Biotalouden rahoituslähteet

Rahoituslähdetietokantaan on koottu suomalaisia ja EU-tason rahoituslähteitä. Kun tarvitset rahoitusta ideallesi, löydät tietokannasta mahdollisia tahoja joiden puoleen kääntyä. Voit rajata rahoituslähteitä eri kriteereillä tai vapaalla sanahaulla. Mikäli tarvitset palvelua tarpeeseesi sopivan rahoituksen valintaan ja hakemiseen, ota yhteyttä tietokannasta löytyviin, asiantuntijapalveluita tarjoaviin organisaatioihin (Rahoittajan kategoria: Rahoituskonsultaatio). Rahoittajalle tietokanta tarjoaa näkyvyyttä ja potentiaalisia hakijoita. Voit ilmoittaa rahoituslähteesi tiedot alla olevan linkin kautta.

Get your own webform with Podio
Skip to next

Rahoitettava toiminta:

Skip to next

Rahoituksen hakija:

Skip to next

Rahoittajan kategoria:

Skip to next

Rahoitustyyppi:

Skip to next

Rahoitettavan yrityksen koko:

Skip to results

Rahoituksen alueellisuus:

Haetaan tuloksia kriteereillä:

Haetaan tuloksia hakusanalla:

Bio-Based Industries Joint Undertaking (BBI JU)

bbi-europe.eu

Biopohjaisen teollisuuden teknologia-aloitteen BBI JU (Bio-Based Industries Joint Undertaking) tavoitteena on luoda uusia biopohjaisia tuotteita, materiaaleja ja polttoaineita.…

Business Finland Tempo

www.businessfinland.fi

Business Finlandin Tempo-rahoitus on tarkoitettu suomalaisille start-up, pk ja midcap -yrityksille, jotka tähtäävät vientimarkkinoille ja joiden tuote- tai…

Central Baltic Programme 2014-2020 - Keskisen Itämeren ohjelma

centralbaltic.eu

EU:n Keskisen Itämeren ohjelma on rajat ylittävä yhteistyöohjelma, josta voi hakea rahoitusta vähintään kahden ohjelmamaan välisiin yhteistyöhankkeisiin Keskisen…

Culmentor

www.culmentor.com

Oy Culmentor Ltd. on EU-rahoituksen ja projektitoiminnan asiantuntija.Culmentor tarjoaa toimialasidoksettomia palveluita sekä yritysten että julkisten toimijoiden hankepohjaiseen, EU-rahoitteiseen tutkimus-…

ELY-keskukset

www.ely-keskus.fi

ELY-keskukset eli elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset ovat alueellisia julkisia toimijoita, jotka tukevat PK-yritysten perustamista, kasvua ja kehitystä. Keskukset…

Eurooppalainen pk-yritysportaali

ec.europa.eu

EU tarjoaa rahoitusta pk-yrityksille eri muodoissa - avustuksina ja lainoina sekä joissain tapauksissa takuina. Lisäksi EU rahoittaa erityisohjelmia.…

Finnfund

www.finnfund.fi

Valtion omistama kehitysrahoitusyhtiö Finnfund tarjoaa pitkäaikaista rahoitusta yksityisiin hankkeisiin kehitysmaissa. Se sijoittaa sekä suomalaisyritysten ja niiden yhteistyökumppaneiden hankkeisiin…

Finnpartnership

www.finnpartnership.fi

Finnfundin hallinnoima ja ulkoministeriön rahoittama liikekumppanuusohjelma Finnpartnership tarjoaa rahallista tukea kehittyville markkinoille suuntaavien, pitkäaikaiseen liiketoimintaan tähtäävien hankkeiden suunnittelu-,…

Finnvera

www.finnvera.fi

Finnvera on valtion omistama erityisrahoittaja ja Suomen virallinen vientitakuulaitos Export Credit Agency (ECA), joka parantaa ja monipuolistaa yritysten…

Fundu Platform Oy

www.fundu.fi

Fundu tarjoaa sähköisen markkinapaikan, jossa sijoittajat ja yritykset tekevät rahan lainaamista koskevia sopimuksia.

Hiilestä kiinni -kehittämishankehaku

mmm.fi

Rahoitettavaksi haetaan tutkimustietoon perustuvia käytännönläheisiä hankkeita, joilla jalkautetaan maa- ja metsätalouden ilmastotoimia sekä edistetään ilmastonmuutokseen sopeutumista ja riskienhallintaa.…

Horisontti 2020 (Horizon 2020)

www.businessfinland.fi

Horisontti 2020 on EU:n suurin tutkimuksen ja kehittämistoiminnan instrumentti vuosille 2014-2020, jossa on tarjolla rahoitusta, uusia markkinoita ja…

InnovFin

www.eib.org

InnovFin-rahoitustuotteet ovat innovatiivisille kasvuyrityksille ja tutkimushankkeille suunnattuja uuden sukupolven rahoitusinstrumentteja. Tukena on EU:n tutkimus- ja innovaatiorahoitusohjelma Horisontti 2020. …

