Aineistopankki

Maksuttomia aineistoja biotalouden ja siihen läheisesti liittyvien aiheiden esittelyyn, opiskeluun ja työvälineiksi.

Sanahaku etsii tietoa aineiston nimistä sekä esittelyteksteistä. Uusimmat aineistot löytyvät listan alusta. Täydennys- ja päivitystoiveet: toimitus@biotalous.fi

Skip to next

Rajaa aineistolajia:

Skip to next

Rajaa teemaa:

Skip to next

Rajaa kieli:

Haetaan tuloksia rajauksilla:

Haetaan tuloksia hakusanalla:

EUSTAFOR 2024+ Managing Forests Responsibly for People and Planet

The European State Forest Association (EUSTAFOR)
2024

European State Forest Association (EUSTAFOR) launched its new manifesto for 2024 and beyond.

EUSTAFOR Members call upon the new European Commission, the European Council and the
European Parliament to support the development of European forests and forestry through the
following key proposals:

1. Encourage proactive forest management to make forests resilient and adapted to changing climatic conditions
2. Encourage research and innovation of bioeconomy products
3. Utilize the expertise and opportunities that state forest organizations offer to develop best practices in biodiversity protection
4. Rely on forest expertise and stakeholder engagement for forest-related policy making.

Aineistolaji: Muut strategiat, ohjelmat ja tiekartat
Teema: Puu ja metsä
Aineiston muoto: Verkkosivu/pdf

Sustainable growth from the EUs forest bioeconomy

The Finnish Forest Bioeconomy Science Panel
2024

Messages to the next European Commission 2024-2029 from the Finnish Forest Bioeconomy Science Panel.

According to the Finnish Forest Bioeconomy Science Panel, the EU and the next European Commission should pay attention to the following themes:

 1. The preconditions for the growth of the forest bioeconomy must be strengthened by increasing the value added.
 2. Better understanding of the member state specific forest growth and health dynamics is needed.
 3. Actions must be taken to enhance the role of bioeconomy in mitigating climate change and safeguarding biodiversity.
 4. Amenity values of forests are an essential part of the forest-based bioeconomy
 5. Responsible decision making and proactive forest policy must be evidence-based.

Aineistolaji: Biotalousstrategiat Suomesta ja EU-alueelta
Teema: Puu ja metsä
Aineiston muoto: Verkkosivu/pdf

Non-paper of Estonia, Finland, Italy, Latvia, Spain and Sweden on Bioeconomy

TEM
2024

In a joint proposal by six European Union member states, including Finland, proposals for advancing the EU’s bioeconomy have been outlined. Bio-based solutions and biotechnologies enable circular bioeconomy and together they can play a key role in meeting many global sustainability challenges. They have the ability to increase the EU’s competitiveness and to generate new business and jobs, thus contributing to the EU’s resilience, open strategic autonomy and rules-based trade. The EU must maintain its leading role in bioeconomy and transcend global competitiveness by investing heavily in strategically important areas such as biotechnology and biosecurity. It is crucial for the EU to rapidly unleash the full potential of its sustainable bioeconomy.

Aineistolaji: Raportit ja policy briefit
Teema: Biotalous
Aineiston muoto: Verkkosivu/pdf

Luke Position Paper 2024: EU needs more from bioeconomy

Luonnonvarakeskus
2024

We are facing a polycrisis. The EU’s competitiveness has been severely weakened by geopolitical tensions, the COVID pandemic and the faster economic development of our competitors. The EU’s heavy dependence on imported production inputs and feedstock also poses a growing risk to our security of supply. At the same time, globally we need long-term solutions to biodiversity loss and adaptation to climate change. Sustainable bioeconomy can provide solutions to these challenges. Europe needs bioeconomy to transition from niche to norm.

Aineistolaji: Raportit ja policy briefit
Teema: Biotalous
Aineiston muoto: Verkkosivu/pdf

Puurakentamisen ohjelman avustetut hankkeet 2018 – 2023: Valtionavustettujen hankkeiden tietoa toiminnan tueksi

Ympäristöministeriö. Toimittanut Simon le Roux
2023

Ympäristöministeriön hallinnoima puurakentamisen ohjelma on vuosina 2018 – 2023 myöntänyt valtionavustuksia ja erityisavustuksia 110 kokeelliselle kehittämisen, ei-taloudellisen toiminnan, perustutkimuksen ja koulutuksen hankkeelle. Yhteensä ohjelma on myöntänyt kahdeksan miljoonaa euroa valtionavustuksia näille hankkeille. Hankkeiden toteutuneet budjetit olivat kokonaisuudessaan yli 15 miljoonaa euroa.

Aineistolaji: Raportit ja policy briefit
Teema: Rakentaminen
Aineiston muoto: pdf

Justainability

Aalto-yliopisto
2023

Oikeudenmukainen siirtymä ja eettinen kestävyys (Justainability). Maa- ja metsätalousministeriön rahoittama (VN/2470/2022) hanke Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa. Hankkeen julkaisu pureutuu kestävyyden ja kestävän kehityksen eroon. Ks. kirjoittajien saate.

Takala T, Häyry M. Justainability. Cambridge Quarterly of Healthcare Ethics, verkossa 27.6. 2023.

Aineistolaji: Raportit ja policy briefit
Teema: Kestävä kehitys
Aineiston muoto: Verkkosivusto, pdf

Biotalousstrategioiden vertailu

Työ- ja elinkeinoministeriö
2023

World Bioeconomy Forum teki biotalousstrategioiden vertailun huhti–toukokuussa 2023 työ- ja elinkeinoministeriön toimeksiannosta. Vertailussa analysoitiin valittujen alueiden (Brasilia, Yhdysvallat, Kanada, EU, Ruotsi, Suomi, Intia ja Kiina) viimeisimpiä biotalousohjelmia.

Aineistolaji: Biotalousstrategiat Suomesta ja EU-alueelta
Teema: Biotalous
Aineiston muoto: Verkkosivu/pdf

Strengthening the resilience in the Nordic Bioeconomy

Nordic Agri Research and Nordic Forest Research
2023

Policy recommendations: Enabling effective and efficient progress towards a more resilient Nordic bioeconomy in times of crises.

Aineistolaji: Raportit ja policy briefit
Teema: Biotalous
Aineiston muoto: Verkkosivu / pdf

Assessing the economics of biodiversity in Finland : National implications of the Dasgupta Review

Ympäristöministeriö
2023

This report provides examples of the dependencies of the Finnish economy on natural assets and biodiversity, and links via which the Finnish economy impacts on local and global biodiversity. The options for change (OC) defined by Dasgupta are assessed from the national perspective: 1) Nature’s supply: Conservation and restoration of ecosystems; 2) Our demand: Changing consumption and production patterns; 3) Trade and supply chains; 4) Pricing environmental damage; 5) Future population; 6) Changing our measures of economic progress; 7) Global public goods; 8) The Global financial system; 9) Empowered citizenship; and 10) Education and biodiversity.

Aineistolaji: Raportit ja policy briefit
Teema: Kestävä kehitys
Aineiston muoto: Verkkosivu / pdf

Alueiden kyky uudistua : Kyvykkyydet siirtymässä kohti osaamis- ja innovaatiovetoista biotaloutta

Valtteri Laasonen, Tampereen yliopisto
2023

VÄITÖSKIRJA. Tutkimus korostaa, että alueiden uudistumisessa on tarkasteltava kyvykkyyksiä kokonaisvaltaisesti. Tämä tarkoittaa alueen resurssiperustan, innovaatiotoimintaa harjoittavien organisaatioiden ja toimijaverkostojen kyvykkyyksien tarkempaa analyysiä. Lisäksi tulee kiinnittää huomiota innovaatiopolitiikan merkitykseen taloudellisten toimijoiden kyvykkyyksien suuntaamisessa.

Aineistolaji: Raportit ja policy briefit
Teema: Biotalous
Aineiston muoto: Verkkosivu/pdf

Politiikkasuositus: Luonnon monimuotoisuus ja talous – Muutospolkuja Suomessa Dasguptan raportin pohjalta

Luonnonvarakeskus
2023

Ihmiskunnan varallisuus on kasvanut luonnon kustannuksella. Tavaroiden ja palveluiden kysyntä ylittää luonnon kantokyvyn. Luonnon kantokyvyn ylittyminen tulee johtamaan hyvinvointimme laskuun, kun luonnon tarjoamat ekosysteemipalvelut eivät enää riitä tukemaan niistä riippuvia taloutemme osia. Kun biologinen monimuotoisuus ja muut luontoarvot heikkenevät, heikkenevät myös luonnon suomat välittömät hyvinvointivaikutukset, terveysvaikutukset sekä luonnon ja sen monimuotoisuuden virkistys- ja olemassaoloarvot.

Luken uutinen 9.2.2023:  Luonnon monimuotoisuus ja talous – mitä Dasgupta-raportti tarkoittaa Suomelle?

Aineistolaji: Raportit ja policy briefit
Teema: Kestävä kehitys
Aineiston muoto: Verkkosivu / pdf

Wood-based textiles & modern wood buildings

European Forest Institute EFI
2023

EFI report on wood-based textile fibres and modern wood buildings is based on comparative life cycle assessment (LCA) studies and interviews with experts. The authors present the foreseen technological developments that support the development of wood-based fibres and modern wood buildings towards environmental sustainability. They also provide insight into the limitations to the development of wood-based textile fibres and modern wood buildings.

Aineistolaji: Raportit ja policy briefit
Teema: Puu ja metsä, Rakentaminen
Aineiston muoto: verkkosivu / pdf

Kaskadivisio: Alueellisesti mukautuva biokiertotalous – kaskadiprosessoinnilla biomassoista lisäarvoa, hyvinvointia ja resurssiviisautta

Luonnonvarakeskus Luke
2023

Tässä biokiertotalouden kaskadikäytön visiotyössä piirretään esiin tulevaisuuskuvin mahdollisia kehityskulkuja biomassojen resurssiviisaaseen käyttöön Suomessa. Työssä nostetaan esimerkkien avulla laajempaan keskusteluun uudenlaisia, alueellisia biomassan prosessoinnin mahdollisuuksia, niihin liittyviä haasteita sekä tunnistettujen haasteiden ylittämiseen tarvittavia toimenpiteitä ja rakenteellisia muutoksia. Tärkein kysymys on, miten luoda uutta liiketoimintaa ja alueiden omavaraisuutta erilaisten biomassojen prosessoinnilla toimialarajat ylittävissä teollisissa symbiooseissa.

Aineistolaji: Raportit ja policy briefit
Teema: Biotalous, Kiertotalous
Aineiston muoto: verkkosivu/pdf

Bio-based Industries Joint Undertaking Driving Europe’s green transition

BBI JU
2022

The book briefly explains what the bioeconomy is about and how BBI JU has contributed to transforming this strategic sector. Based on very concrete figures and illustrations from funded projects, it showcases two major positive impacts on the sector: the first being the structuring effect in organising the value chains across sectors, while the second is that of the innovation-driven mobilising effect of key stakeholders.

Aineistolaji: Raportit ja policy briefit
Teema: Biotalous
Aineiston muoto: pdf

Kansallinen metsästrategia 2035

Maa- ja metsätalousministeriö
2022

Kansallinen metsästrategia 2035 (KMS2035) on lakisääteinen metsäohjelma. ”Maa- ja metsätalousministeriö laatii kansallisen metsäohjelman yhteistyössä muiden ministeriöiden, metsäalaa edustavien ja muiden tarpeellisten tahojen kanssa. Ohjelman päämääränä on lisätä metsien monipuolista käyttöä ja niistä kertyvää hyvinvointia kestävän kehityksen periaatteita noudattaen.”

Aineistolaji: Muut strategiat, ohjelmat ja tiekartat
Teema: Puu ja metsä
Aineiston muoto: Verkkosivu / pdf

Biotalouden raaka-aineet ja materiaalivirrat hyötykäyttöön logistiikkaa tehostamalla : Synteesiraportti

Luonnonvarakeskus
2022

Fossiilisten raaka-aineiden käyttö on merkittävin ilmastoa lämmittävä tekijä. Uusiutuvilla biomassoilla voidaan korvata osa fossiilisista raaka-aineista energian, polttoaineiden, kemikaalien ja materiaalien valmistuksessa. Kuitenkin biomassojen lisääntynyt käyttö ruuan ja rehun lisäksi myös muihin käyttökohteisiin kasvattaa biomassan tuotantoon tarvittavaa maapinta-alaa, joka puolestaan lisää luontokatoa. Biomassojen hyödyntämisessä tuleekin entistä tarkemmin käyttää myös kaikki sivuvirrat kaskadiperiaatetta noudattaen.

Aineistolaji: Raportit ja policy briefit
Teema: Biotalous
Aineiston muoto: Verkkosivu / pdf

Forestry forecast – autumn 2022

Pellervon taloustutkimus
2022

Recession decreases forest industry exports – energy gives Finland competitive advantage.

Aineistolaji: Tilastot ja tietokannat
Teema: Puu ja metsä
Aineiston muoto: Verkkosivu

Metsäalan ennuste – syksy 2022

Pellervon taloustutkimus
2022

Talouden taantuma nakertaa metsäteollisuuden vientiä – energia on Suomelle kilpailuetu.

Aineistolaji: Tilastot ja tietokannat
Teema: Puu ja metsä
Aineiston muoto: Verkkosivu

Kestävän kehityksen toimikunnan strategia 2022–2030 : Luonnon kantokyvyn turvaava, hyvinvoiva ja globaalisti vastuullinen Suomi

Valtioneuvoston kanslia
2022

Toimikunnan uuden strategian ytimessä ovat Agenda2030 -tiekarttatyössä määritellyt kuusi muutosaluetta. Kunkin muutosalueen osalta strategia sisältää vuoteen 2030 ulottuvan muutosvision, joukon visioita konkretisoivia muutostavoitteita, sekä kuvauksen keskeisistä yhteiskunnan eri aloja koskettavista toimenpiteistä, jotka ovat avainroolissa muutoksen toteutumiseksi. Kuuden muutosalueen lisäksi strategia käsittelee Suomen tukea Agenda2030:n toteutumiselle globaalisti.

Aineistolaji: Muut strategiat, ohjelmat ja tiekartat
Teema: Kestävä kehitys
Aineiston muoto: Verkkosivu / pdf

How the Bioeconomy contributes to the European Green Deal

European Bioeconomy Alliance
2022

Delivering on the European Green Deal’s objectives and ensuring food security requires a strong bioeconomy.

Aineistolaji: Raportit ja policy briefit
Teema: Biotalous
Aineiston muoto: Verkkosivu / pdf

An overview of the algae industry in Europe

European Commission, Joint Research Centre
2022

Enhanced EU production and use of algae can help ensuring sustainable food and farming systems, economic circularity and bio-based products. This potential of algae to provide viable and sustainable alternative food and feed materials and to produce other bio-based products is recognised in the Sustainable Blue Economy Communication and other policy instruments. The updated JRC algae industry database provides an improved overview on the algae industry sector in Europe based on information from 548 enterprises, based in 20 EU Member States as well as in Iceland, Norway, Switzerland, and the UK operating at different steps of the algae value chain: producing, processing, and services (which includes technology providers, R&D enterprises, consultancy enterprises, and traders/exporters).

Aineistolaji: Raportit ja policy briefit
Teema: Kalat ja vedet
Aineiston muoto: Verkkosivu / pdf

Forest-based climate change mitigation and adaptation in Europe

European Forest Institute
2022

The report aims to review and synthesise:
• the scientific literature on the mitigation potential provided by forest-based activities in the European Union, Norway, Switzerland and the United Kingdom;
• the impacts of climate change on forest ecosystems, forestry, industries and markets ;
• policies and tools to stimulate carbon storage.

