Biotalouden tapahtumakalenteri

Biotalous-teemaiset tapahtumat

Ilmoita oma tapahtumasi tapahtumakalenteriin toimitus@biotalous.fi.

Korona-epidemia vaikuttaa tapahtumien järjestämiseen. Varmista tapahtuman toteutumistilanne sen omilta verkkosivuilta. Useissa tapahtumissa voi olla etäosallistumisen mahdollisuus.


2020

Syyskuu

29. – 30.9. Open Bioeconomy Week 2020, online conference

The conference aims to highlight the current research innovations, trends and future of bioeconomy through the lens of digitalization and data utilization. The key focus is to highlight the paradigm shift digitalization can bring in the field of bioeconomy.

Lokakuu

1.10. Maankäyttö ja vesitalouden hallinta muuttuvassa ympäristössä -seminaari, Helsinki

Salaojituksen Tukisäätiö, Salaojayhdistys, Maa- ja vesitekniikan tuki sekä Baltic Sea Action Group järjestävät Maankäyttö ja vesitalouden hallinta muuttuvassa ympäristössä -seminaarin. Seminaarin tavoitteena on keskustella muuttuvan toimintaympäristön vaikutuksista Suomen maatalouteen, peltojen viljelyyn, valumavesien määrään ja laatuun sekä kasvihuonekaasujen päästöihin. Seminaariin ovat lämpimästi tervetulleita viranomaiset, rahoittajat, neuvojat, tutkijat, suunnittelijat, urakoitsijat, viljelijät, alan opiskelijat ja muut asiasta kiinnostuneet.

2.10. Millaiset ovat Suomen metsäsektorin näkymät?, webinaari

Suhdannekatsauksessa Luken asiantuntijat tarkastelevat Suomen metsäteollisuuden viennin ja tuotannon lyhyen aikavälin näkymiä sekä viimeaikaisten muutosten vaikutuksia puumarkkinoille ja metsätalouteen. Keskeisiä kysymyksiä ovat muun muassa: Miten koronakriisi on vaikuttanut metsäsektoriin ja miltä lähitulevaisuus näyttää? Toipuuko paperin kysyntä? Näkyykö puumarkkinoilla elpymisen merkkejä? Onko sahatavaran hinnan lasku jo taittunut?

6.10. Miten Suomen metsäteollisuus pärjää murroksessa – PTT:n metsäalan ennusteen julkistus, webinaari

Pellervon taloustutkimus PTT julkistaa syksyn 2020 metsäalan ennusteen tiistaina 6.10. klo 10.00. Tilaisuus järjestetään webinaarina, jonne pyydämme ilmoittautumaan etukäteen tästä linkistä. Ennusteen esittelevät tutkimusjohtaja Paula Horne ja metsäekonomisti Matti Valonen.
Ennuste on myös kokonaisuudessaan luettavissa PTT:n kotisivuilla www.ptt.fi 6.10. klo 10.

6.10. Elintarviketeollisuuden teemawebinaari

Webinaari on Satafoodin INNOKIERTO -hankkeen järjestämä kaikille avoin tilaisuus. Webinaarissa kuullaan biokaasun mahdollisuuksista ruokaketjussa, esitellään uusi elintarviketeollisuuden sivutuotteiden digitaalinen markkinapaikka -sivuvirtapörssi sekä kuullaan Satamaidon yritys-case: purkillinen kestävää kehitystä ja ympäristötekoja.

7.10. Ilmastotyö kotimaisen ruokajärjestelmän menestystekijänä, webinaari

Ruokaketjun toimijoiden ilmasto- ja vähähiilitiekartat ovat valmistuneet. Tilaisuudessa esitellään vähähiilitiekartat ja keskustellaan niiden toteuttamisesta ja yhteistyön mahdollisuuksista ruoka-alalla. Tilaisuuden järjestää maa- ja metsätalousministeriö yhteistyössä Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK:n, Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC:n, Elintarviketeollisuusliiton, Päivittäistavarakaupan ja Matkailu- ja Ravintolapalveluiden kanssa.

7. – 9.10. FinnBuild – Kansainväliset rakennus- ja talotekniikkamessut, Helsinki

8.10. Uudet vähähiiliset ratkaisut kiertotaloudessa seminaari ja workshop, Tampere

Tampereen Yliopisto ja BioÄly-projekti; VTT, TAMK, Ekokumppanit ja PIHI-projekti järjestävät yhteistyössä yrityksille suunnatun Uudet Vähähiiliset Ratkaisut Kiertotaloudessa seminaarin ja workshopin uusista vähähiilisistä materiaaleista ja niiden antamista mahdollisuuksia kiertotalouden näkökulmasta.

12.10. Biokaasut tulevaisuuden kiertotaloudessa, Helsinki

CircVol-hankkeen järjestämä tapahtuma, yhteistyössä Helsingin kaupunki ja Suomen Kaasuyhdistys ry. Tervetuloa tutustumaan innovatiivisiin, hiilineutraaliutta tavoitteleviin tulevaisuuden biokaasu-ratkaisuihin energian-, polttoaineiden ja kulutushyödykkeiden tuotannossa.

19.10. Bioenergiapäivä, webinaari

Teemat: Luonnon monimuotoisuus ja puuenergia, Biomassan kestävyyskriteerit, Hiilen talteenoton kehitys.

20. – 22.10. Energia-messut, Tampere

Tapahtumassa on ratkaisuja teollisuudelle ja kiinteistöille. Energiantuotannon ja -teknologian uusimmat aiheet, tuotantolaitosten suunnittelusta kunnossapitoon. Myös liikenne, lämmitys ja valaistus ovat osa nykyaikaisia energiaratkaisuja, kuin myös älykkäät verkot, varastointi, kiertotalous ja cleantech.

