KEINO-osaamiskeskuksen toiminta uudistuu − painopisteinä vähähiilisyys, kiertotalous ja digitalisaation edistäminen

Uutinen - Julkaistu 25.2.2022

Kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen osaamiskeskus, KEINO, jatkaa työtään kestävien ja innovatiivisten hankintojen edistämiseksi uusin painopistein. Seuraavan kahden vuoden aikana KEINOn toiminnassa korostuvat uusien ratkaisujen hankinnat sekä kaupunkien kanssa solmittujen ekosysteemisopimusten toimeenpano. Toiminnan läpileikkaavia painopisteitä ovat vähähiilisyyden, kiertotalouden, digitalisaation ja datan hyödyntämisen edistäminen.

KEINO-osaamiskeskus parantaa julkisen sektorin kyvykkyyttä kestävien ja innovatiivisten hankintojen hyödyntämiseen, vahvistaa julkisen sektorin ja yritysten välistä yhteistyötä sekä lisää kestävien ja innovatiivisten hankintojen määrää ja vaikuttavuutta.

KEINOn painopisteitä vuosina 2022−2023 ovat uusien ratkaisujen hankinnat, kaupunkien kanssa tehtyjen ekosysteemisopimusten toimeenpano sekä oppien jalostaminen käytännön työkaluiksi ja toimintamalleiksi hankintayksiköille. Uusien painopisteiden ohella KEINO jatkaa mittaamisen ja neuvontapalvelujen kehittämistä.

”Uudet painopisteet vahvistavat edelleen KEINOn asemaa kansallisesti merkittävänä toimijana kestävien ja innovatiivisten hankintojen edistämisessä. On tärkeää, että KEINO kehittää edelleen strategista yhteistyötä toiminnan kannalta tärkeiden organisaatioiden kanssa”, erityisasiantuntija Jaana Räsänen työ- ja elinkeinoministeriöstä sanoo.

KEINO toteuttaa hallitusohjelman kestävyys- ja innovaatiotavoitteita jatkossa viiden organisaation voimin

KEINO-osaamiskeskus on toiminut vuodesta 2018 alkaen kuuden organisaation voimin: Motiva Oy, Hansel Oy, Suomen Kuntaliitto, VTT Oy, Business Finland ja Suomen ympäristökeskus SYKE. Maaliskuussa 2022 alkavalla toimintakaudella Suomen Kuntaliitto siirtyy verkoston jäsenestä strategiseksi kumppaniksi.

”KEINOn toimintaa pidetään kuntakentällä tärkeänä. Strategisena kumppanina Kuntaliitto pystyy paremmin tukemaan KEINOn toimintaa osana organisaation ydintoimintaa. Konkreettinen yhteistyö jatkuu muun muassa alueellisen toiminnan ja neuvonnan osalta”, Kuntaliiton johtava lakimies Katariina Huikko sanoo.

”Hankinnoilla on suuri merkitys kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisen näkökulmasta. Kun tulevaisuudessa jopa neljän miljardin euron innovatiiviset hankinnat painottavat digitaalista ja vihreää kaksoissiirtymä, niin julkinen hallinto johtaa esimerkillä luoden samalla suomalaisille yrityksille kilpailukykyä pitkälle tulevaisuuteen”, valtion kestävän kehityksen yhtiö Motivan toimitusjohtaja Vesa Silfver sanoo.

Osaamiskeskus toteuttaa kestävien ja innovatiivisten hankintojen hallitusohjelmatavoitteita ja kansallisen julkisten hankintojen strategian kestävyys- ja innovaatiotavoitteita. Toimintaa rahoitetaan vuosina 2022-2023 yhteensä 3,8 miljoonalla eurolla vuoden 2022 talousarviosta. Työ- ja elinkeinoministeriö ohjaa KEINOn toimintaa.

Hankinnat ovat taloudellisesti merkittävä osa julkisen sektorin toimintaa

Julkisiin hankintoihin käytetään Suomessa vuosittain noin 20 prosenttia BKT:stä eli noin 47 miljardia euroa. Niistä ostot yrityksiltä ovat 31 miljardia euroa. Kestävillä ja innovatiivisilla julkisilla hankinnoilla voidaan edesauttaa uusien ratkaisujen ja teknologioiden kehitystä ja käyttöönottoa, sekä siten parantaa palvelujen laatua. Samalla julkinen sektori kannustaa yrityksiä t&k- ja innovaatiotoimintaan sekä nopeuttaa uusien ratkaisujen leviämistä ja yritysten kasvua.

Lisätiedot:
erityisasiantuntija Jaana Räsänen, TEM, 0295 047 194

Työ- ja elinkeinoministeriön uutinen 25.2.2022