Aineistolaji: Raportit ja policy briefit
Teema: Puu ja metsä
Aineiston muoto: Pdf

Executive Order on Advancing Biotechnology and Biomanufacturing Innovation for a Sustainable, Safe, and Secure American Bioeconomy

The White House
2022

Executive Order on Advancing Biotechnology and Biomanufacturing Innovation for a Sustainable, Safe, and Secure American Bioeconomy. The Fact Sheet.

Aineistolaji: Muut strategiat, ohjelmat ja tiekartat
Teema: Biotalous
Aineiston muoto: Verkkosivu

Ministeriöiden tulevaisuuskatsaus 2022 : Yhteiskunnan tila ja päätöksiä vaativat kysymykset

Valtioneuvosto
2022

Ministeriöt laativat tulevaisuuskatsaukset kerran vaalikaudessa. Katsaukset valmistellaan virkamiestyönä ministeriön kansliapäällikön johdolla. Niiden tavoite on tuottaa yhteiskunnalliseen keskusteluun ja hallitusneuvottelujen pohjaksi tilanne- ja kehitysarvioita yhteiskunnan tilasta ja poliittista päätöksentekoa edellyttävistä kysymyksistä.

Aineistolaji: Raportit ja policy briefit
Teema: Kestävä kehitys
Aineiston muoto: Verkkosivu

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahasto – Suomen ohjelma 2021-27

Maa- ja metsätalousministeriö
2022

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahasto (EMKVR), Suomen ohjelma vuosille 2021–2027. Ohjelman julkinen rahoitus on noin 140 milj. euroa kattaen koko Suomen mukaan lukien Ahvenanmaan.

Aineistolaji: Muut strategiat, ohjelmat ja tiekartat
Teema: Kalat ja vedet
Aineiston muoto: PDF

Helmi-elinympäristöohjelma

Ympäristöministeriö
2021

Helmi-elinympäristöohjelma 2021-2030 vahvistaa Suomen luonnon monimuotoisuutta ja turvaa luonnon tarjoamia elintärkeitä ekosysteemipalveluja. Samalla hillitään ilmastonmuutosta ja edistetään siihen sopeutumista.

Helmi-ohjelmassa tartutaan Suomen luonnon köyhtymisen suurimpaan suoraan syyhyn: elinympäristöjen vähenemiseen ja laadun heikkenemiseen. Ohjelmassa tehdään vaikuttavia tekoja luonnon monimuotoisuuden hyväksi: suojellaan ja ennallistetaan soita, kunnostetaan lintuvesiä- ja kosteikoita ranta-alueineen, hoidetaan perinnebiotooppeja, hoidetaan metsäisiä elinympäristöjä, kuten lehtoja ja paahdealueita sekä hoidetaan ja kunnostetaan pienvesiä ja rantaluontoa, kuten hiekkarantoja.

Aineistolaji: Muut strategiat, ohjelmat ja tiekartat
Teema: Luonnon palvelut ja ympäristö
Aineiston muoto: verkkosivu

Kansallinen ruokahävikkitiekartta

Luonnonvarakeskus Luke
2022

Kansallinen ruokahävikkitiekartta auttaa tunnistamaan, levittämään ja soveltamaan tehokkaita ratkaisuja ruokahävikin vähentämiseksi Suomessa. Sivustolla esitellään ruokaketjun eri vaiheiden ratkaisuja ruokahävikin vähentämiseksi, oli kyse sitten alkutuotannosta, elintarviketeollisuudesta, kaupan alalta, ravitsemuspalveluista tai kotitalouksista. Palveluun voi ilmoittaa hankkeita ja kokeiluita.

Aineistolaji: Muut strategiat, ohjelmat ja tiekartat
Teema: Ruoka, rehu ja ravinteet
Aineiston muoto: Verkkosivusto

Finlands bioekonomiska strategi

Statsrådet
2022

Arbets- och näringsministeriet tillsatte i juli 2020 ett projekt för att uppdatera den bioekonomiska strategin. I projektet identifierades större mervärde i bioekonomin som ett viktigt prioriterat område som inte behandlas på ett täckande och övergripande sätt i andra strategier. Den bioekonomiska strategin sträcker sig fram till 2035. Visionen är ”Högre mervärde på ett hållbart sätt”.

Aineistolaji: Biotalousstrategiat Suomesta ja EU-alueelta
Teema: Biotalous
Aineiston muoto: Webbsida

The Finnish Bioeconomy Strategy

Finnish Government
2022

Finland’s Bioeconomy Strategy 2022–2035 aims sustainably towards higher value added. The strategy aims to double the value added of bioeconomy in an ecologically, socially and economically sustainable manner and to make Finland climate neutral by 2035. Bioeconomy is implemented in a resource-wise manner through the circular economy. The strategy strongly supports the green transition of Finland and the EU.

Aineistolaji: Biotalousstrategiat Suomesta ja EU-alueelta
Teema: Biotalous
Aineiston muoto: Website

Suomen biotalousstrategia

TEM
2022

Suomen kansallisen biotalousstrategian tavoitteena on luoda uutta talouskasvua ja uusia työpaikkoja biotalouden liiketoiminnan kasvulla sekä korkean arvonlisän tuotteilla ja palveluilla, turvaten samalla luonnon ekosysteemien toimintaedellytykset. Strategian johtoajatuksena on, että Suomessa luodaan kilpailukykyisiä ja kestäviä biotalouden ratkaisuja maailmanlaajuisiin ongelmiin ja synnytetään sekä kotimaahan että kansainvälisille markkinoille uutta liiketoimintaa, joka tuo hyvinvointia koko Suomelle.

Aineistolaji: Biotalousstrategiat Suomesta ja EU-alueelta
Teema: Biotalous
Aineiston muoto: Verkkosivu

EU:n biotalousstrategiaa koskeva edistymiskertomus – Euroopan biotalouspolitiikka: tilannekatsaus ja tuleva kehitys, 2022

Euroopan komissio
2022

Edistymiskertomus biotalousstrategian toteuttamisesta, kun ensimmäisen EU:n biotalousstrategian julkaisemisesta on kulunut kymmenen vuotta. Komission kertomus Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle.

Muut aineistot englanniksi: Progress Report and Staff Working DocumentInfograafi 

Aineistolaji: Biotalousstrategiat Suomesta ja EU-alueelta
Teema: Biotalous
Aineiston muoto: PDF

Forest products in the global bioeconomy

FAO
2022

The report addresses the role of forest products in replacing fossil-based and GHG-intensive products. The overarching objective is to provide recommendations to strengthen the contribution of substitution by forest products to sustainable development.

Aineistolaji: Raportit ja policy briefit
Teema: Biotalous
Aineiston muoto: Verkkosivu / pdf

Biokaasuohjelmaa valmistelevan työryhmän loppuraportti

työ- ja elinkeinoministeriö
2020

Pääministeri Marinin hallitusohjelman mukaan Suomelle laaditaan kansallinen biokaasuohjelma, jolla otetaan käyttöön biokaasun tuotantopotentiaali sekä kehitetään Suomen elinvoimaisuutta ja edistetään ilmastotavoitteisiin pääsyä. TEM:n asettama työryhmä valmisteli biokaasuohjelmaa keskipitkälle aikavälille. Raportissa kuvataan lyhyesti biokaasualan nykytila ja siihen liittyvät ohjauskeinot sekä työryhmän näkemyksen perusteella merkittävimmät biokaasualan esteet ja hidasteet.

Aineistolaji: Raportit ja policy briefit
Teema: Biotalous, Kiertotalous, Kemia ja bioteknologia, Energia, Ruoka, rehu ja ravinteet
Aineiston muoto: Verkkosivu -> pdf

Kansallisen vesihuoltouudistuksen ohjelma

Maa- ja metsätalousministeriö
2021

Kansallinen vesihuoltouudistuksen ohjelma on valmisteltu vuosina 2020-2021 maa- ja metsätalousministeriön johdolla laajassa yhteistyössä vesihuoltoalan toimijoiden kanssa. Mukana työssä ovat olleet muut ministeriöt, viranomaiset, vesihuoltolaitokset ja niitä edustavat yhdistykset, kuntasektori sekä muut vesihuoltoalan keskeiset toimijat. Ohjelmassa on luotu yhteinen visio – vastuullinen vesihuolto 2030.

Aineistolaji: Muut strategiat, ohjelmat ja tiekartat
Teema: Kalat ja vedet
Aineiston muoto: verkkosivu / pdf

Kansallinen metsästrategia 2025 arviointi

Gaia Consulting Oy, PTT
2022

Selvityksessä arvioitiin vuonna 2019 päivitettyä Kansallinen metsästrategia 2025:tä (KMS 2025) ja sen toteutusta.

Aineistolaji: Muut strategiat, ohjelmat ja tiekartat
Teema: Puu ja metsä
Aineiston muoto: pdf

Climate 2035 brochure

Climate 2035 project
2021

Brochure: Finland’s Unique Approach to Climate Roadmaps for Carbon-Neutrality by 2035.

Aineistolaji: Muut strategiat, ohjelmat ja tiekartat
Teema: Kestävä kehitys
Aineiston muoto: pdf

Climate 2035 slides

Climate 2035 project
2021

Slides: Finland’s Unique Approach to Climate Roadmaps for Carbon-Neutrality by 2035.

Aineistolaji: Muut strategiat, ohjelmat ja tiekartat
Teema: Kestävä kehitys
Aineiston muoto: pdf

Future Brief: European Forests for biodiversity, climate change mitigation and adaptation

European Commission
2021

This Future Brief brings together the latest evidence on the ability of Europe’s forests to support biodiversity while removing and storing carbon from the atmosphere, while also providing ecosystem services necessary for climate adaptation and our well-being, and contributing to the bioeconomy and reduction in use of fossil fuels.

Aineistolaji: Raportit ja policy briefit
Teema: Puu ja metsä
Aineiston muoto: pdf

Luontoselvitykset ja luontovaikutusten arviointi. Opas tekijälle, tilaajalle ja viranomaiselle

Suomen ympäristökeskus
2021

Tämä opas on valmisteltu ympäristöministeriön ohjauksessa ja on luonteeltaan suositus hyviksi käytännöiksi. Se ohjaa luontoselvitysten tilaajia ja tekijöitä sekä viranomaisia ja muita aiheen parissa työskenteleviä luonnonarvojen riittävän laajaan, tarkkaan ja asiantuntevaan selvittämiseen sekä asianmukaiseen luontovaikutusten arviointiin.

Aineistolaji: Oppaat ja opetusaineistot
Teema: Luonnon palvelut ja ympäristö
Aineiston muoto: verkkosivu/pdf

Biotalouden toimintaympäristöanalyysi

Aula Research
2020

Aula Research Oy toteutti loka-joulukuussa 2020 työ- ja elinkeinoministeriön toimeksiannosta toimintaympäristöanalyysin kansallisen biotalousstrategian päivityksen tueksi. Selvityksen tavoitteena oli luoda kuva biotalouden toimintaympäristön muutoksesta vuoden 2014 biotalousstrategian julkistamisen jälkeen.

Aineistolaji: Raportit ja policy briefit
Teema: Biotalous
Aineiston muoto: pdf

Vertaileva selvitys eri maiden biotalousstrategioista

Luonnonvarakeskus
2021

Tässä raportissa esitellään yhdeksän maan biotalousstrategioiden keskeinen sisältö. Selvityksen kohteena oli kuusi Euroopan maata (Alankomaat, Italia, Itävalta, Ranska, Saksa, Suomi) sekä Etelä-Afrikka, Kanada ja USA.

Aineistolaji: Biotalousstrategiat Suomesta ja EU-alueelta
Teema: Biotalous
Aineiston muoto: verkkosivu/pdf

Suomen biotalouden kestävän kasvun skenaario : Taustaselvitys Suomen biotalousstrategian päivitykseen

Työ- ja elinkeinoministeriö
2021

Raportissa esitetyn työn tavoitteena oli laatia Suomen biotalouden kasvua kuvaava skenaario sekä arvioida Suomen biotalouden kehityksen vahvuuksia, heikkouksia, mahdollisuuksia ja uhkia. Työ toteutettiin työ- ja elinkeinoministeriön toimeksiannosta Suomen biotalous­strategian päivityksen taustaselvitykseksi VTT:n, Luonnonvara­keskuksen ja Merit Economics:n toimesta. Raportin laadintaan osallistui myös Aalto yliopisto.

Aineistolaji: Raportit ja policy briefit
Teema: Biotalous
Aineiston muoto: verkkosivu/pdf

Suomen biotalouden kestävän kasvun skenaario : Taustaselvitys Suomen biotalousstrategian päivitykseen

Työ- ja elinkeinoministeriö
2021

Suomen biotalouden kasvua kuvaava skenaario ja arvio biotalouden kehityksen vahvuuksista, heikkouksista, mahdollisuuksista ja uhista.  Skenaariotyössä arvioitiin, minkälaisia tuotteita ja palveluita Suomen olisi mahdollista kehittää, kun pyritään kasvattamaan biotalouden arvonlisää suhteessa käytettyihin luonnonvaroihin. Tarkastelussa olivat maa- ja metsätalous, metsä- ja elintarviketeollisuus, sininen biotalous, luontomatkailu ja muut ekosysteemipalvelut, bioenergia, teollinen biotekniikka ja synteettinen biologia sekä näihin liitetyt uudet, korkean arvonlisän tuotteet ja palvelut. Panostamalla monipuolisesti biotalouden sektoreihin ja niiden uudistamiseen, biotalouden arvonlisä voisi kasvaa noin 2 % vuodessa ennen vuotta 2030 ja lähestyä 4 % kasvuvauhtia ennen vuotta 2050. Työ- ja elinkeinoministeriön toimeksiannosta: VTT, Luonnonvara­keskus ja Merit Economics. Yhteistyössä Aalto yliopisto.

Aineistolaji: Raportit ja policy briefit
Teema: Biotalous, Kalat ja vedet, Energia, Puu ja metsä, Kemia ja bioteknologia, Ruoka, rehu ja ravinteet, Luonnon palvelut ja ympäristö
Aineiston muoto: Verkkosivu, jossa pdf

European Bioeconomy in Figures 2008–2018

nova-Institute
2021

The bio-based industries continue their ascent marking a total contribution of 780 billion EUR, a notable increase of 30 billion EUR (+4 %) compared to 2017. This also marks a more than 20 % increase compared to 2008, which is the earliest data taken into account in this series of reports by nova-Institute. The first report of the series was first commissioned by the Bio-based Industries Consortium (BIC) in 2017.

Aineistolaji: Tilastot ja tietokannat
Teema: Biotalous
Aineiston muoto: verkkosivu/pdf

Soil as part of climate solution – agricultural policy reform to promote climate-smart agriculture

Luonnonvarakeskus Luke
2021

As part of Finland’s goal of being carbon neutral in 2035, also agriculture must reduce its greenhouse gas (GHG) emissions. About half of agricultural GHG emissions is caused by the cultivation of peat soils. Hence, the largest and quickest emission reductions are possible by changes in the agricultural practices on peat soils. Furthermore, croplands on mineral soils can be converted from emission sources to carbon sinks by diversifying cultivation methods and, thus, improving soil health. The Finnish agricultural policy should guide agriculture to take on climate measures on both peat and mineral soils. A sufficiently extensive selection of measures is required so that different farms can choose alternatives suitable for them.

Aineistolaji: Raportit ja policy briefit
Teema: Ruoka, rehu ja ravinteet
Aineiston muoto: Verkkosivu/ pdf

Deploying the bioeconomy in the EU – A framework approach for bioeconomy strategy development

European Commission, Directorate General for Research and Innovation
2021

The bioeconomy can be a catalyst for sustainable systemic change and transition, tackling key economic, societal and environmental challenges faced by EU Member States (MS). This paper includes 10 policy recommendations for building national bioeconomies toward a fair and just climate neutral Europe.