21 – 22.10. Drivers for Wood Construction, Joensuu

Tapahtuma alkaa 21.10.2020 Rothoschool on Tour -suunnittelijakoulutuksella, joka on suunnattu erityisesti rakennesuunnittelijoille ja arkkitehdeille. Päivän aikana syvennytään puurakenteiden suunnitteluratkaisuihin, mukaan lukien rakennusfysiikka, puun liitostekniikat, tietomallinnus sekä uudistuvat Eurokoodit. Drivers for Wood Construction -tapahtuman toinen päivä (22.10.2020) tarjoaa laajan kattauksen eri näkökulmia puurakentamiseen. Toisen seminaaripäivän pääteemoja ovat tulevaisuuden puurakentamisen ratkaisut ja vähähiilinen rakentaminen.

27. – 28.10. Forest & Photonics, Lieksa

Marraskuu

4. – 5.11. European Biomass to Power 2020, Manchester UK

This two day event will bring together key industry stakeholders to join our forum discussions and excellent networking, including senior representatives from Power Companies, Biomass Producers, Biomass Traders & Distribution Companies, Trade Associations, Renewable Energy Consultancies, EPC Contractors and OEMs, Regional & National Governments and Regulatory & Research Bodies.

5.11. Puupäivä, webinaari

Webinaari, jossa käsitellään puumarkkinoiden, -rakentamisen ja -arkkitehtuurin ajankohtaisia asioita sekä jaetaan puupalkinto. Varsinainen puupäivä 2020 pidetään 6.5.2021.

5. – 7.11. MaatalousKonemessut, Helsinki

6.11. Team Finland virtual delegation: Opportunities for bioeconomy and circular economy companies in Japan, webinar

The goal of the virtual delegation program is to connect the Finnish bio and circular economy industry to Japanese companies in this critical timing to catch the rising wave of government policy and focus on the Olympics.

10.11. Ateria – Julkisen ruokapalvelun ja sopimusruokailun ammattilaispäivä, Helsinki

16. – 20.11. Global Bioeconomy Summit, webinar

The Global Bioeconomy Summit (GBS) is a high-level, biennial international conference. It has become the leading event with a format to globally review and discuss emerging opportunities and challenges of the bioeconomy and develop visions for the future development of a sustainable bioeconomy among key actors from governments, science and innovation, business and civil society.

17.11. ForestValue Research Programme Annual Seminar 2020, webinar

The ForestValue Research Programme Annual Seminar 2020 will give a unique opportunity for stakeholders to discuss the projects’ main fields of work: advanced forest management, forest management strategies and valorization, innovative harvesting techniques and wood as building material. Therefore, this event is particularly relevant to EU policy makers, academics, companies working in the forest-based sector, and various experts from private and public institutions.

17.11. Biotalouspäivät, webinaari

Biotalouspäivien teemana vuonna 2020 on hiilineutraali biokierto. Biotalouspäivillä pureudutaan tällä kertaa biokaasun ja ravinnekierrätykseen toimintaympäristön tarjoamiin mahdollisuuksiin ja haasteisiin. Tilaisuuden järjestää Suomen Biokierto ja Biokaasu ry:n.

18. – 19.11. Valtakunnalliset Luonnontuotepäivät, Kuopio

25.11. Soil at Risk, Helsinki

Soil at Risk symposiumi kutsuu tutkijat, viljelijät, yritykset ja päätöksentekijät vastaamaan yhdessä elintärkeisiin kysymyksiin: Miten turvaamme maaperän tuleville sukupolville? Millaisia maaperää uudistavia viljelykäytäntöjä tarvitaan?

Joulukuu

15.12 BioFuture2025-seminaari, verkkolähetys

Tilaisuudessa esitellään ohjelman tutkimushankkeiden tuloksia ja keskustellaan ajankohtaisista biotalouden kysymyksistä tulosten valossa. BioFuture2025-ohjelman ja hankkeiden kuvaukset löytyvät ohjelman verkkosivuilta.

2021

Helmikuu

4. – 5.2. Metsäpäivät, Helsinki

Metsäpäivillä on ohjelmaa neljällä lavalla: tutkimus-, ihminen- ja talouslavan sekä uutena tekniikkalavan ohjelmasta vastaavat yhteistyökumppanimme. Metsäpäivien yhteydessä järjestetään PI Challenge -tapahtuma, jossa opiskelijat ratkovat kiperiä kysymyksiä yhdessä metsäalan yritysten kanssa.

10. – 11.2. Lignofuels 2021, Helsinki

The conference will bring together key lignofuels and advanced biofuels & materials stakeholders to join forum discussions and hear latest industry case studies, including Technical, Strategic and Business Development Executives from First and Advanced Generation Biofuels Producers, Oil Refiners, Process Technology Providers, Enzyme Developers, Engineering Firms and Agribusiness as well as Financiers, Investors, Policy & Regulators, Automotive & Aviation Industries, Consultants, Traders & Brokers and Chemical Companies.

Toukokuu

6.5. Puupäivä 2020

19. – 20.5. Elintarviketeollisuus-messut, Tampere

21. – 23.5. Länsi-Suomen Erämessut, Pori

26. – 27.5. Executive club forest industry, Billnäs

Driving Bioeconomy In The Digital Environment. Gain a competitive edge at our networking event, tailored for visionary leaders. Maximize your time with extensive business insights from inspirational speakers, and solutions to grow your business in 1-2-1 matchmade meetings between decision makers & solution providers.

Kesäkuu

28.6 – 1.7. International Plant Health Conference ”Protecting Plant Health in a changing world”, Helsinki