Interreg Europe 2014-2020

www.interregeurope.eu

Interreg Europe 2014-2020 on koko EU:n sekä Norjan ja Sveitsin kattava rahoitusohjelma, joka tähtää alueiden välisen yhteistyön, tiedon…

Kaupallisten ja teknillisten tieteiden tukisäätiö - KAUTE

kaute.fi

KAUTE-säätiön Santasalon rahaston tarkoituksena on tukea puhtaan teknologian (cleantech) prosessien ja infektiohallinnan tutkimusta ja kehitystyötä biotekniikan, farmasian…

Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelma

www.rakennerahastot.fi

Suomen rakennerahasto-ohjelmalla tuetaan erityisesti PK-yritysten kilpailukykyä ja työllistymistä. Läpileikkaavana teemana on vähähiilisen talouden edistäminen. Rakennerahasto-ohjelma toteuttaa Eurooppa 2020…

Leader-ryhmät

leadersuomi.fi

Paikalliset Leader-ryhmät päättävät alueensa yhteisöjen ja yritysten ideoiden rahoittamisesta. Leaderin kantavana ajatuksena on paikallisen asiantuntemuksen ja osaamisen hyödyntäminen…

Life-ohjelma

www.ym.fi

Life on EU:n ympäristöalan rahoitusväline ympäristö- ja ilmastotoimien hankkeisiin.

Makera, maa- ja elintarviketalouden t&k

mmm.fi

Maa- ja metsätalousministeriön tutkimuksen ja kehittämistoiminnan perustehtävä on tuottaa ennakoivasti tietoa, osaamista ja innovaatioita päätöksenteon tueksi, elinkeinojen kilpailukyvyn…

Metsämiesten Säätiö

www.mmsaatio.fi

Metsämiesten Säätiö on 1948 perustettu metsäalan yleishyödyllinen säätiö, jonka tehtävänä on metsäalan kehittäminen ja alalla toimivien ihmisten hyvinvoinnin…

Pohjoismaiden Investointipankki

www.nib.int

Pohjoismaiden Investointipankki (NIB) on Pohjoismaiden ja Baltian maiden kansainvälinen rahoituslaitos.

Ravinteiden kierrätyksen edistämistä ja Saaristomeren tilan parantamista koskeva ohjelma

www.ym.fi

Ympäristöministeriö rahoittaa ohjelman tavoitteisiin, vesien tilan parantamiseen ja ravinteiden kierrätyksen tehostamiseen tähtääviä kehittämishankkeita. Ohjelman hanketeemat vaihtuvat eri hakukierroksilla. …

Suomen Akatemia

www.aka.fi

Suomen Akatemia rahoittaa korkealaatuista, innovatiivista sekä uusiin tieteellisiin läpimurtoihin tähtäävää tutkimusta. Akatemian rahoitus perustuu avoimeen kilpailuun ja riippumattomaan…

Suomen Metsätieteellinen Seura

www.metsatieteellinenseura.fi

Suomen Metsätieteellinen Seura jakaa metsäntutkijoille tutkimusapurahoja, matka-apurahoja sekä apurahoja muuhun kansainväliseen toimintaan ja kieliopintoihin.

Taaleri Bio Fund I / Taaleri Sijoitus

www.taaleribioteollisuus.com

Taaleri Bioteollisuus kehittää ja rakentaa teollisen mittakaavan tuotantolaitoksia, jotka mahdollistavat Bio- ja kiertotalouden globaalin kasvun ja relevanttien uusien…

Team Finland

www.team-finland.fi

Team Finland on yrityksille kansainvälistymispalveluita tarjoavien julkisten toimijoiden verkosto. Verkosto pyrkii tarjoamaan yrityksille sujuvan palveluketjun neuvonnasta rahoitukseen. Verkostoon…

TEM Energiatuki

tem.fi

Työ- ja elinkeinoministeriö voi hankekohtaisen harkinnan perusteella myöntää yrityksille, kunnille ja muille yhteisöille energiatukea ilmasto- ja ympäristömyönteisiin investointi-…

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM)

tem.fi

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) vastaa siitä, että kotimainen valtion yritysrahoitus ja viennin rahoitus toimivat mahdollisimman hyvin ottaen huomioon…

Vaikuta vesiin - nosta rahat pintaan

rahatpintaan.fi

Rahatpintaan.fi -sivusto tarjoaa tietoa vesienhoidon rahoitusmahdollisuuksista. Sivuston ovat toteuttaneet Uudenmaan ELY-keskus, ympäristöministeriö ja Suomen ympäristökeskus osana vesien- ja…

Ympäristöministeriö

www.ym.fi

Ympäristöministeriö myöntää harkinnanvaraisia valtionavustuksia esimerkiksi ympäristöjärjestötoimintaan, virkistysalueiden hankintaan ja aluearkkitehtitoimintaan, koordinoi eräitä EU:n myöntämiä tukia (Life+-rahoitus ja EU:n…