Aineistolaji: Biotalousstrategiat Suomesta ja EU-alueelta
Teema: Biotalous
Aineiston muoto: verkkosivu/pdf

EU biomass use in a net-zero economy – A course correction for EU biomass

Material Economics
2021

The EU plans for a transition to net-zero greenhouse gas emissions, which will bring profound change to how we use and produce energy, and to the materials we use. Current strategies used by policymakers and business leaders foresee a substantial increase in the reliance of biomass. This study seeks to update perspectives on this topic, ahead of key decisions in the early 2020s.

This project has been carried out by Material Economics in collaboration with the Energy Transitions Commission and the European Forest Institute.

Aineistolaji: Raportit ja policy briefit
Teema: Biotalous
Aineiston muoto: Verkkosivu/pdf

Uusi suunta: Ehdotus kiertotalouden strategiseksi ohjelmaksi

Ympäristöministeriö
2021

Kiertotalouden edistämisohjelmassa ehdotetaan tavoitteita luonnonvarojen käytölle sekä toimenpiteitä, joilla hiilineutraalista kiertotalousyhteiskunnasta tulee taloutemme kestävä perusta vuonna 2035. Kiertotalouden edistämisohjelma on valmisteltu keskeisten ministeriöiden ja tutkimuslaitoksen sekä Sitran ja Business Finlandin yhteistyönä. Ohjausryhmää on vetänyt työelämäprofessori Reijo Karhinen ja käytännön toteutuksesta on vastannut ympäristöministeriö yhdessä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa. Ohjausryhmä on valmistellut ohjelmaa tiiviissä vuoropuhelussa yritysten, tutkijoiden ja kansalaisten kanssa. Lisäksi neljä teemaryhmää on osallistunut ohjelmaehdotusten valmisteluun. Suomalaiset ovat päässeet osallistumaan keskusteluun verkkoaivoriihessä ja 50 vapaaehtoisen kansalaisraati on kokoontunut kolmesti. Lisäksi ohjelmatyötä on kommentoinut neljä tiedepaneelia.

Aineistolaji: Muut strategiat, ohjelmat ja tiekartat
Teema: Kiertotalous
Aineiston muoto: Verkkosivu, jossa pdf.

Finnish bioeconomy on the global product market in 2035

VTT ja Luonnonvarakeskus Luke
2021

The objective of this paper is to describe bioeconomy products and services that are being developed in Finland today and in the near future serving global markets. The objective is also to serve as a background document for the update of the Finnish Bioeconomy strategy in 2020–2021. The paper describes different emerging valueadded products which are relevant to the Finnish bioeconomy cluster and discusses trends related to the relevant product markets. It is a snapshot of emerging but tangible visions, underlying the decision-making related to the bioeconomy in 2020.

The paper is written by Luke’s and VTT’s experts and is based on their decades of expertise and visions of the field of bioeconomy.

Aineistolaji: Raportit ja policy briefit
Teema: Biotalous
Aineiston muoto: pdf

Food Research and Innovation Strategy for Finland 2021–2035

VTT
2021

The strategy was prepared during the year 2020 in a participatory and collaborative process engaging actors and expertise across disciplines and organizations. The core group consisted of food scientists from VTT Technical Research Centre of Finland (VTT), National Resources Institute Finland (Luke), Finnish Institute for Health and Welfare (THL), Finnish Food Authority (Ruokavirasto) and University of Helsinki (UH), University of Eastern Finland (UEF) and University of Turku (UTU).

The aim was to revisit the strategic research agenda from 2011, made as part of the no longer operational ETP Food for Life Finland. Because the Finnish Graduate School on Applied Bioscience: Bioengineering, Food & Nutrition, Environment (ABS Graduate School) has ended as well, there is a need for a national level research networking platform to bring together food system researchers across disciplines.

Aineistolaji: Raportit ja policy briefit
Teema: Ruoka, rehu ja ravinteet
Aineiston muoto: pdf

Fact sheet: Deploying the bioeconomy in the EU

European Commission, Directorate General for Research and Innovation
2021

A fact sheet of the paper Deploying the bioeconomy in the EU – A framework approach for bioeconomy strategy development.

Aineistolaji: Esitteet ja teemajulkaisut
Teema: Biotalous
Aineiston muoto: verkkosivu/pdf

Sustainable Development Goals Finance Roadmap

Työ- ja elinkeinoministeriö
2021

Finnish Roadmap for Financing a Decade of SDG Action 2021.

Aineistolaji: Muut strategiat, ohjelmat ja tiekartat
Teema: Kestävä kehitys
Aineiston muoto: pdf

Suomen biotalousstrategian päivitykseen liittyvä selvitys metsä- ja agrobiotalouden sivuvirroista ja niiden hyödyntämisestä

Luonnonvarakeskus Luke
2021

Selvityksen tavoitteena on tunnistaa maa- ja metsätaloudessa ja -teollisuudessa syntyvien biopohjaisten sivuvirtojen potentiaalia korkeamman lisäarvon tuotteiden tuottamisessa. Lisäksi tarkastellaan sivuvirtojen hyödyntämisketjuja kokonaisvaltaisesti kaskadiperiaatteen mukaisesti sekä hyödyntämiseen liittyviä ympäristökestävyyden kysymyksiä ja -haasteita. Sivuvirtojen hyödyntämisessä on potentiaalia niin talouden, liiketoiminnan kuin ympäristön kannalta, mutta myös selkeitä kehittämistarpeita.

Selvitys on tuotettu Suomen biotalousstrategian päivityksen tueksi.

Aineistolaji: Raportit ja policy briefit
Teema: Biotalous, Kiertotalous, Ruoka, rehu ja ravinteet, Puu ja metsä
Aineiston muoto: PDF

10-point Action Plan to create a circular bioeconomy devoted to sustainable wellbeing

Circular Bioeconomy Alliance
2020

Leading representatives from science, investors and industry met with HRH The Prince of Wales to discuss how to accelerate the transition to a circular bioeconomy to enable a carbon-neutral, renewable and inclusive economy that prospers in harmony with nature.

Aineistolaji: Esitteet ja teemajulkaisut
Teema: Biotalous, Kiertotalous
Aineiston muoto: Verkkosivu

Helmi-elinympäristöohjelman esite

Ympäristöministeriö
2021

Helmi-ohjelma on keskeinen keino Suomen luonnon köyhtymisen pysäyttämisessä. Ohjelmassa on 40 toimenpidettä eri elinympäristöjen ennallistamisen, hoidon ja suojelun vauhdittamiseksi. Ohjelman toimet auttavat satoja uhanalaisia lajeja sekä suurta osaa maamme uhanalaisista luontotyypeistä.

Aineistolaji: Esitteet ja teemajulkaisut
Teema: Luonnon palvelut ja ympäristö
Aineiston muoto: pdf

Wood-based solutions from Finland

Business Finland
2020

Finland is set to be carbon-neutral by 2035. This requires faster emissions reductions in all sectors and the use of increasingly more forest resources. The role of the forest industry will continue to grow in importance.

Wood-based products and materials offer great climate-friendly options for the fossil-based and help solve global challenges – fossil raw materials belong to the past and renewable raw materials to the future.

Finland is at the forefront of the bioeconomy revolution. This offering presents an overview of Finland’s bioeconomy expertise, wood-based innovations and industry companies.

Aineistolaji: Esitteet ja teemajulkaisut
Teema: Puu ja metsä
Aineiston muoto: pdf

The Economics of Biodiversity: The Dasgupta Review

Partha Dasgupta, St.John's College, Cambridge
2021

The Dasgupta Review is an independent, global review on the Economics of Biodiversity led by Professor Sir Partha Dasgupta (Frank Ramsey Professor Emeritus, University of Cambridge). The Review was commissioned in 2019 by HM Treasury and has been supported by an Advisory Panel drawn from public policy, science, economics, finance and business.

The Review calls for changes in how we think, act and measure economic success to protect and enhance our prosperity and the natural world. Grounded in a deep understanding of ecosystem processes and how they are affected by economic activity, the new framework presented by the Review sets out how we should account for Nature in economics and decision-making.

Aineistolaji: Biotalousstrategiat Suomesta ja EU-alueelta
Teema: Kestävä kehitys
Aineiston muoto: verkkosivu / pdf

Ruoka- ja luonnonvaratilastojen e-vuosikirja 2020

Luonnonvarakeskus Luke
2020

Luken Ruoka- ja luonnonvaratilastojen e-vuosikirja kokoaa vuosittain yhteen biotalouden keskeisimmät tilastotiedot maataloudesta, metsäsektorilta sekä kala- ja riistataloudesta. Tarkastelussa keskitytään tuoreimpaan tilastovuoteen, mutta mukana on pisimmillään yli sadan vuoden aikasarjoja.

Aineistolaji: Tilastot ja tietokannat
Teema: Biotalous
Aineiston muoto: verkkosivu

Ruokahävikkitiekartta

Luonnonvarakeskus Luke
2021

Tiekartan tarkoituksena on auttaa tunnistamaan keskeisiä ratkaisuja ruokahävikin vähentämiseksi. Päämääränä on myös täsmentää ja konkretisoida ratkaisuja ja ideoita. Pyrkimyksenä on, että jatkossa olemassa olevat hävikkiratkaisut tunnistetaan ja niitä seurataan osana hävikkitiekarttaa. Tiekartta on myös osa valtakunnallista jätesuunnitelmaa (VALTSUa), jolloin tarkistuksia ja päivityksiä tehdään myös jätedirektiivin pohjalta.

Aineistolaji: Muut strategiat, ohjelmat ja tiekartat
Teema: Ruoka, rehu ja ravinteet
Aineiston muoto: verkkosivu

Yhteenveto toimialojen vähähiilitiekartoista

Työ- ja elinkeinoministeriö
2020

Pääministeri Antti Rinteen ja pääministeri Sanna Marinin hallitusten ohjelmissa linjattiin, että yhteistyössä alan toimijoiden kanssa laaditaan toimialakohtaiset tiekartat vähähiilisyyteen. Oman tiekarttansa valmisteli yhteensä 13 toimialaa. Tiekartat osoittavat, että hallituksen tavoite hiilineutraalista Suomesta 2035 on teollisuuden ja muiden toimialojen osalta saavutettavissa olemassa olevilla tai näköpiirissä olevilla teknologioilla. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja 2020:52

Aineistolaji: Muut strategiat, ohjelmat ja tiekartat
Teema: Kestävä kehitys, Biotalous
Aineiston muoto: Verkkosivu, jossa pdf

Valtioneuvoston selonteko kestävän kehityksen globaalista toimintaohjelmasta Agenda2030:sta : Kohti hiilineutraalia hyvinvointiyhteiskuntaa

Valtioneuvoston kanslia
2020

Selonteko kuvaa Suomen nykytilanteen Agenda2030:n toteuttamisessa, hallituksen toimet kestävän kehityksen tavoitteiden edistämisessä, kansallista toimeenpanoa ohjaavat politiikkaperiaatteet, toimeenpanon organisoinnin sekä toimeenpanon seurannan ja arvioinnin toteutuksen. Valtioneuvoston kanslian julkaisuja 2020:7

Aineistolaji: Raportit ja policy briefit
Teema: Kestävä kehitys
Aineiston muoto: Verkkosivu, jossa pdf

Biotalouden vesistövaikutukset, Ambio-teemanumero

Ambio
2020

Biotalouden vesistövaikutuksia ei vielä tunneta riittävän hyvin. Puutteita on nyt osin paikattu, kun Ambio-julkaisusarjan biotalous-teemanumeron artikkeleissa esitellään laajasti pohjoismaisen Biowater-hankkeen tuloksia. Artikkeleissa käsitellään mm. biotalouden vaikutuksia vesistöissä, skenaarioita tulevaisuuden kehityskuluista ja ravinteiden referenssitasoja pohjoismaiden vesistöissä.  Environmental effects of a green bio-economy, Ambio, Volume 49, issue 11, November 2020

Aineistolaji: Esitteet ja teemajulkaisut
Teema: Biotalous, Kestävä kehitys
Aineiston muoto: Verkkosivusto

Bio-based Industries Joint Undertaking: A high-impact initiative for green recovery of Europe

Bio-based Industries Joint Undertaking
2020

TABLE OF CONTENT: BBI JU projects – key figures, About BBI JU An ambitious budget attracting private investments, Supporting SMEs, industry and researchers across Europe, Towards a European Green Deal: promoting sustainable and circular bio-based industries, Types of projects, BBI JU projects across Europe, BBI JU on track to deliver beyond the SIRA targets, BBI JU expected socio-economic impact, BBI JU expected environmental impact, BBI JU mission Strategic Innovation & Research Agenda, About the bio-based industries sector

Aineistolaji: Esitteet ja teemajulkaisut
Teema: Biotalous, Kiertotalous
Aineiston muoto: PDF

Prosessivaarojen kartoitus biokaasuekosysteemeissä

Miska Perkkiö, Tukes
2020

Diplomityö biokaasulaitosten prosessiturvallisuudesta, Tukesin toimeksiannosta laatinut ylitarkastaja Miska Perkkiö. Työssä kartoitetaan biokaasua mädättämällä tuottavien reaktorilaitosten prosessiturvallisuuteen vaikuttavia vaaroja ja niiden aiheuttajia. Laitoksilla on havaittu puutteita esimerkiksi toimintatavoissa ja teknisissä toteutuksissa. Näistä on aiheutunut onnettomuuksia, kuten paloja, räjähdyksiä ja vuotoja esimerkiksi saksalaisilla biokaasulaitoksilla. Laitoksilla havaitut puutteet ja onnettomuudet ovat seurausta mm. alan vakiintumattomuudesta, heikosta kannattavuudesta ja teknisistä haasteista.

Aineistolaji: Raportit ja policy briefit
Teema: Energia
Aineiston muoto: Verkkosivu, jossa pdf

Biokaasun turvallisuusohje

Suomen kaasuyhdistys ry ja Tukes
2020

Suomen Kaasuyhdistys on yhdessä Tukesin kanssa laatinut Biokaasun turvallisuusohjeen. Ohjeessa kuvataan ja käsitellään raakabiokaasun, puhdistetun biokaasun eli biometaanin ja nestemäisen biometaanin (LBG) tuotantoon ja jatkokäsittelyyn liittyviä kaasutekniikkaan ja kaasuturvallisuuteen liittyviä asioita. Ohje kattaa erityyppisissä reaktorilaitoksissa tuotetun kaasun sekä kaatopaikoilta kerätyn kaasun.

Biokaasu ja biometaani, laitosprosessit, vaarat ja riskienhallinta, säädökset, toimintaohjeita.

Aineistolaji: Oppaat ja opetusaineistot
Teema: Energia
Aineiston muoto: Verkkojulkaisu

Ilmastovuosikertomus 2020

Ympäristöministeriö
2020

Ilmastolain mukaan valtioneuvosto toimittaa vuosittain eduskunnalle ilmastovuosikertomuksen, jolla seurataan päästökehitystä sekä erityisesti keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmassa asetettujen tavoitteiden toteutumista. Lisäksi se sisältää kartoituksen politiikkatoimista sekä arvion sopeutumissuunnitelman toimeenpanotilanteesta. Vuosikertomuksessa tarkastellaan kaudelle 2013-2020 ja 2021-2030 asetettujen velvoitteiden saavuttamista sekä kokonaispäästökehitystä suhteessa vuoden 2035 hiilineutraaliustavoitteeseen.

Aineistolaji: Raportit ja policy briefit
Teema: Kestävä kehitys
Aineiston muoto: Verkkosivu, jossa pdf

Voluntary National Review 2020 FINLAND: Report on the Implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development

Valtioneuvoston kanslia
2020

The report describes Finland’s actions and progress in 2016–2020 in implementing the 2030 Agenda for Sustainable Development. It describes Finland’s progress and status with regard to all sustainable development goals and targets, discusses, among other things, the implementation of the Leave no one behind principle, and opens up the means of implementation, Incorporation of the SDGs into national processes and policies, Governance for Sustainable Development, lessons learned, good practices and challenges of the implementation.

