluihin.

7. – 8.9. World Bioeconomy Forum talks on climate, online

Maailman Biotalousfoorumi® on keskeinen biotalouden alusta edistämään kiertobiotalouden mahdollisuuksia ja edesauttamaan keinoja ilmastonmuutoksen hillitsemiseen. Foorumi on perustettu vuonna 2018. Viimeisin vuosittainen konferenssi pidettiin Belémissä, Parán osavaltion pääkaupungissa Brasiliassa.

Foorumi aktiviteeteissa toistuu nelikentän teema-alueet:
• The BioEconomy: People, Planet, Policies (Biotalous: Ihmiset, Planeetta, Politiikka)
• Corporate Leaders and the Financial World (Yritysjohtajat ja Finanssimaailma)
• Bioproducts around us (Biotuotteet ympärillämme)
• Looking to the Future (Katse tulevaisuuteen)

14.9. Biotalous ja energiamurros, virtuaaliaamukahvi

Biotalouden erikoistumiskoulutus -koulutusohjelman toteuttamilla aamukahveilla kuullaan asiantuntijapuheenvuoroja bioenergian mahdollisuuksista osana energiamurrosta.

12-15.9. BioEconomy delegation trip to Saxony-Anhalt, Germany

Representatives of Finnish companies have the opportunity to get to know

  • the industry location of Saxony-Anhalt,
  • the excellent conditions for business implementation,
  • the bioeconomy sector of Saxony-Anhalt,
  • the key companies and key sites of the state’s industry

13.9. Ruokahukka kuriin ja hävikki talteen – biomassat kiertoon paikallisesti, Seinäjoki/online

PAJATSO- (Ruokahävikin liiketoimintaekosysteemiä rakentamassa) ja BIOKIERTOMODUULI- (Biokiertotaloustyökalu – Liiketoimintaa hajautettuun ruokajärjestelmään) hankkeet järjestävät yhteisen työpajan. Tavoitteena on sekä ehkäistä ruokahävikin syntymistä että pitää biomassasivuvirrat hyötykäytön piirissä ja näin luoda uutta liiketoimintaa. Työpaja on suunnattu erityisesti yrityksille ja kiertotaloustoimijoille.

14. – 15.9. Elintarviketeollisuus-messut, Tampere

15.9. Final Conference of the EU project on “Promoting Education, training and skills across the bioeconomy”, Brussels/online

The conference aims to gather a wide-range of stakeholders in the field of bioeconomy education, training and skills to present and discuss the results of the project and the recommendations for the development of education at higher education, VET and entrepreneurship levels, in order to empower the future workforce with the skills required in an evolving, circular and sustainable bioeconomy.

15.9. Kuluttajat ja ruoka kompensaatiossa, webinaari

Luonnonvarakeskus järjestää kolmiosaisen Kompensaatiolla hiilineutraaliksi? -webinaarisarjan syyskuussa. Tutkijat, hallinnon ja yritysten edustajat sekä yhteistyökumppanit keskustelevat, miten hiilineutraaliutta voitaisiin aidosti edistää. Millaiset toimenpiteet täyttävät kompensaatiokriteerit ja missä piilevät toiminnan riskit?

20.-21.9. Biotalouspäivät, Oulu/Online

Suomen Biokierto ja Biokaasu ry:n kaksipäiväinen seminaari on tarkoitettu ravinnekierrosta ja biokaasusta kiinnostuneille asiantuntijoille. Seminaari tarjoaa hyvän mahdollisuuden päivittää tietoa aihealueeseen liittyen sekä verkostoitua alan toimijoiden kanssa.

22.9. Kaupungit ja kiertotalous kompensaatiossa, webinaari

Monilla kaupungeilla ja kunnilla on hiilineutraaliustavoite, joka koostuu monista palasista ja toimenpiteistä. Miltä näyttävät kaupunkien mahdollisuudet toteuttaa hiilikompensaatiota ja parantaa hiilineutraaliuttaan? Miten biokiertotalous ja kompensaatiokauppa liittyvät toisiinsa?

22.9. Puukerrostalon tilaaminen, kehityshankkeen loppuseminaari, Lahti ja etäosallistuminen

28.-29.9. Biomass PowerON 2022, Hamburg, Germany

This event is set to bring industry stakeholders, unique content, workshops discussions and networking. Showcase your products and services in the networking area and hold meetings with leaders from the industry.

28.-30.9. Forum Wood Building Nordic, Helsinki

Forum Wood Building Nordic 2022 is the eleventh Nordic iteration of the conference, focused on the role of design in the future, veneer and massive wood construction, resource efficiency and sustainability as well as Nordic harmonisation of regulations and guidelines.

Lokakuu

4.-6.10. FinnBuild – Kansainväliset rakennus- ja talotekniikkamessut, Helsinki

FinnBuild tapahtumakokonaisuus esittelee rakennus- ja talotekniikan uusimmat tuotteet ja palvelut, työmenetelmät ja ratkaisut sekä runsas määrä alan asiantuntijaohjelmaa.

13.-15.10 MaatalousKonemessut, Helsinki

19.-20.10. Biogas PowerON, Future of Biofuels 2022, Copenhagen, Denmark

25.-27.10. Nordic Wood Biorefinery Conference, Helsinki

Nordic Wood Biorefinery Conference (NWBC) is a leading international event for industry and research professionals in wood-based biorefinery.

25.-27.10. Energia-messut, Tampere

Joka toinen vuosi järjestettävä Suomen suurin energia-alan tapahtuma yhdistää energiantuotannon, sähkönsiirron ja energian varastoinnin, energian käyttäjät sekä ympäristöalan ja kiertotalouden ja kiinteistöjen päättäjät saman katon alle lokakuussa. Vuoden 2022 tapahtuma esittelee kestäviä, älykkäitä, tuotantotehokkaita ja moderneja ratkaisuja energia-alan murrokseen.

27.–28.10. Metsäpäivät, Helsinki

Marraskuu

3.11. Puupäivä, Helsinki

Puupäivän aikana on useita korkean tason seminaareja puuarkkitehtuurista, rakennustekniikasta ja puurakentamisesta. Vuoden 2022 Puupäivä järjestetään osittain hybriditapahtumana.

2023

Elokuu

28.-31.8. IBFRA 2023 Conference on boreal forests, Helsinki/online

The bi-annual conference will bring together researchers, companies, policymakers, and members from civil society to discuss the future of boreal forests. The main theme of the 2023 conference is climate resilient and sustainable forest management.