Biotalouden tapahtumakalenteri

Biotalous-teemaiset tapahtumat

Ilmoita oma tapahtumasi tapahtumakalenteriin toimitus@biotalous.fi.


2019

MARRASKUU

29.11. Metsistä ja soilta tuleva vesistökuormitus, Helsinki

MetsäVesi-hankkeen loppuseminaari. Hankkeen tavoitteena on ollut tuottaa uudet arviot metsistä ja soilta tulevasta vesistökuormituksesta.

JOULUKUU

3.12. Mainstreaming wood in urban buildings, Helsinki

KäPy ja Wood Vision 2025 -hankkeiden loppuseminaari: Mainstreaming wood in urban buildings – A matter of strengthening collaboration and creating new connections?

3.12. Kestävä, kehittyvä kemia, Helsinki

Kestävän kemian tavoitteena on vähentää mm. ilmastovaikutuksia sekä energian ja materiaalien käyttöä. Seminaarissa käsittelemme näitä tavoitteita kolmen teeman kautta: muovien tulevaisuus, nano- ja biomateriaalit sekä mineraalien hyödyntäminen.

4.12. Ilmastomuutos nyt!, Hämeenlinna

Tapahtumassa käsitellään ilmastonmuutoksen vaikutusta työhön, ammatteihin ja elämään. Tavoitteena on herättää tietoisuutta ilmastonmuutoksesta, hälventää sen aiheuttamaa epävarmuutta ja innostaa käytännön toimiin.

11.12. Hiilinielut ja luonnon monimuotoisuus kunnan ilmastotavoitteissa, Jyväskylä

Tutkimusta ja käytännön esimerkkejä yhdisteleva seminaari kutsuu kaikki kuntien ja kaupunkien edustajat, tutkijat ja kansalaiset mukaan keskustelemaan monimuotoisuuden ja hiilinielujen roolista osana kuntien ilmastotavoitteita. Tilaisuus striimataan.

12.12. Ecosystem accounting pilots in Finland, Helsinki

Where we are in terms of measuring nature’s contributions to national wealth? What are the costs of depletion and degradation of ecosystems? This seminar is a unique opportunity to learn how Natural Capital Accounting has been developed in Finland.

2020

TAMMIKUU

7.1. Biokaasulaitoksen ravinteet tehokkaasti kiertoon – kokemuksia, tutkimustuloksia ja tulevaisuuden toimenpiteitä, Helsinki

BioRaEE-hankkeen loppuseminaarissa kuullaan käytännön kokemuksia ja tutkimustuloksia biokaasulaitoksen kierrätyslannoitteiden käytöstä! Tilaisuudessa saat samalla uusinta tietoa valtion ravinnekierto- ja biokaasuohjelmista ja voit inspiroitua ravinnekierron muista käytännön toimintamalleista.

9.-10.1. 3D Tree Models for Forest Dynamics, Helsinki

The 3D Tree Models for Forest Dynamics workshop is co-organized by the Natural Resources Institute Finland (LUKE) and Inverse Tampere at Tampere University (TAU), the aggregation of the recently merged Tampere University of Technology and University of Tampere.

14.-15.1. Valtakunnalliset Riistapäivät 2020, Turku

Päivien teemana on Pohjoismainen yhteistyö. Päivien aikana kuullaan esitelmiä niin Suomen kuin muidenkin Pohjoismaiden riistanhoidon käytännöistä ja tutkimustuloksista.

29.1. Studia generalia: Metsäbiotalous -luentosarja, Joensuu & livestriimaus

Itä-Suomen yliopiston metsätieteiden osaston Studia Generalia 2019-20 käsittelee metsäbiotaloutta muun muassa tieteen, yritysmaailman, kansantalouden ja luonnonsuojelun näkökulmista. 29.1. äänessä Luonnonvarakeskuksen tutkimusylijohtaja Antti Asikainen otsikolla ’Metsäteknologia kestävän ja resurssitehokkaan metsätalouden mahdollistajana’.

HELMIKUU

5.2. Kansanterveyttä metsästä, Vantaa

Luonnonvarakeskus, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ja Tapio Oy järjestävät Tiedekeskus Heurekassa metsien terveysvaikutuksia käsittelevän seminaarin, joka on suunnattu lääkäreille ja muille sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille, kansanterveyden parissa työskenteleville ja kansanterveys- ja potilasjärjestöille.

5.2. Studia generalia: Metsäbiotalous -luentosarja, Joensuu & livestriimaus

Itä-Suomen yliopiston metsätieteiden osaston Studia Generalia 2019-20 käsittelee metsäbiotaloutta muun muassa tieteen, yritysmaailman, kansantalouden ja luonnonsuojelun näkökulmista. 5.2. äänessä MTK:n metsäjohtaja Juha Hakkarainen otsikolla ’Suomen metsäbiotalouden kokonaiskestävyys metsänomistajan näkökulmasta’.

MAALISKUU

11.3. Studia generalia: Metsäbiotalous -luentosarja, Joensuu & livestriimaus

Itä-Suomen yliopiston metsätieteiden osaston Studia Generalia 2019-20 käsittelee metsäbiotaloutta muun muassa tieteen, yritysmaailman, kansantalouden ja luonnonsuojelun näkökulmista. 11.3. äänessä Itä-Suomen yliopiston professori Jyrki Kangas otsikolla ’Suomen monipuolistuva metsäbiotalous’.

SYYSKUU

11.-13.9. Future 2020, Helsinki

Vastuullisuuteen ja ilmastoratkaisuihin keskittyvä messutapahtuma, joka auttaa kävijöitä päivittämään jokapäiväisiä – ja isompiakin – ostopäätöksiään kestävämmiksi.