Aineistolaji: Raportit ja policy briefit
Teema: Kestävä kehitys
Aineiston muoto: Verkkosivu, jossa pdf

Circular Economy Action Plan

Euroopan komissio
2020

For a cleaner and more competitive Europe. EU:n kiertotalouden toimintasuunnitelma.

Aineistolaji: Muut strategiat, ohjelmat ja tiekartat
Teema: Kiertotalous
Aineiston muoto: PDF

Lost in the Wood(s)

Aalto University
2017

Pirjo Kääriäinen & Liisa Tervinen (toim.)
In this visually enchanting book, top science, business and design professionals give a good glimpse of the emerging New Biomateriality movement in Finland. How can Finnish natural resources, renewable biomaterials – such as cellulose – replace oil-based resources and how can we create new business and service models for society through design and collaboration? Inspiring cases and stories from researchers working with biomaterials suggest how a more sustainable future could be achieved.

Aineistolaji: Esitteet ja teemajulkaisut
Teema: Biotalous, Puu ja metsä
Aineiston muoto: Verkkosivu -> pdf

Ministeriöiden logot

Valtioneuvoston kanslia
päivittyvä

Valtioneuvoston kuvapankki

Aineistolaji: Kuvat, logot, infograafit ja videot
Teema: Kestävä kehitys
Aineiston muoto: Verkkosivu, josta kuvat ladattavissa

Bio-based industry and biorefineries – Biopohjainen teollisuus – tietokanta EU

European Commission, Joint Research Centre
päivittyvä

The EU bio-based industry is quickly evolving. JRC illustrates an extensive database of EU facilities producing different categories of bio-based products: – bio-based chemicals – liquid biofuels – bio-based composites and fibres – pulp and paper – biomethane – starch, sugar and derived products – timber (sawmills) The database is accompanied by this online interactive dashboard implemented in the EC Data portal of agro-economics Modelling (DataM) and in the EC Knowledge Centre for Bioeconomy. This is a living tool.

Aineistolaji: Tilastot ja tietokannat
Teema: Biotalous, Puu ja metsä, Kemia ja bioteknologia
Aineiston muoto: Verkkosivusto

Vesiviisaan bio- ja kiertotalouden kannusteet

Valtioneuvoston kanslia
2020

Selvityksessä arvioidaan ohjauskeinoja, joilla vauhditetaan runsaiden vesivarojen Suomen kehittymistä edelläkävijäksi vesiviisaassa bio- ja kiertotaloudessa.
1. osa: vedenkäytön nykytila Suomessa, vertailu Tanskaan ja Alankomaihin
2. osa: toimijoiden näkemyksiä vesiviisaan bio- ja kiertotalouden valtavirtaistumisen ajureihin, esteisiin, mahdollisuuksiin ja ohjauskeinovaihtoehtoihin
3. osa: taloudelliset ohjauskeinot
4. osa: vesiviisaan bio- ja kiertotalouden rahoitusratkaisujen nykytila ja kehitystarpeet.

Aineistolaji: Raportit ja policy briefit
Teema: Kalat ja vedet, Biotalous, Kiertotalous
Aineiston muoto: Verkkosivu -> pdf

Open Bio – metsäbiotalouden koulutus ja kehittäminen

Itä-Suomen Yliopisto, Lapin Yliopisto, Karelia Ammattikorkeakoulu, Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu
päivittyvä

Open Bio on metsäbiotalouden koulutusta kehittävä verkkopalvelu. Biotalous kytkeytyy sekä lähellä että globaalisti vaikuttaviin ilmiöihin. Ratkaisujen löytyminen vaatii usein monialaista yhteistyötä ja siten usein myös toimintakulttuurin muutoksia. Oppimisen ja oppimisympäristöjen tutkimuspohjaiselle kehitystyölle ja erilaisille yhteiskehittelyprojekteille biotalous luo konkreettisen kontekstin ja tarpeen. Sivustolla esitellään, osallistetaan ja kootaan tähän linkittyviä koulutuksia, kehityspilotteja ja sen tutkimusta.

Aineistolaji: Oppaat ja opetusaineistot
Teema: Puu ja metsä, Biotalous
Aineiston muoto: Verkkosivusto

Hiiliopas – katsaus maaperän hiileen ja hiiliviljelyn perusteisiin

BSAG ja Carbon Action -hanke
2020

Jussi Heinonsalo (toim.)

Opas maatalousmaan hiilensidonnasta kiinnostuneille. Oppaassa käydään läpi perusasioita maaperän hiilestä, sen varastoista ja prosesseista, mittaustavoista sekä siitä, mikä vaikuttaa hiilen varastoitumiseen ja miten sitä voidaan edistää.

Ilmastoviisas maatalous

Aineistolaji: Oppaat ja opetusaineistot
Teema: Ruoka, rehu ja ravinteet, Luonnon palvelut ja ympäristö
Aineiston muoto: PDF

Euroopan vihreän kehityksen ohjelma

Euroopan komissio
2019

The European Green Deal. EU:n vihreän kehityksen ohjelmassa esitellään keinot tehdä Euroopasta vuoteen 2050 mennessä ensimmäinen ilmastoneutraali maanosa. Koostesivulla aineistoja suomeksi.

Aineistolaji: Muut strategiat, ohjelmat ja tiekartat
Teema: Kestävä kehitys
Aineiston muoto: Verkkosivu -> pdf

Euroopan ympäristö — Tila ja näkymät 2020

Euroopan ympäristökeskus
2019

Euroopan ympäristön tilaa ja näkymiä koskeva raportti 2020 (SOER 2020). Tämä on kuudes Euroopan ympäristökeskuksen (European Environment Agency, EEA) julkaisema ympäristön tila –raportti. Vuoden 2020 raportissa käsitellään merkillepantavia eroja ympäristön tilan ja EU:n nykyisten lyhyen ja pitkän aikavälin poliittisten tavoitteiden välillä.

Aineistolaji: Raportit ja policy briefit
Teema: Luonnon palvelut ja ympäristö, Kestävä kehitys
Aineiston muoto: Verkkosivu -> pdf

IPCC: Special Report on Climate Change and Land

IPCC
2019

This report addresses greenhouse gas (GHG) fluxes in land-based ecosystems, land use and sustainable land management in relation to climate change adaptation and mitigation, desertification , land degradation and food security .

Aineistolaji: Raportit ja policy briefit
Teema: Kestävä kehitys, Biotalous
Aineiston muoto: Verkkosivusto

Sellu – Uusiutuva innovaatioiden sampo

Metsäteollisuus ry.
2019

Julkaisuun on koottu tietoa sellusta ja sen tuotannosta sekä käyttökohteista.

Aineistolaji: Esitteet ja teemajulkaisut
Teema: Puu ja metsä
Aineiston muoto: PDF

Kestävän kehityksen innovaatiot : Katsaus YK:n Agenda 2030 kehitystavoitteisiin ja vastaaviin suomalaisiin innovaatioihin

Valtioneuvoston kanslia
2019

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2019:62

Tutkimus selvitti, mikä on innovaatioiden ja yritysten merkitys globaalien kehityshaasteiden ratkaisemisessa sekä myös yleisemmin, millaisilla kehityskuluilla kyseiset haasteet ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteet voidaan saavuttaa. Tarkastelu tehtiin neljän sektorin kautta:

 • maatalous ja ruoantuotanto,
 • kaupungistuminen,
 • energia ja materiaalit sekä
 • terveys ja hyvinvointi.

Aineistolaji: Raportit ja policy briefit
Teema: Kestävä kehitys, Biotalous, Ruoka, rehu ja ravinteet, Energia, Puu ja metsä, Kiertotalous, Rakentaminen
Aineiston muoto: Verkkosivu -> pdf

The Bioeconomy Stakeholders Panel, EU

The Bioeconomy Stakeholders Panel
päivittyvä

European Bioeconomy Stakeholders Manifesto, The Bioeconomy Stakeholders Panel Newsletter

Euroopan Biotalouspaneeli, manifesti ja kokousten uutiskirjeet

Aineistolaji: Biotalousstrategiat Suomesta ja EU-alueelta
Teema: Biotalous
Aineiston muoto: Verkkosivu -> pdf

WMO Greenhouse gas bulletin no. 15, 2019

WMO World Meteorological Organization
2019

The State of Greenhouse Gases in the Atmosphere Based on Global Observations through 2018. Levels of heat-trapping greenhouse gases in the atmosphere have reached another new record high, according to the World Meteorological Organization

Kasvihuonekaasupäästöt, Maailman ilmatieteen järjestö

Aineistolaji: Tilastot ja tietokannat
Teema: Kestävä kehitys
Aineiston muoto: Verkkosivu -> pdf

European Bioeconomy Scene 2019, Outcome Report

Maa- ja metsätalousministeriö
2019

The bioeconomy conference ”European Bioeconomy Scene” on 9-10 July 2019, organised under Finland’s Presidency of the Council of the European Union to contribute to achieving an inclusive and sustainable bioeconomy for Europe; the outcome of the conference was presented at the ”Agriculture and Fisheries” Council on 14 October 2019.

This conference outcome report presents the highlights from each expert presentation and panel discussion, as presented by the speakers and panellists.

Aineistolaji: Raportit ja policy briefit
Teema: Biotalous, Kiertotalous
Aineiston muoto: PDF

Conclusions on the updated EU bioeconomy strategy

European Commission, Competitiveness Council
2019

The Council adopted conclusions on the updated bioeconomy strategy for Europe. In its conclusions, the Council expresses its support for the updated bioeconomy strategy set out in the Commission communication. It calls on member states to implement this strategy without delay and on the Commission to facilitate and drive forward its implementation.

Council conclusions on ”A sustainable bioeconomy for Europe”, 29 November 2019

EU:n kilpailukykyneuvosto, päätelmät EU:n päivitettyyn biotalousstrategiaan, 29.11.2019

Aineistolaji: Biotalousstrategiat Suomesta ja EU-alueelta
Teema: Biotalous, Kiertotalous
Aineiston muoto: PDF

Finnish bioeconomy in numbers

Natural Resources Institute Finland (Luke)
updating

Aineistolaji: Tilastot ja tietokannat
Teema: Biotalous
Aineiston muoto: Verkkosivusto

From Failand to Winland: Julkaisut

From Failand to Winland -tutkimushanke
2019

Winland-tutkimushanke tarkasteli Suomen energia-, ruoka- ja vesiturvallisuutta vuosina 2016-2019. Hankkeen sivuilta löytyvät mm. Winlandin toimenpidesuositukset eli Policy Briefit, selvitykset, raportit ja esitelmät sekä tieteelliset julkaisut.

Aineistolaji: Esitteet ja teemajulkaisut
Teema: Energia, Ruoka, rehu ja ravinteet, Kalat ja vedet
Aineiston muoto: Verkkosivu, jossa PDF

SYKE Policy Brief: Ekologiset kompensaatiot kannattaa ottaa käyttöön

Suomen ympäristökeskus Syke
2019

Ekologisessa kompensaatiossa esimerkiksi rakentamisen tai teollisuuden aiheuttama paikallinen haitta hyvitetään parantamalla luonnon monimuotoisuutta toisaalla. Lähtökohtana on, että kompensoinnin maksaa haitan aiheuttaja. Lainsäädännöllä tulee luoda kompensaatiolle pelisäännöt, todetaan SYKE Policy Briefissä. Julkaisu on suunnattu päättäjille ja yrityksille.

Aineistolaji: Raportit ja policy briefit
Teema: Luonnon palvelut ja ympäristö
Aineiston muoto: eJulkaisu

Tilastot: Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden ulkomaankauppa 2018

Luonnonvarakeskus Luke
2019

Luonnonvarakeskus Luken tilastopalvelu, joka perustuu Tullin ulkomaankauppatilastoon. Tilastotietokantaan on otettu mukaan myös tärkkelys- ja sokerituotteita, mutta ne eivät ole mukana tilastojulkistuksessa. Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden ulkomaankauppa -tilasto on tilattavissa myös sähköpostiin: https://stat.luke.fi/tilaa-tilastoja

Aineistolaji: Tilastot ja tietokannat
Teema: Ruoka, rehu ja ravinteet
Aineiston muoto: Verkkosivusto

Pienvesiopas – Pienvesien tunnistaminen ja lainsäädäntö

Suomen ympäristökeskus
2019

Pienvedet – eli purot, norot, lähteet, lähteiköt, fladat ja kluuvijärvet – ovat tärkeä osa luonnon vesitaloutta ja monimuotoisuutta. Vuonna 2011 uudistettu vesilaki korostaa pienvesien suojelun tarvetta. Sekä luonnontilaisten että luonnontilaisen kaltaisten pienvesiluontotyyppien tilan heikentäminen on kiellettyä. Oppaassa esitellään keskeinen pienvesiin liittyvä lainsäädäntö ja annetaan ohjeita pienvesien tunnistamiseen. Oppaaseen on koottu yleisimpiä pienvesiin kohdistuvia toimenpiteitä ja tarkasteltu niiden luvanvaraisuutta. Lisäksi oppaaseen on sisällytetty suosituksia pienvesien paremmaksi huomioimiseksi maankäytössä.

Aineistolaji: Oppaat ja opetusaineistot
Teema: Kalat ja vedet, Luonnon palvelut ja ympäristö
Aineiston muoto: Verkkosivu -> pdf

Biotalous lukuina

Luonnonvarakeskus
Päivittyvä

Tuoreimmat tilastotiedot Suomen biotalouden kehityksestä. Biotalouden kehitystä toimialoittain seurataan seuraavilla mittareilla: tuotos, arvonlisäys, investoinnit, työllisten määrä ja vienti. Päälähteenä käytetään Tilastokeskuksen laatimaa kansantalouden tilinpitoa. Lisäksi tilasto- ja infografiikkaa.

Aineistolaji: Tilastot ja tietokannat
Teema: Biotalous
Aineiston muoto: Verkkosivu

Kestävän kehityksen tavoitteet – Materiaalipankki

UNDP
2016

Kestävän kehityksen tavoitteiden logot ja ikonit ovat vapaasti ladattavissa viestintäkäyttöön.

 

Aineistolaji: Kuvat, logot, infograafit ja videot
Teema: Kestävä kehitys
Aineiston muoto: Verkkosivu

Suomen Metsäyhdistys: Metsien kestävä käyttö

Suomen Metsäyhdistys
2019

 

Sivustolta löytyvät Suomen Metsäyhdistyksen infograafit metsien kestävästä käytöstä.

Aineistolaji: Kuvat, logot, infograafit ja videot
Teema: Puu ja metsä
Aineiston muoto: Verkkosivu, jossa JPG

EU:n biotalousstrategia

Euroopan komissio
2018

A sustainable Bioeconomy for Europe: strengthening the connection between economy, society and the environment
Updated Bioeconomy Strategy (2018)

Related documents: Bioeconomy action line, Factsheet, Infographic, Booklet, Bioeconomy Strategy

Aineistolaji: Biotalousstrategiat Suomesta ja EU-alueelta
Teema: Biotalous
Aineiston muoto: Verkkosivu, jossa PDF

Suomalaisyrityksistä maailman vesivastuullisimmat. Tiekartta 2019–2030

Maa- ja metsätalousministeriö
2019

Tässä tiekartassa määritetään Suomen vesivastuullisuuden kansallinen tavoitetila 2030, luodaan katsaus vesivastuullisuuden taustaan ja nykytilaan, ja tunnistetaan tiekartan toimeenpanolle neljä keskeistä kulmakiveä sekä etenemispolut. Tavoitteena on, että suomalaisyritykset ovat maailman vesivastuullisimpia vuonna 2030. Yritysten tueksi suomalaiset tutkimuslaitokset, ministeriöt ja WWF Suomi ovat perustaneet vesivastuusitoumuksen, jota yritykset voivat hyödyntää omassa vastuullisuustyössään.

