11 hanketta haki investointitukea uuden energiateknologian suuriin demonstraatioihin vuoden 2020 haussa

Uutinen - Julkaistu 15.5.2020

 

Työ- ja elinkeinoministeriöön saapui maaliskuun loppuun asetettuun määräaikaan mennessä 11 tukihakemusta suuriin uuden energiateknologian demonstraatiohankkeisiin.

Suunnitellut investoinnit liittyvät muun muassa liikenteen biopolttoaineiden ja liikennekäyttöön tarkoitetun biokaasun tuotantoon. Tukea haettiin tällä hakukierroksella yhteensä yli 70 miljoonaa euroa.

Hankkeet (11 kpl), joihin haettiin investointitukea vuoden 2020 haussa (pdf) PDF 37kB

Hallitus on varannut tälle vuodelle vuoden 2019 tapaan 40 miljoonaa euroa uuden energiateknologian suurten demonstraatiohankkeiden käynnistämiseen. Investointituki on tarkoitettu tulevaisuuden energiaratkaisuihin, joilla tähdätään vuodelle 2030 asetettujen kansallisten ja EU:n energia- ja ilmastotavoitteiden saavuttamiseen.

Tuettavien investointien tulee tarjota uuteen energiateknologiaan perustuvia kansallisesti ja kansainvälisesti monistettavia ratkaisuja. Tuen myöntäminen perustuu kokonaisharkintaan ja hankkeiden väliseen vertailuun, jossa arvioidaan erityisesti hankkeeseen sisältyvän teknologian uutuusarvoa. Lisäksi arvioinnissa huomioidaan hankkeen toteutettavuus, tuotettava energiamäärä, kustannustehokkuus sekä muut vaikutukset.

Alustavan aikataulun mukaan työ- ja elinkeinoministeriö tekee tukipäätökset syksyllä 2020. Tällä hakukierroksella otetaan huomioon myös ne viime vuonna jätetyt hakemukset, joille ei ole vielä myönnetty rahoitusta. Vuonna 2019 rahoitus myönnettiin kolmelle hankkeelle.

Alle viiden miljoonan euron hankkeet normaalin tapaan energiatukihaun kautta

Tämä haku oli tarkoitettu investointikustannuksiltaan suurille, yli viiden miljoonan euron hankkeille. Haun ulkopuolelle jäävät pienet (alle 5 milj. euron) hankkeet käsitellään normaalin energiatukihaun kautta. Näihin uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden hankkeisiin on mahdollista edelleen hakea energiatukea. Lisätietoja tästä tuesta on osoitteessa: www.tem.fi/energia/energiatuki

Lisätiedot:
teollisuusneuvos Pekka Grönlund, TEM, puh. 029 506 4815
erityisasiantuntija Kati Veijonen, TEM, puh. 029 504 7170
erityisasiantuntija Tuula Savola, TEM, puh. 029 504 7133

Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote 13.5.2020