Aineistolaji: Muut strategiat, ohjelmat ja tiekartat
Teema: Kalat ja vedet, Kestävä kehitys
Aineiston muoto: Verkkosivu -> pdf

Fotoniikasta valoa Suomen hyvinvointiin

Eduskunnan tulevaisuusvaliokunta
2018

Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisu 5/2018. Selvitys alan vaikuttavuudesta ja kasvunäkymistä.

Biotalous-kappaleessa fotoniikka-teemaa käsitellään seuraavista näkökulmista: Metsästä portille, Metsäkoneet, Metsä portilta tuotteeksi, Kasvit (biofotoniikka), Ruoka

Aineistolaji: Raportit ja policy briefit
Teema: Biotalous, Ruoka, rehu ja ravinteet, Puu ja metsä
Aineiston muoto: PDF

Uskalluksen politiikka – paljon työtä, vähän päästöjä

Eduskunnan tulevaisuusvaliokunta
2011

Tulevaisuusvaliokunnan mietintö valtioneuvoston energia- ja ilmastopoliittisesta tulevaisuusselonteosta ja sen taustamuistio.

Voimme liioittelematta sanoa elävämme haastavia aikoja. Teknologian muutos on ollut uskomattoman nopeaa. Olemme nähneet maailman virtualisoituvan muutamassa vuosikymmenessä – ja seuraavaksi näemme biokauden, jolloin kaikki se, mikä voidaan tehdä bioraaka-aineista, myös tehdään niistä. Samalla siirrymme nanoaikaan. Kaikki nämä teknologian kehitystrendit ovat merkitykseltään yhtä suuria kuin höyrykoneen keksiminen.

Aineistolaji: Raportit ja policy briefit
Teema: Biotalous
Aineiston muoto: PDF

LÖYTÖRETKIÄ BIOPOLITIIKKAAN Suomen biopolitiikan haasteita ja näkökulmia globaaleissa puitteissa 2010-2050

Eduskunnan tulevaisuusvaliokunta
2010

Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan ennakointiraportti 2010

Tämän vaalikauden tulevaisuusselonteko käsittelee ilmastonmuutosta. Tulevaisuusvaliokunta päätti toimikautensa alussa käynnistää pitkäjänteisen ja määrätietoisen työskentelyn selonteon aihepiiristä valiten ensimmäisiksi kohteiksi pelkistäen metsän, veden ja ruuan. Selvitystyö laajeni ja syveni työn edetessä kohti biopolitiikan tulevaisuuden näkymiä. Monet viimeaikaiset maa-, metsä- ja elintarviketaloutta koskevat tarkastelut ovat jääneet joko kansallisiksi tai EU:ta koskeviksi. Tässä työssä olemme tietoisesti pyrkineet avaamaan globaalia näkökulmaa.

Aineistolaji: Raportit ja policy briefit
Teema: Biotalous, Ruoka, rehu ja ravinteet, Kalat ja vedet, Puu ja metsä
Aineiston muoto: PDF

Hallituksen toimintasuunnitelma. Osallistava ja osaava Suomi – sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävä yhteiskunta

Valtioneuvosto
2019

Hallituksen toimintasuunnitelmassa on hallitusohjelman strategisten kokonaisuuksien keskeiset poikkihallinnolliset tavoitteet ja toimenpiteet sekä vastuutus ja aikataulut. Jäsennys:
Kestävä talous.
Hiilineutraalius ja luonnon monimuotoisuus.
Suomi kokoaan suurempi maailmalla.
Turvallinen oikeusvaltio.
Elinvoimaisuus.
Luottamus ja tasa-arvoiset työmarkkinat.
Oikeudenmukaisuus ja yhdenvertaisuus.
Osaamisen, sivistyksen ja innovaatioiden Suomi.

Aineistolaji: Muut strategiat, ohjelmat ja tiekartat
Teema: Kestävä kehitys
Aineiston muoto: Verkkosivu -> pdf

Tulevaisuuspankki.fi, teknologian ennakointi

Valtion kehitysyhtiö Vake Oy
päivittyvä

Tulevaisuuspankkiin kootun tiedon avulla voimme nähdä, mitkä teknologiat vaikuttavat useilla eri aloilla ja millä teknologioilla on suurin vaikutus eri elämänalueisiin. Voimme myös mitata teknologoiden kehitysnopeutta ja tunnistaa trendaavia teknologioita. Biotaloutta löytyy erityisesti kategorioista Materiaaliteknologia sekä Bioteknologia ja farmakologia.

Aineistolaji: Tilastot ja tietokannat
Teema: Biotalous, Kiertotalous, Kestävä kehitys, Puu ja metsä, Kemia ja bioteknologia, Ruoka, rehu ja ravinteet, Energia, Kalat ja vedet
Aineiston muoto: Verkkosivusto

Tuloksellisuustarkastuskertomus: Biotalous hallituksen kärkihankkeena

Valtiontalouden tarkastusvirasto
2019

Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) tarkastuskertomukset 13/2019

Pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelman yksi painopistealue oli Biotalous ja puhtaat ratkaisut, jolle asetettiin neljä hallituskauden tavoitetta. Painopistealueella oli oma ministerityöryhmänsä. Hallitus kohdensi painopistealueelle yhteensä 323 miljoonaa euroa. Tarkastuksessa arvioidaan, miten hyvät edellytykset painopistealueen toiminnan valmistelu ja toimeenpano antoivat hallituskauden tavoitteiden saavuttamiselle. Lisäksi arvioidaan, miten hyvin painopistealueelle asetetut hallituskauden tavoitteet saavutettiin.

Aineistolaji: Raportit ja policy briefit
Teema: Biotalous
Aineiston muoto: PDF

IPCC-raportit

Hallitustenvälinen ilmastonmuutospaneeli IPCC
päivittyvä

Hallitustenvälinen ilmastopaneeli IPCC julkaisee arviointiraportteja (Assesment Report), joissa on koottuna tietoa ilmastonmuutoksen tieteellisestä perustasta, vaikutuksista, sopeutumisesta ja hillitsemisestä. Lisäksi erikoisraportit (Special Report) täydentävät ja syventävät yksittäisiä aiheita.

Aineistolaji: Raportit ja policy briefit
Teema: Kestävä kehitys, Luonnon palvelut ja ympäristö
Aineiston muoto: Verkkosivu -> pdf

Global Sustainable Development Report 2019

United Nations
2019

The Future is Now: Science for Achieving Sustainable Development, is the first Global Sustainable Development Report prepared by the Independent Group of Scientists appointed by the United Nations Secretary-General.

Aineistolaji: Raportit ja policy briefit
Teema: Kestävä kehitys
Aineiston muoto: Verkkosivu -> pdf

IPCC-infografiikat

Ilmatieteen laitos, SYKE, VTT, ympäristöministeriö
päivittyvä

Hallitustenvälinen ilmastonmuutospaneeli IPCC on julkaissut viime vuosina useita ilmastonmuutosta käsitteleviä raportteja. Suomessa tutkimuslaitokset ja ympäristöministeriö ovat tehneet näiden raporttien tulosten pohjalta infografiikoita. Kuvat ovat vapaasti median ja kansalaisten käytettävissä.

Aineistolaji: Kuvat, logot, infograafit ja videot
Teema: Kestävä kehitys, Luonnon palvelut ja ympäristö
Aineiston muoto: Verkkosivu, josta kuvat ladattavissa

Suomen sata uutta mahdollisuutta 2018-2037. Yhteiskunnan toimintamallit uudistava radikaali teknologia.

Eduskunnan tulevaisuusvaliokunta
2018

Raportissa ennakoidaan, mitkä teknologia-alueet tulevat vaikuttamaan yhteiskuntaamme voimakkaimmin. Raporttia voi käyttää hakuteoksena. Aiheita ovat esimerkiksi Materiaaliteknologia sekä Bioteknologia ja farmakologia. Katso myös verkkosivustona: Tulevaisuuspankki.fi

Aineistolaji: Raportit ja policy briefit
Teema: Biotalous, Puu ja metsä, Kalat ja vedet, Ruoka, rehu ja ravinteet, Energia, Kemia ja bioteknologia, Rakentaminen
Aineiston muoto: PDF

Metsien suojelu ja monimuotoisuus

Maa- ja metsätalousministeriö
2019

Infokuvia/diaesitys:

Metsä on lajirikas elinympäristö
Metsien monimuotoisuutta suojellaan useilla tavoilla
Luonnonhoito turvaa talousmetsien luonnon monimuotoisuutta
METSO-ohjelma on tärkeä metsien luontoarvojen parantamisen väline
Suomessa on suojeltu 12 prosenttia metsistä
Metsälajien uhanalaistumiskehitys ei ole vielä pysähtynyt
Lahopuu rikastuttaa metsiä
Suomessa on painotettu tiukkaa suojelua

Aineistolaji: Esitysaineistot
Teema: Puu ja metsä, Luonnon palvelut ja ympäristö
Aineiston muoto: PDF

Metsien rooli ilmastonmuutoksen hillinnässä

Maa- ja metsätalousministeriö
2019

Infokuvia/diaesitys:
Metsillä on tärkeä rooli ilmastonmuutoksen hillinnässä
Kasvavat metsät ovat tehokas hiilinielu
Puustoon, maaperään ja puutuotteisiin sitoutuvan hiilen määrä arvioidaan vuosittain
Suomen nettonielu vaihtelee vuosittain hakkuiden ja luonnonpoistuman seurauksena
Metsät sitovat puolet Suomen vuotuisista KHK-päästöistä

Aineistolaji: Esitysaineistot
Teema: Puu ja metsä
Aineiston muoto: PDF

Metsien taloudellinen merkitys Suomessa

Maa- ja metsätalousministeriö
2019

Infokuvia/diaesitys:

Metsäteollisuuden tuotanto (5 diaa)
Metsien kasvu ja puuston määrä (2 diaa)
Puun käyttö (7 diaa)
Metsien omistus ja kantorahatulot (2 diaa)
Virkistys, matkailu ja luonnontuotteet (6 diaa)

Aineistolaji: Esitysaineistot
Teema: Puu ja metsä
Aineiston muoto: PDF

Metsänhoito ja hakkuut Suomessa

Maa- ja metsätalousministeriö
2019

Infokuvia/diaesitys

Puuta kasvaa enemmän kuin hakataan
Puuston määrä Suomen metsissä on kasvanut viimeiset 50 vuotta
Metsiä käsitellään erilaisilla menetelmillä
Uudistushakkuun jälkeen turvataan uuden metsän syntyminen
Metsätuhoihin varautuminen on entistä tärkeämpää
Terve ja kasvukykyinen metsä kestää paremmin tuhoja
Metsänuudistaminen jalostetulla siemenellä kannattaa
Suomessa metsävarat tunnetaan hyvin

Aineistolaji: Esitysaineistot
Teema: Puu ja metsä
Aineiston muoto: PDF

Non-wood forest products in Europe: Seeing the forest around the trees

European Forest Institute EFI
2019

What Science Can Tell Us -series

 

Aineistolaji: Raportit ja policy briefit
Teema: Puu ja metsä
Aineiston muoto: PDF

Geeniteknologia

Eduskunnan tulevaisuusvaliokunta
2018

1. Kasvinjalostuksen uudet menetelmät, 2. Synteettinen biologia ja mikro-organismien suunnittelu – Elävät solutehtaat kiertotalouden mahdollistajana, 3. Synteettinen biologia ja materiaalit, 4. Lääketieteellinen geenitekniikka -pohdintoja eduskunnan tulevaisuusvaliokunnalle, 5. Geenitekniikka ja solumaatalous, 6. Solar Foods Oy:n kehittämä elintarvikeraaka-aineen tuotantoteknologia, 7. Bioetiikan näkökulma: Geeniteknologiavaltuutettu varmistaisi kansalaisten edun

Aineistolaji: Raportit ja policy briefit
Teema: Kemia ja bioteknologia
Aineiston muoto: PDF

Kohti kestävää suomalaista ruokakulttuuria

Valtioneuvoston kanslia
2019

Ohjeistus antaa taustatiedot siitä, mitä Suomessa jo tehdään kestävän ruokakulttuurin eteen niin politiikassa kuin elintarviketuotannossa. Ohjeistuksen tärkein tavoite on tarjota konkreettisia vinkkejä ja neuvoja siihen, miten tilaisuuksien järjestäjät voivat tehdä valintoja kestävän ruokakulttuurin puolesta.

Aineistolaji: Oppaat ja opetusaineistot
Teema: Ruoka, rehu ja ravinteet
Aineiston muoto: PDF

Video: Suomen biotalous on monipuolista – biotalousstrategia

Työ- ja elinkeinoministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö
2014

Suomen biotalousstrategian valmistumisen yhteydessä julkaistu video, joka kertoo biotalouden monipuolisuudesta.

Aineistolaji: Kuvat, logot, infograafit ja videot
Teema: Biotalous
Aineiston muoto: Video, YouTube

Video: Suomalainen biotalous

Maa- ja metsätalousministeriö
2016

Maatalous- ja ympäristöministerinä 2016 toiminut Kimmo Tiilikainen puhuu videolla suomalaisesta biotaloudesta.

Aineistolaji: Kuvat, logot, infograafit ja videot
Teema: Biotalous
Aineiston muoto: Video, YouTube

Video: Forest Based Bioeconomy in Finland

Työ- ja elinkeinoministeriö
2014

Welcome to the land of Bioeconomy; the future of sustainable economic growth and wellbeing – also called Finland.

Aineistolaji: Kuvat, logot, infograafit ja videot
Teema: Biotalous, Puu ja metsä
Aineiston muoto: Video, YouTube

Video: EU:n biotalousstrategia: A new bioeconomy for a sustainable Europe

Euroopan komissio
2018

Aineistolaji: Kuvat, logot, infograafit ja videot
Teema: Biotalous
Aineiston muoto: Video, YouTube

Video: Bioeconomy – New Era

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
2014

Tunnelmavideo. Ei puhetta, tekstit englanniksi.

Bioeconomy generates new economic growth and builds resource-efficient society. There are a lot of under-exploited biomass resources in Finland. Together, the Finnish R&D players can offer competitive and sustainable bioeconomy solutions for global challenges.

Aineistolaji: Kuvat, logot, infograafit ja videot
Teema: Biotalous
Aineiston muoto: Video, YouTube

Video: Finnish forests – Full of possibilities

Maa- ja metsätalousministeriö
2019

The vision of the Finnish National Forest Strategy is ”Sustainable forest management is a source of growing welfare”. The reconciliation of different types of objectives will make increased welfare derived from forests possible. Finnish forests are open every day. For everyone.

Aineistolaji: Kuvat, logot, infograafit ja videot
Teema: Puu ja metsä
Aineiston muoto: Video, YouTube

Recommendations on the use of RDPs to mainstream the bioeconomy

The European Network for Rural Development (ENRD)
2019

This document provides recommendations on how to mainstream the bioeconomy through RDPs (Rural Development Programmes) and complementary instruments, and recommendations for future CAP Strategic Plans.

Suosituksia EU:n rahoittamien maaseutuohjelmien suunnitelmallisesta käytöstä maaseudun biotalousaloitteiden ja arvoketjujen tukemiseksi.

Aineistolaji: Oppaat ja opetusaineistot
Teema: Biotalous
Aineiston muoto: Verkkosivu -> pdf

Rural Bioeconomy Portal

The European Network for Rural Development (ENRD)
päivittyvä

This portal forms part of the work of the ENRD Thematic Group on ‘Mainstreaming the Bioeconomy’ and focuses on the challenges and opportunities for bioeconomy in rural areas.

Portaalissa on tietokanta, jonne kootaan maaseudun kehittämistyössä käytettyjä aineistoja sekä esimerkkejä hankkeista EU:n eri alueilla.

Aineistolaji: Tilastot ja tietokannat
Teema: Biotalous
Aineiston muoto: Verkkosivusto

IPCC:n maankäyttöä koskevan raportin pohjalta tehdyt infografiikat

Luonnonvarakeskus
2019

Hallitustenvälinen ilmastonmuutospaneeli IPCC julkaisi maankäyttöä koskevan Climate Change and Land -erikoisraportin 8.8.2019. Raportin teemoja ovat ilmastonmuutos, aavikoituminen, maaperän kunnon heikkeneminen, kestävä maankäyttö, ruokaturva sekä kasvihuonekaasujen sitoutuminen ja vapautuminen maaekosysteemeissä. Luonnonvarakeskus ja ympäristöministeriö ovat tuottaneet raportin viesteistä suomenkielistä infografiikkaa. Kuvat ovat vapaasti median ja kansalaisten käytettävissä.

Aineistolaji: Kuvat, logot, infograafit ja videot
Teema: Kestävä kehitys, Biotalous, Puu ja metsä, Ruoka, rehu ja ravinteet, Luonnon palvelut ja ympäristö
Aineiston muoto: Verkkosivu -> png ja pdf

Lisäarvoa kalasta ja maatalouden sivuvirroista Varsinais-Suomessa – Sinisen biotalouden murrosareenan tulokset

BlueAdapt, Valonia, SYKE, Strateginen tutkimus, Demos Helsinki
2019

Varsinais-Suomessa halutaan edistää kestävää vesiin liittyvää biotaloutta vahvistamalla alihyödynnettyjen kalakantojen sekä maatalouden sivuvirtojen käyttöä. Lisäksi on tärkeää selventää kalankasvatuksen ympäristöluvituksen pelisääntöjä ja tuotannon kasvun edellytyksiä.

Aineistolaji: Raportit ja policy briefit
Teema: Kalat ja vedet, Ruoka, rehu ja ravinteet
Aineiston muoto: PDF

Yhteiskuntasitoumuksen materiaalipankki

Valtioneuvoston kanslia
2019

Yhteiskuntasitoumuksen materiaalipankin sisältöjä voi vapaasti hyödyntää omassa viestinnässä sellaisenaan tai muokata niitä omia tarpeita vastaavaksi. Kestävän kehityksen edistäminen on paitsi tekoja, myös viestintää.

Aineistolaji: Kuvat, logot, infograafit ja videot
Teema: Kestävä kehitys
Aineiston muoto: Verkkosivu

Maistuva koulu -internetsivusto

Ruokakasvatusyhdistys Ruukku ry
2019

Ruokakasvatuksen työkalu Maistuva koulu -internetsivusto on tarkoitettu alakoulun opetuksen tueksi. Sivustolta löytyvät yhteen koottuina ja selkeästi luokiteltuina ruokakasvatukseen sopivat materiaalit ja ideat oppitunneille sekä kouluruokailun kehittämiseen. Lisäksi on tarjolla opettajille puolen veso-päivän pituinen maksuton nettikoulutuspaketti ruokakasvatuksesta.

Aineistolaji: Oppaat ja opetusaineistot
Teema: Ruoka, rehu ja ravinteet
Aineiston muoto: Verkkosivusto

Hallitusohjelmasta vauhtia ravinteiden kierrätykseen

Luonnonvarakeskus
2019

Loppuraportti hallituksen kärkihankkeesta: Maatalouden ravinteet hyötykäyttöön II, 3/2016-6/2019

Aineistolaji: Raportit ja policy briefit
Teema: Ruoka, rehu ja ravinteet
Aineiston muoto: PDF

Knowledge Centre for Bioeconomy, EU:n biotalouden seurantasivusto

Euroopan komissio
Päivittyvä

Eri maiden biotalousstrategioita ja -ohjelmia.

Katso myös: Suomen aineistot

Aineistolaji: Biotalousstrategiat Suomesta ja EU-alueelta
Teema: Biotalous
Aineiston muoto: Verkkosivu -> pdf

Tiekartta – SDG-tavoitteiden edistäminen suomalaisilla sijoituksilla

Gaia Consulting Oy, maa- ja metsätalousministeriö
2019

Tiekartta kertoo suomalaisille toimijoille, miten ne voivat konkreettisesti vastata SDG-tavoitteiden rahoittamisen taustalla oleviin haasteisiin. Samalla nostetaan esiin uudenlaisen sijoitustoiminnan tarjoamia merkittäviä mahdollisuuksia työpaikkojen, investointien ja osaamisen muodossa.

Aineistolaji: Muut strategiat, ohjelmat ja tiekartat
Teema: Kestävä kehitys
Aineiston muoto: PDF

Metsätilinpito 2000-2017

Luonnonvarakeskus Luke
2019

Metsätilinpito on tilastokokonaisuus, jossa käyttö- ja massataseen avulla kuvataan puun ja metsäteollisuustuotteiden tarjontaa eri lähteistä, käyttöä teollisuudessa ja energian tuotannossa sekä puuaineksen virtoja raaka-aineista tuotteiksi. Metsätilinpito perustuu pääosin Luken tuottamiin virallisiin metsätilastoihin.

Aineistolaji: Tilastot ja tietokannat
Teema: Puu ja metsä, Biotalous
Aineiston muoto: Verkkosivu

Luomukeruuohje

Luomumpi Varsinais-Suomi -hanke
2019

Tämä ohje on tarkoitettu avuksi ja hyödyksi kaikille keruualueiden luomusertifiointia suunnitteleville ja muille luomukeruutuotannosta kiinnostuneille. Ohje on laadittu osana Luomumpi Varsinais-Suomi -hanketta ja sen ensimmäinen versio on julkaistu tammikuussa 2019. Ohje perustuu Ruokaviraston (ent. Evira) ohjeisiin koskien luomukeruutuotantoa ja sitä on täydennetty muista lähteistä saaduilla lisätiedoilla. Varmista tietojen ajantasaisuus ja tapauskohtaiset tulkinnat esimerkiksi Ruokavirastosta tai alueesi ELY-keskuksesta.

Aineistolaji: Oppaat ja opetusaineistot
Teema: Luonnon palvelut ja ympäristö
Aineiston muoto: Verkkosivu, jossa PDF

Kestävää kasvua materiaalitehokkuudella – Kansallisen materiaalitehokkuusohjelman päivitys 2017

Työ- ja elinkeinoministeriö
2018

Vuonna 2017 päivitetyn materiaalitehokkuusohjelman tavoitteena on edistää kestävää kasvua materiaalitehokkuudella, jolla pyritään samanaikaisesti talouskasvuun, luonnonvarojen viisaaseen käyttöön ja irtikytkentään haitallisista ympäristövaikutuksista. Tavoite tarkoittaa yritysten materiaalitehokkuuden edistämistä niin, että materiaalien käyttöä optimoidaan ja vähennetään siten, että haitalliset ympäristövaikutukset vähenevät, toimintatavat ovat vastuullisia ja yritysten kilpailukyky kehittyy myönteisesti.

Aineistolaji: Muut strategiat, ohjelmat ja tiekartat
Teema: Kiertotalous, Kestävä kehitys
Aineiston muoto: Verkkosivu, jossa PDF

Kierrätyslannoitus: Suunnittelu, käytännöt ja mahdollisuudet tulevaisuudessa

Luonnonvarakeskus Luke
2019

Tämä opas esittelee kierrätyslannoitevalmisteiden käytön ja suunnittelun perusperiaatteita. Se johdattelee lukijan kirjoitushetkellä (toukokuu/2019) vallitsevan lainsäädännön ja valmistevalikoiman äärelle ja lisäksi sen loppuun on kerätty listaus syventävistä oppaista ja opetusvideoista aiheen tiimoilta. Sen tavoitteena on parantaa maatalouden kierrätyskäytäntöjen tunnettavuutta sekä viljelijöiden että lannoitevalmistajien keskuudessa.

Aineistolaji: Oppaat ja opetusaineistot
Teema: Kiertotalous, Ruoka, rehu ja ravinteet
Aineiston muoto: Verkkosivu, jossa PDF

Team Finland: Explore Market Opportunities

Team Finland
2019

Sales leads and business opportunities collected by Team Finland. You can filter the results e.g. by ”Bioeconomy”.

Aineistolaji: Tilastot ja tietokannat
Teema: Biotalous
Aineiston muoto: Verkkosivu

Vähennä ja vältä, kierrätä ja korvaa. Muovitiekartta Suomelle

Ympäristöministeriö
2018

Muovitiekartta on ensiaskel kohti uutta, kestävää muovitaloutta. Siihen on koottu yli sadan ehdotuksen joukosta joukko keskeisiä toimia muovien aiheuttamien haasteiden ratkaisemiseksi.

Tiekartan on laatinut ympäristöministeriön asettama laajapohjainen työryhmä. Sitä tuki asiantuntijasihteeristö, joka vastasi kirjoitustyöstä. Lisäksi valmisteluun on osallistunut suuri joukko sidosryhmiä ja kansalaisia.

Aineistolaji: Muut strategiat, ohjelmat ja tiekartat
Teema: Kiertotalous, Biotalous
Aineiston muoto: PDF

ThisisFINLAND: Bioeconomy

The Finland Promotion Board
2019

ThisisFINLAND forms an attractive window on Finland for everyone interested in the country, its culture and its people. ThisisFINLAND covers anything related to Finland and Finnish society.

This link leads to materials sorted by search word ”bioeconomy”.

Aineistolaji: Esitteet ja teemajulkaisut
Teema: Biotalous
Aineiston muoto: Verkkosivu

Synthesis on forest bio-economy research and innovation in Europe

European Forest Institute EFI
2017

The main objective of this report is to review and synthesize existing updated information about forest bio-economy research in different EU member states, including (1) mapping the most relevant research capacities and topics where activities are already ongoing at regional/national, transnational and European level using existing data, and (2) analyzing gaps and draw conclusions about overlapping and missing activities, and trends and shifts in research focus.

The study is carried out by European Forest Institute on the behest of SCAR SWG FOREST (Strategic Working Group on forests and forestry research and innovation).

Aineistolaji: Raportit ja policy briefit
Teema: Biotalous, Puu ja metsä
Aineiston muoto: SlideShare

Puurakentaminen: sääntelyn kapeikot ja kehittämisvaihtoehdot

Pellervon taloustutkimus PTT
2016

Tutkimuksen tavoitteena oli analysoida voimassa olevan lainsäädäntömme sääntelykapeikkoja, jotka pidättelevät puurakentamista, ja joita purkamalla puurakentamiselle luotaisiin edellytyksiä yleistyä.

Aineistolaji: Raportit ja policy briefit
Teema: Puu ja metsä, Rakentaminen
Aineiston muoto: Verkkosivu, jossa PDF

Puuinfo.fi

Puuinfo Oy
Päivittyvä

Puuinfo.fi on verkkopalvelu, josta löytyy tietoa ja ohjeita puun käytöstä, tuotteista, ratkaisuista ja niiden toimittajista. Puuinfon sivuilta löytyvät esimerkiksi ohjeet erilaiseen puurakentamiseen. Palvelu on käyttäjilleen maksuton ja se tavoittaa sekä rakennusalan ammattilaiset että kuluttajat.

Kansainväliset sivustot woodproducts.fi ja woodarchitecture.fi  ovat näyteikkunoita suomalaisille puutuotteille, puuarkkitehtuurille ja puun käytölle.

 

Aineistolaji: Tilastot ja tietokannat
Teema: Puu ja metsä, Rakentaminen
Aineiston muoto: Verkkosivu

Metsäteollisuuden tilastot

Metsäteollisuus ry
2019

Metsäteollisuus ry:n sivuille on koottu tilastoja esimerkiksi puutuotteista ja rakentamisesta, energiasta ja logistiikasta sekä massa- ja paperiteollisuudesta.

Tilastot löytyvät Powerpoint-dioina kunkin aihepiirin alta.

Aineistolaji: Tilastot ja tietokannat
Teema: Puu ja metsä, Rakentaminen, Biotalous
Aineiston muoto: Verkkosivu

Menetelmiä kiertotalouden opettamiseen – opas ja työkalupakki

Turun ammattikorkeakoulu
2019

Tässä oppaassa esitellään kolme menetelmää kiertotalouden opettamiseen. Menetelmät voi ottaa käyttöön kuka tahansa opiskelijoiden kanssa työskentelevä taustasta riippumatta. Menetelmiä yhdistää monialaisuus, projektimaisuus ja työelämälähtöisyys. Menetelmät on kehitetty korkeakouluille, mutta niitä voi käyttää myös toisen asteen koulutuksessa.

Aineistolaji: Oppaat ja opetusaineistot
Teema: Kiertotalous
Aineiston muoto: Verkkosivu, jossa PDF

Kestävän kehityksen toimintaohjelma Agenda2030

Valtioneuvoston kanslia
2015

YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelma, Agenda2030, hyväksyttiin valtioiden päämiestasolla YK:n kestävän kehityksen huippukokouksessa New Yorkissa vuonna 2015. Toimintaohjelman aikajänne on 2016–2030. Se on valtioita poliittisesti sitova asiakirja. Agenda2030 rakentuu vuoteen 2015 päättyneille vuosituhattavoitteille sekä ns. Rio-prosessista kumpuavalle kestävän kehityksen politiikalle.

Sivustolla esitellään mm. Agenda2030 -tavoitteet alatavoitteineen, sekä Suomen raportointia tavoitteiden toimeenpanosta. Katso myös Agenda2030 epävirallinen suomennos.

Aineistolaji: Muut strategiat, ohjelmat ja tiekartat
Teema: Kestävä kehitys
Aineiston muoto: Verkkosivu, jossa PDF

Ilmastovuosikertomus 2019

Ympäristöministeriö
2019

Valtioneuvosto toimittaa kerran vuodessa ilmastovuosikertomuksen eduskuntaan. Ilmastovuosikertomuksella seurataan keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelman (KAISU) toteutumista.

Aineistolaji: Raportit ja policy briefit
Teema: Kestävä kehitys, Biotalous, Kiertotalous, Energia, Rakentaminen, Puu ja metsä
Aineiston muoto: Verkkosivu, jossa PDF

Biopaths to Carbon Neutrality

Maa- ja metsätalousministeriö
2018

Biopaths to Carbon Neutrality provides a review of central EU-level documents concerning the bioeconomy focusing on carbon and climate issues. Other reviews were used to support the analysis.

Short version of the document is also available in here: https://www.biotalous.fi/wp-content/uploads/2018/01/Biopaths-SHORT-20171215.pdf (PDF)

 

Aineistolaji: Raportit ja policy briefit
Teema: Biotalous
Aineiston muoto: Verkkosivu, jossa PDF

Teollisen bioteknologian kasvupolut Suomelle

Työ- ja elinkeinoministeriö, Pöyry Management Consulting Oy
2015

Työ- ja elinkeinoministeriön teettämän selvityksen mukaan teollisen bioteknologian osaaminen tulisi ottaa huomioon kansallisen biotalousstrategian toteutuksessa. Selvityksessä esitellään Suomen teollisen bioteknologian kasvupolut ja konkreettisia toimenpiteitä yhdeksällä eri osa-alueella vuoteen 2030 saakka.

Selvityksen on tehnyt Pöyry Management Consulting Oy. Työn rahoittamiseen osallistuivat myös Elintarviketeollisuusliitto ry, Energiateollisuus ry, Kemianteollisuus ry sekä Suomen Bioteollisuus ry. Työ toteutettiin yhdessä liki 40 suomalaisen teollisen biotekniikan asiantuntijan kanssa.

Aineistolaji: Raportit ja policy briefit
Teema: Biotalous, Kemia ja bioteknologia
Aineiston muoto: PDF

Metsien hiilinielut otettava mukaan biotalouden kestävyystarkasteluihin

Suomen ympäristökeskus SYKE
2016

Näkökulma ympäristöpolitiikkaan – SYKE Policy Brief – 18.7.2016

Aineistolaji: Raportit ja policy briefit
Teema: Biotalous, Puu ja metsä
Aineiston muoto: e-julkaisu

Finland’s Forests 2018

Luke Natural Resources Institute Finland
2018

Based on FOREST EUROPE Criteria and Indicators of Sustainable Forest Management:

 • Forest resources
 • Productive functions
 • Health and vitality
 • Biological diversity
 • Protective forests
 • Socio-economic functions

Aineistolaji: Esitteet ja teemajulkaisut
Teema: Puu ja metsä, Luonnon palvelut ja ympäristö
Aineiston muoto: PDF

National Forest Inventories (NFI) – multi-purpose forest information

Luke Natural Resources Institute Finland
2017

Forest resource related information services and international and national customer services, as well as consulting services related to forest inventory systems, have increased during recent years. Depending on the needs of the customer, statistics, thematic maps and expert analysis are tailored for different topics and geographic regions. Our Finnish forest monitoring expertise have in recent years been utilised in our projects in Nepal, Vietnam, Cambodia, Mongolia, Kenya, and Tanzania. Currently, we are providing forest monitoring training for Myanmar forestry experts.

The Finnish NFI team is part of the European National Forest Inventory Network (ENFIN). Within this network, we are coordinating a large H2020 research project DIABOLO, with 35 partners from 25 European countries/National Forest Inventories.

Aineistolaji: Esitteet ja teemajulkaisut
Teema: Puu ja metsä
Aineiston muoto: PDF

Biotalous ja cleantech Suomessa – strategioiden arviointi ja toimenpidesuositukset

Valtioneuvoston kanslia
2016

Kansallinen biotalousstrategia ja hallituksen cleantechstrategia julkaistiin toukokuussa 2014. Strategioiden päivitystä tukemaan toteutettiin valtioneuvoston päätöksentekoa tukevan selvitys- ja tutkimustoiminnan (VN TEAS) hanke Biotalous ja puhtaat ratkaisut kestävän kasvun perustana (CLEANBIO). Sen tavoitteena oli tunnistaa strategioiden toimenpiteillä tähän mennessä saavutettu kehitys ja tarkastella sitä, ovatko strategioiden toimenpiteet oikein kohdistettuja vastaten biotalous- ja cleantech-markkinoiden jatkuvasti muuttuvan kentän tarpeisiin sekä tuottaa kehitysehdotuksia toimenpiteisiin.

Aineistolaji: Raportit ja policy briefit
Teema: Biotalous
Aineiston muoto: Verkkosivu, jossa PDF

Wood-Based Bioeconomy Solving Global Challenges

Ministry of Economic Affairs and Employment
2017

This publication presents insights into the renewal of the Finnish forest sector and the emergence of the wood-based bioeconomy field.

We have invited specialists in the bioeconomy field to compile articles for the present publication. In addition, interviews with key actors are included, representing the core of the ongoing transformation process in the bioeconomy field.

Aineistolaji: Raportit ja policy briefit
Teema: Biotalous
Aineiston muoto: PDF

Rakentamisen hiilivarasto

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, Ympäristöministeriö
2017

VTT:n toteuttaman selvityksen tavoitteena oli suorittaa arvio suomalaisen rakennuskantaan sitoutuneen hiilen varastosta ja eri rakennustapojen vaikutuksesta hiilivaraston kehittymiseen. Arvion lähtökohtana oli lisäksi, että substituutiovaikutuksena otetaan huomioon päästöjen vähentäminen korvattaessa betonirakenneratkaisuja samat toimitusvaatimukset täyttävillä puurakennejärjestelmillä.

Aineistolaji: Raportit ja policy briefit
Teema: Puu ja metsä, Rakentaminen
Aineiston muoto: PDF

Ministeriöiden tulevaisuuskatsaukset

Valtioneuvoston kanslia
2018

Valtioneuvoston kanslia kokoaa yhteen ministeriöiden hallinnonaloja koskevat tulevaisuuskatsaukset.

Tulevaisuuskatsaukset valmistellaan virkamiestyönä ministeriön kansliapäällikön johdolla. Niiden tavoitteena on tuottaa yhteiskunnalliseen keskusteluun ja hallitusneuvottelujen pohjaksi tilanne- ja kehitysarvioita yhteiskunnan tilasta ja poliittista päätöksentekoa edellyttävistä kysymyksistä.

See also: The futures review of the Ministry of Agriculture and Forestry 2018: Competitive advantage from clean food and responsible bioeconomy and circular economy 

Aineistolaji: Raportit ja policy briefit
Teema: Biotalous, Kestävä kehitys
Aineiston muoto: Verkkosivu -> pdf

Hankehaavi

Maa- ja metsätalousministeriö
Päivittyvä

Hankehaavi on luonnonvara-alan tutkimushankekuvausten verkkohakemisto.

Hankehaavissa ovat mukana Ruokavirasto, Geologian tutkimuskeskus GTK, Luonnonvarakeskus Luke, Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskus (FGI), Suomen ympäristökeskus SYKE sekä Helsingin yliopiston (HY) Viikin kampuksen tiedekunnat, Ruralia-instituutti ja Helsingin yliopiston kirjasto.

Aineistolaji: Tilastot ja tietokannat
Teema: Puu ja metsä, Kalat ja vedet, Biotalous, Luonnon palvelut ja ympäristö, Ruoka, rehu ja ravinteet, Kemia ja bioteknologia
Aineiston muoto: Verkkosivu

Synthesis on bioeconomy monitoring systems in the EU Member States – indicators for monitoring the progress of bioeconomy

Luonnonvarakeskus
2018

This report presents an overview of existing bioeconomy strategies, policies or related initiatives and indicators to monitor and assess these at EU Member States level, and the importance of existing bioeconomy sectors at national level. Furthermore, it presents the existing or needed most suitable bioeconomy key indicators and related indicators, and their respective data availability, for assessing and monitoring the progress of a bioeconomy at national level.

Aineistolaji: Raportit ja policy briefit
Teema: Biotalous
Aineiston muoto: Verkkosivu, jossa PDF

Suomen lajien uhanalaisuus – Punainen kirja 2019

Ympäristöministeriö & Suomen ympäristökeskus
2019

Julkaisussa esitellään Suomen lajien viides uhanalaisuusarviointi. Suomen lajimäärän arvioidaan nykyään olevan vähintään 48 000. Riittävät tiedot uhanalaisuusarviointiin oli 22 418 lajista tai alemmasta taksonista, mikä on noin 47 % lajistosta. Uhanalaisiksi arvioitiin 2 668 lajia tai alempaa taksonia eli noin 11,9 % arvioiduista lajeista. Arviointi tehtiin Kansainvälisen luonnonsuojeluliiton (IUCN) ohjeiden ja kriteerien mukaan. Eliölajien uhanalaisuuden arvioinnin ohjausryhmä esittää 13 toimenpide-ehdotusta uhanalaisten lajien suojelun, hoidon, tutkimuksen ja seurannan järjestämiseksi ja rahoittamiseksi.

Aineistolaji: Esitteet ja teemajulkaisut
Teema: Luonnon palvelut ja ympäristö
Aineiston muoto: Verkkosivu, jossa PDF

Pohjoismainen biotalousohjelma: 15 ehdotusta kestävän muutoksen toteuttamiseksi

Pohjoismaiden ministerineuvosto
2018

Biotalous on tärkeää Pohjoismaiden kansantalouksille ja varsinkin maaseudun kehittämiselle. Ohjelman tavoitteena on luoda uusia teollisuudenaloja ja arvoketjuja sekä tarjota helpotusta ja opastusta muutokseen, jossa biopohjaiset teollisuudenalat kehittyvät teknisesti edistyksellisiksi aloiksi. Lisäksi pyritään optimoimaan biomassan tuotantoa ja siihen perustuvaa arvonmuodostusta. Pohjoismaisen biotalouden visio perustuu neljään pilariin: kilpailukykyiset biopohjaiset alat, kestävä luonnonvarojen hoito, sietokykyiset ja monimuotoiset ekosysteemit ja osallistava talouskehitys.

Aineistolaji: Muut strategiat, ohjelmat ja tiekartat
Teema: Biotalous
Aineiston muoto: Verkkosivu, jossa PDF

Kestävän kehityksen YK-indikaattorit (Agenda2030)

Tilastokeskus
2019

YK:n jäsenmaat sopivat vuonna 2015 kestävän kehityksen toimintaohjelmasta ja tavoitteista. Agenda2030:n tavoitteiden toteutumista seurataan laajalla SDG-indikaattoreiden joukolla (Sustainable Development Indicators). Kukin maa on sitoutunut tuottamaan kansalliset tiedot omalta osaltaan näistä globaaleista YK-indikaattoreista. Suomessa Tilastokeskus vastaa indikaattoritietojen kansallisesta keruusta, päivittämisestä ja julkaisusta.

Aineistolaji: Tilastot ja tietokannat
Teema: Kestävä kehitys
Aineiston muoto: Verkkosivu

OECD: Realising the circular bioeconomy

OECD
2018

OECD SCIENCE, TECHNOLOGY AND INDUSTRY POLICY PAPERS | First the bioeconomy and then circular economy have gained political traction during the second decade of this century. There are synergies to be exploited, but also potential misalignments. The movement of bioeconomy toward the use of wastes, co-products and residue sources resonates well with circular economy principles of making the most efficient of uses of natural resources, as does as transition in focus from virgin to secondary materials in production. However, poorly aligned waste characterisation as well as biomass competition reflect both theoretical and practical conflicts between industrial and environmental policy.

Aineistolaji: Raportit ja policy briefit
Teema: Biotalous, Kiertotalous
Aineiston muoto: Verkkosivu, jossa PDF

Kestävää kasvua uusiutuvista luonnonvaroista

Maa- ja metsätalousministeriö
2019

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan kärkihankkeita toteutettiin laaja-alaisessa yhteistyössä. Uusien kumppanuuksien lisäksi kärkihankkeet ovat vahvistaneet myös liiketoimintamallien syntymistä. Kärkihankkeet ovat luoneet vahvan perustan suomalaiselle biotaloudelle, jonka kehittämiseksi tarvitaan toimenpiteitä myös seuraavalla hallituskaudella. Julkaisu kokoaa yhteen maa- ja metsätalousministeriön kärkihankkeiden saavutuksia.

Aineistolaji: Esitteet ja teemajulkaisut
Teema: Biotalous, Kestävä kehitys
Aineiston muoto: e-julkaisu

Bittejä ja biomassaa – Tiekartta digitalisaation vauhdittamaan biotalouteen

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, Luonnonvarakeskus Luke
2017

Digitaalinen murros ja siirtymä fossiilitaloudesta biotalouteen muuttavat parhaillaan talouden toimintaympäristöä perustavanlaatuisesti. Digitalisaatiosta vauhtia biotalouteen -tiekarttatyö tarkastelee, kuinka siirtymä älykkääseen biomassavirtojen ja aineettomien ekosysteemipalvelujen hyödyntämiseen voi tapahtua niin, että se samalla edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä sekä luo uusia elinkeinomahdollisuuksia maa- ja metsätalouden alkutuotantoon ja jatkojalostukseen.

Aineistolaji: Muut strategiat, ohjelmat ja tiekartat
Teema: Biotalous
Aineiston muoto: PDF

EU:n pitkän tähtäimen ilmastostrategia – Puhdas maapallo kaikille

Euroopan komissio
2018

Puhdas maapallo kaikille -strategiassa esitetään Euroopan keinot ilmastoneutraaliuteen 2050 mennessä: investoidaan realistisiin teknologisiin ratkaisuihin, lisätään kansalaisten vaikutusmahdollisuuksia, yhdenmukaistetaan toimia teollisuus-, rahoitus- ja tutkimuspolitiikan kaltaisilla avainaloilla ja turvataan sosiaalisesti oikeudenmukainen siirtymä. Katso erityisesti: Taloudellista siirtymää käsittelevä tietosivu

Lataa myös: A Clean Planet for all A European strategic long-term vision for a prosperous, modern, competitive and climate neutral economy (pdf)

Aineistolaji: Muut strategiat, ohjelmat ja tiekartat
Teema: Kestävä kehitys
Aineiston muoto: Verkkosivu, jossa PDF

Mitä biotalouden kärkihankkeet tarkoittavat yritysten kannalta?

Työ- ja elinkeinoministeriö
2016

Mitä biotalouden kärkihankkeet tarkoittavat yritysten kannalta? Jussi Mannisen, TEM, esitys Biotalouden Roadshowssa 5.-21.4.2016

Aineistolaji: Esitysaineistot
Teema: Biotalous
Aineiston muoto: PDF

Puuinfo Kuvapakki

Puuinfo Oy
2019

Puurakentamisen kuvapankki

Aineistolaji: Kuvat, logot, infograafit ja videot
Teema: Puu ja metsä, Rakentaminen
Aineiston muoto: Verkkosivu, jossa JPG

Biotalous-logot

Työ- ja elinkeinoministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö
2012

Biotalousstrategian logot kielillä suomi, ruotsi ja englanti.

Aineistolaji: Kuvat, logot, infograafit ja videot
Teema: Biotalous
Aineiston muoto: Verkkosivu, jossa JPG

Saaristo- ja vesistömatkailun Hyvät tuotteet -projektin loppuraportti

Maa- ja metsätalousministeriö
2018

Saaristoasiain neuvottelukunta ja maa- ja metsätalousministeriö organisoivat ja rahoittivat 2017–2018 Suomen saaristo-, rannikko- ja vesistömatkailun hyvät tuotteet ja toimintamallit selvityshankkeen. Hankkeen tavoitteena oli etsiä, analysoida ja nostaa esiin Suomen ja valittujen ulkomaiden saaristo-, rannikko- ja vesistömatkailun toteutettuja tai suunnittelun kohteena olevia parhaita tuotteita sekä liiketoiminnan, tuotekehityksen, markkinoinnin ja yhteistyön toimintatapoja yritystasolla.

Aineistolaji: Raportit ja policy briefit
Teema: Kalat ja vedet, Luonnon palvelut ja ympäristö
Aineiston muoto: PDF

Suomen biokaasualan haasteet ja mahdollisuudet

Luonnonvarakeskus
2018

Tutkimuksessa selvitettiin biokaasualan nykytilaa ja tulevaisuuden näkymiä. Kevään ja kesän 2017 aikana haastateltiin 15 biokaasualan toimijaa. Tavoitteena oli koota yhteen näkemyksiä biokaasualan nykytilanteesta sekä tulevaisuuden haasteista ja mahdollisuuksista, viedä kentän viestiä eteenpäin päättäjille sekä myös tuoda yksittäisten toimijoiden tietoon laajempaa näkemystä alalta.

Aineistolaji: Raportit ja policy briefit
Teema: Biotalous, Kiertotalous
Aineiston muoto: Verkkosivu, jossa PDF

Opas kierrätyslannoitevalmisteiden tuottajille

Luonnonvarakeskus
2018

Tässä oppaassa käsitellään kierrätyslannoitevalmisteiden tuotantoa lähtien raaka-aineista ja prosessointitekniikoista aina toimintaa ohjaavaan lainsäädäntöön ja tuotteiden markkinointiin asti. Oppaan tavoitteena on ohjata kierrätyslannoitteiden tuottajat löytämään toiminnassa tarvittava tieto oikeista paikoista.

Aineistolaji: Raportit ja policy briefit
Teema: Kiertotalous, Biotalous
Aineiston muoto: Verkkosivu, jossa PDF

Uusi alku – maatalous on myös tulevaisuuden elinkeino

Maa- ja metsätalousministeriö & Reijo Karhinen
2019

Valtioneuvoston tilaamassa selvityksessä on kartoitettu mahdollisuuksia lisätä maatalouden yrittäjätuloa 500 miljoonalla eurolla.

Tavoitteen saavuttaminen edellyttää laaja-alaisia muutoksia ja uudistumista niin alkutuotannossa kuin koko ruokaketjussa. Ilmastonmuutoksen ja uuden teknologian ohella maatalouden toimintaympäristö on muutoinkin voimakkaassa murroksessa. Tällainen toimintaympäristö yhdistettynä maatalouden kannattavuuskriisiin edellyttävät vahvaa osaamislähtöistä keskitettyä tukea maatilayrittäjien käyttöön. Raportin yksi keskeisimmistä esityksistä on uuden osaamis- ja palvelukeskuksen perustaminen Luonnonvarakeskuksen yhteyteen.

Aineistolaji: Raportit ja policy briefit
Teema: Ruoka, rehu ja ravinteet, Biotalous
Aineiston muoto: Verkkosivu, jossa PDF

Finland Toolbox

the Finland Promotion Board
2019

Finland Toolbox holds materials about a wide array of topics in a number of different formats, ranging from brochures and presentations to videos and infographics. You’ll find information in more than 20 languages.

You can filter the materials by tag (e.g. #bioeconomy), keyword or language.

Aineistolaji: Esitteet ja teemajulkaisut
Teema: Biotalous
Aineiston muoto: Verkkosivu

Kansallinen energia- ja ilmastostrategia vuoteen 2030

Työ- ja elinkeinoministeriö
2017

Kansallinen energia- ja ilmastostrategia vuoteen 2030 sisältää linjaukset energia- ja ilmastopolitiikalle ja ehdotuksia toimenpiteiksi, joilla Suomi saavuttaa hallitusohjelmassa sekä EU:ssa sovitut tavoitteet vuoteen 2030 ja etenee kohti kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä 80−95 prosentilla vuoteen 2050 mennessä. Hallitus hyväksyi strategian marraskuussa 2016.

Aineistolaji: Muut strategiat, ohjelmat ja tiekartat
Teema: Biotalous, Energia
Aineiston muoto: Verkkosivu, jossa PDF

Biotekniikan neuvottelukunnan biosanasto

Biotekniikan neuvottelukunta
Päivittyvä

Biotekniikan neuvottelukunta on valtioneuvoston kolmeksi vuodeksi kerrallaan asettama neuvoa-antava asiantuntijaelin bio- ja geenitekniikkaan liittyvissä kysymyksissä.

Biosanasto on aakkosellinen hakemisto biotekniikkaan liittyvistä sanoista ja termeistä, adeniineista yksilöllistettyyn terveydenhuoltoon.

Aineistolaji: Tilastot ja tietokannat
Teema: Kemia ja bioteknologia
Aineiston muoto: Verkkosivu

Puutuoteteollisuuden hankeportaali

Puutuoteteollisuus ry
Päivittyvä

Puutuoteteollisuuden hankeportaali on hyödyllinen työkalu alan teollisuudelle, tutkimuslaitoksille ja rahoittajille. Hankeportaalin tavoitteena on mm. ohjata teollisuus tutkimustiedon pariin, helpottaa uusien tutkimushankkeiden aloittamista sekä lisätä alan teollisuuden ja tutkijoiden sekä rahoittajien yhteistyötä.

Aineistolaji: Tilastot ja tietokannat
Teema: Puu ja metsä, Rakentaminen
Aineiston muoto: Verkkosivu

Punaisen kirjan verkkopalvelu

Ympäristöministeriö, Suomen ympäristökeskus SYKE, Luonnontieteellinen keskusmuseo LUOMUS, Suomen lajitietokeskus
Viimeisin päivitys 2019

Punaisen kirjan verkkopalvelussa esitellään Suomen lajiston uhanalaisuusarvioinnin 2019 tuloksia. Tarkastelluista 22 418 lajista 2 667 eli 11,9 % arvioitiin uhanalaisiksi.

Punainen kirja 2019 on Suomessa järjestyksessään kolmas lajien uhanalaisuusarviointi, joka noudattaa kansainvälisen luonnonsuojeluliiton IUCN:n ohjeita. Lajien uhanalaisuutta arvioi ympäristöministeriön asettaman ohjausryhmän johdolla 180 lajiasiantuntijaa.

Aineistolaji: Tilastot ja tietokannat
Teema: Luonnon palvelut ja ympäristö
Aineiston muoto: Verkkosivu

Biotalouden rahoituslähdetietokanta

Biotalous.fi
Päivittyvä

Rahoituslähdetietokantaan on koottu suomalaisia ja EU-tason rahoituslähteitä. Tietokannan tarkoituksena on palvella biotalouden osapuolia mahdollisimman kattavasti.

Aineistolaji: Tilastot ja tietokannat
Teema: Biotalous
Aineiston muoto: Verkkosivu

Kohti ilmastoviisasta arkea – keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelma vuoteen 2030

Ympäristöministeriö
2017

Keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelman laatimisesta on säädetty ilmastolaissa. Suunnitelmassa asetetaan kasvihuonekaasujen päästövähennystavoite vuodelle 2030 ja määritellään, millä toimilla varmistetaan tavoitteen saavuttaminen sekä yhdenmukaisuus pitkän aikavälin ilmastotavoitteen kanssa.

Aineistolaji: Muut strategiat, ohjelmat ja tiekartat
Teema: Kestävä kehitys
Aineiston muoto: PDF

Vesihuollon suuntaviivat 2020-luvulle

Suomen Vesilaitosyhdistys ry
2017

Vesihuollon suuntaviivat 2020-luvulle -julkaisussa tarkastellaan vesihuoltoon vaikuttavia muutostrendejä, tärkeimpiä ongelmia ja uhkia sekä uusia mahdollisuuksia.

Aineistolaji: Muut strategiat, ohjelmat ja tiekartat
Teema: Kalat ja vedet
Aineiston muoto: PDF

Forest Bioeconomy National Research Agenda

The Finnish National Support Group to the Forest-based Sector Technology Platform
2016

Recommendations for the Finnish forest-based bioeconomy R&D by the Finnish National Support Group to the Forest-based Sector Technology Platform.

Aineistolaji: Muut strategiat, ohjelmat ja tiekartat
Teema: Biotalous, Puu ja metsä
Aineiston muoto: PDF

Reflection paper: Towards a Sustainable Europe by 2030

Euroopan komissio
2019

1. Sustainable development to better people’s livelihood: Europe’s competitive
advantages
2. EU and global challenges to tackle
3. Moving towards a sustainable Europe by 2030
4. The EU as a global trail blazer in sustainable development
5. Scenarios for the future

Aineistolaji: Biotalousstrategiat Suomesta ja EU-alueelta
Teema: Kestävä kehitys, Kiertotalous, Biotalous
Aineiston muoto: Verkkosivu, jossa PDF

Paikkatietopoliittinen selonteko

Maa- ja metsätalousministeriö
2018

Kaikki tieto, jonka yhtenä ominaisuutena on sijainti, on paikkatietoa. Paikkatietopoliittinen selonteko linjaa, minkälaisia paikkatietoja yhteiskunnassa tarvitaan sekä miten niiden tuottamista, hallintaa ja jakelua kehitetään ja miten niiden käyttöä edistetään. Selonteon visio on: Suomessa on maailman innovatiivisin ja turvallisin paikkatiedon ekosysteemi. Selonteon tavoitteena on velvoittaa kaikki julkishallinnon toimijat huolehtimaan paikkatietojen yhteiskäyttöisyydestä ja saatavuudesta siten, että ne ovat mahdollisimman tehokkaasti julkisen hallinnon ja yritysten hyödynnettävissä. Samalla tulee varmistaa tietoturvallisuuden korkea taso ja henkilötietojen suojan toteutuminen.

Aineistolaji: Raportit ja policy briefit
Teema: Biotalous, Kestävä kehitys
Aineiston muoto: Verkkosivu, jossa PDF

Factsheet: Towards a Sustainable Europe by 2030

Euroopan komissio
2019

POHDINTA-ASIAKIRJA
REFLECTION PAPER
DISKUSSIONSUNDERLAG

Saatavilla suomeksi, yhteensä 22 kieliversiota.

 

Aineistolaji: Muut strategiat, ohjelmat ja tiekartat
Teema: Kiertotalous, Biotalous, Kestävä kehitys
Aineiston muoto: Verkkosivu, jossa PDF

EU:n biotalousjulkaisut

Euroopan komissio
Päivittyvä

Publications library

Aineistolaji: Muut strategiat, ohjelmat ja tiekartat
Teema: Biotalous
Aineiston muoto: Verkkosivu, jossa PDF

Kierrolla kärkeen – Suomen tiekartta kiertotalouteen 2016-2025

Sitra
2016

Suomen kiertotalouden tiekartta kuvaa, millä konkreettisilla toimilla voidaan vauhdittaa Suomen siirtymää kohti kilpailukykyistä kiertotaloutta. Tiekartassa nostetaan esille parhaita käytäntöjä ja pilotteja, jotka ovat helposti monistettavissa ja tarjoavat lisäarvoa kansallisesti.

Tiekartta on ladattavissa Sitran sivuilta. Raportin lisäksi sivuilla on saatavilla mm. tiekarttaan liittyvä esite ja infografiikka.

Aineistolaji: Muut strategiat, ohjelmat ja tiekartat
Teema: Kiertotalous
Aineiston muoto: Verkkosivu, jossa PDF

Sinisen biotalouden kansallinen kehittämissuunnitelma 2025

Maa- ja metsätalousministeriö
2016

Kasvua vesiosaamisesta ja vesiluonnonvarojen kestävästä hyödyntämisestä – Sinisen biotalouden kansallisen kehittämissuunnitelman 2025  tavoitteena on nostaa esiin sinisen biotalouden eli veteen ja vesiluonnonvarojen hyödyntämiseen perustuvien liiketoimintojen kasvupotentiaali sekä luoda strateginen viitekehys kestävän kasvun mahdollistamiseksi.

Kehittämissuunnitelma on laadittu maa‐ ja metsätalousministeriön johdolla. Laadintaan ovat osallistuneet Luke, SYKE, VTT, ELY‐keskukset, ympäristöministeriö ja työ‐ ja elinkeinoministeriö.

Aineistolaji: Muut strategiat, ohjelmat ja tiekartat
Teema: Biotalous, Kalat ja vedet, Luonnon palvelut ja ympäristö
Aineiston muoto: PDF

Out of the Blue – Sinisen biotalouden tutkimus- ja osaamisagenda

Maa- ja metsätalousministeriö
2018

Maa- ja metsätalousministeriössä on toteutettu laajapohjainen valmistelutyö sinisen biotalouden tutkimuksen ja osaamisen painopisteistä. Tavoitteena on vauhdittaa veteen ja vesiluonnonvarojen kestävään käyttöön perustuvaa liiketoimintaa, jotta sininen biotalous olisi Suomelle vahva tulevaisuuden kasvuala ja hyvinvoinnin tekijä.

Aineistolaji: Muut strategiat, ohjelmat ja tiekartat
Teema: Biotalous, Kalat ja vedet, Luonnon palvelut ja ympäristö
Aineiston muoto: Verkkosivu, jossa PDF

Nordic Road Map for Blue Bioeconomy

Maa- ja metsätalousministeriö
2016

Nordic Road Map for Blue Bioeconomy – A Finnish priority project for 2016‐2018 within the Nordic Council of Ministers

The Nordic Blue Bioeconomy means value creation based on sustainable and smart use of renewable marine and freshwater resources.
The main drivers and features of Nordic Blue Bioeconomy are market orientation, enhanced sustainability, research and innovation, resource efficiency and cross‐sectoral thinking.

Aineistolaji: Muut strategiat, ohjelmat ja tiekartat
Teema: Biotalous, Kalat ja vedet
Aineiston muoto: PDF

Maa- ja metsätalousministeriön strategia 2030

Maa- ja metsätalousministeriö
2019

Visio 2030
Vastuullinen bio- ja kiertotalous on maamme
kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin perusta.

Toiminta-ajatus
Uudistuvan ja kestävän ruoka- ja
luonnonvaratalouden mahdollistaja sekä
luotettavien tietovarantojen tuottaja.

Aineistolaji: Muut strategiat, ohjelmat ja tiekartat
Teema: Biotalous, Kiertotalous, Kestävä kehitys
Aineiston muoto: PDF

Kansallinen metsästrategia

Maa- ja metsätalousministeriö
2019

Päivitetty Kansallinen metsästrategia 2025 tähtää kokonaishyvinvoinnin kasvattamiseen.

Aineistolaji: Esitteet ja teemajulkaisut
Teema: Puu ja metsä
Aineiston muoto: e-julkaisu

Video: Finnish bioeconomy strategy

Työ- ja elinkeinoministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö
2014

(English subtitles)

Aineistolaji: Kuvat, logot, infograafit ja videot
Teema: Biotalous
Aineiston muoto: Video, YouTube

Hållbar tillväxt genom bioekonomi – ett skogsbioekonomiskt perspektiv

Työ- ja elinkeinoministeriö
2014

Aineistolaji: Esitysaineistot
Teema: Biotalous
Aineiston muoto: PDF

Sustainable growth from bioeconomy – The forest bioeconomy perspective

Työ- ja elinkeinoministeriö
2014

Aineistolaji: Esitysaineistot
Teema: Biotalous
Aineiston muoto: PowerPoint -diat

Kestävää kasvua biotaloudesta – metsäbiotalouden näkökulma

Työ- ja elinkeinoministeriö
2014

Biotalouden esittelydiat

Aineistolaji: Esitysaineistot
Teema: Biotalous, Puu ja metsä
Aineiston muoto: PowerPoint -diat

Biotalousstrategia käytäntöön

Työ- ja elinkeinoministeriö, Jussi Manninen
2015

Biotalousstrategian toimeenpanon 1. vuosi

Aineistolaji: Esitysaineistot
Teema: Biotalous
Aineiston muoto: PowerPoint -diat

Sustainable growth from bioeconomy – The Finnish Bioeconomy Strategy

Työ- ja elinkeinoministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö
2014

The objective of the Finnish Bioeconomy Strategy is to generate new economic growth and new jobs from an increase in the bioeconomy business and from high added value products and services while securing the operating conditions for the nature’s ecosystems. The leading idea of the strategy is that competitive and sustainable bioeconomy solutions for global problems will be created in Finland, and that new business will be generated both in the Finnish and international market, thus boosting the welfare of the whole of Finland.

Aineistolaji: Biotalousstrategiat Suomesta ja EU-alueelta
Teema: Biotalous
Aineiston muoto: PDF

Hållbar tillväxt genom bioekonomi – Finlands bioekonomiska strategi

Työ- ja elinkeinoministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö
2014

Målsättningen med Finlands nationella bioekonomiska strategi är att genom bioekonomisk affärsverksamhet samt produkter och tjänster med högt mervärde skapa ny ekonomisk tillväxt och nya arbetsplatser och samtidigt säkra förutsättningarna för funktionaliteten av naturens ekosystem. Den ledande tanken i strategin är att det i Finland utarbetas konkurrenskraftiga och hållbara bioekonomiska lösningar på globala problem och att det skapas nya affärsverksamheter för både de inhemska och de utländska marknaderna som skapar välfärd för hela Finland.

Aineistolaji: Biotalousstrategiat Suomesta ja EU-alueelta
Teema: Biotalous
Aineiston muoto: PDF

Kestävää kasvua biotaloudesta – Suomen biotalousstrategia

Työ- ja elinkeinoministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö
2014

Suomen kansallisen biotalousstrategian tavoitteena on luoda uutta talouskasvua ja uusia työpaikkoja biotalouden liiketoiminnan kasvulla sekä korkean arvonlisän tuotteilla ja palveluilla, turvaten samalla luonnon ekosysteemien toimintaedellytykset. Strategian johtoajatuksena on, että Suomessa luodaan kilpailukykyisiä ja kestäviä biotalouden ratkaisuja maailmanlaajuisiin ongelmiin ja synnytetään sekä kotimaahan että kansainvälisille markkinoille uutta liiketoimintaa, joka tuo hyvinvointia koko Suomelle.

Aineistolaji: Biotalousstrategiat Suomesta ja EU-alueelta
Teema: Biotalous
Aineiston muoto: PDF