2 miljardia euroa bioteollisuuden pullonkaulojen poistoon – CBE JU on instrumentti, johon kannattaa perehtyä juuri nyt

Kahdenkymmenen euron setelistä taiteltu lyhythihainen kauluspaita. Tausta ruskeaa kiveä.

Blogi - Julkaistu 18.3.2024

Monet varmaan muistavat Biobased Industries Joint Undertaking (BBI JU) –rahoitusinstrumentin edelliseltä EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmakaudelta. Tämän instrumentin työtä uudella ohjelmakaudella jatkaa Circular Biobased Europe Joint Undertaking eli tuttavallisemmin CBE JU.

Nimi ei instrumenttia pahenna, vaikka siinä onkin aika suullinen – yksinkertaisimmallaan kyse on siitä, että halutaan edistää kilpailukykyisiä biotalouden kiertotalouspohjaisia ratkaisuja BBI JU:n viitoittamalla tiellä – nyt tosin enemmän siellä teknologian kypsyystasojen (TRL) yläpäässä; jo tutkittua tietoa halutaan skaalata kohti innovaatioita ja näin osaltaan edistää biokiertotalouden liiketoimintaa.

CBE JU tarjoaa rahoitusta vuosille 2021-2031 peräti 2 miljardin euron arvosta. Hankkeissa etsitään ratkaisuja nimenomaan erilaisiin pullonkauloihin, olivat ne sitten teknologisia haasteita tai lainsäädännön esteitä ja niihin halutaan sitouttaa laaja joukko toimijoita tutkimuksesta, hallinnosta, liikeyrityksistä ja käytännön toimijoista. Tavoitteena on osaltaan edistää ilmastotavoitteiden ja vihreän siirtymän toteutumista European Green Deal -ohjelman hengessä – muutoksen vetureina vahvat, resurssitehokkaat ja kilpailukykyiset biopohjaiset teollisuudenalat. Rahoitettavat hankkeet ovat monikansallisia yhteistyöhankkeita, joilla teknologisen innovatiivisuuden lisäksi on selkeä ympäristöllinen ja yhteiskunnallinen lisäarvo.

Huomionarvoista on, että CBE JU yhdistää nimenomaan yksityisen ja julkisen sektorin toimijat. Vaikka se toimiikin EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman sääntöperustan alla, on sen liikkeellepanevana voimana nimenomaan yksityisistä toimijoista koostuva ryhmä Bio-based Industries Consortium (BIC). Tämä voittoa tuottamaton järjestö perustettiin vuonna 2013 edistämään yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyötä biotalousalalla; edustettuna on EU:n komission lisäksi teollisuusyrityksiä, jotka kattavat koko biotaloussektorin arvoketjun alkutuotannosta markkinoille saakka. BIC:n jäseninä on myös tutkimuslaitoksia, yliopistoja ja kaupan alan toimijoita.

Miten sitten päästä mukaan ja miksi ponnistus kannattaa? Rahaa on jaossa paljon ja sillä on tarkoitus buustata innovaatioita kohti kannattavaa liiketoimintaa. Jo se, että on mukana monikansallisessa konsortiossa kehittämässä omaa innovaatiotaan eteenpäin, on arvo sinänsä. Yhteistoiminta saattaa myös poikia uusia yhteistyön muotoja ja auttaa tekemään omaa liiketoimintaa tunnetuksi maailmalla. Suomalaisyritykset ovat menestyneet hauissa mukavasti, mutta aina voi parantaa.

Apua hakuihin saa Suomen Akatemiassa ja Business Finlandissa toimivilta kansallisilta yhteishenkilöiltä (NCP) ja myös EU-hakuihin erikoistuneilta konsulteilta. Hyvä keino on myös hyödyntää valmiita kontakteja ja osallistua CBE JU -hakujen infopäiville, lyöttäytyä sopivaan kahviseuraan ja tehdä oma naama ja tekeminen tutuksi.

Seuraava CBE JU:n infopäivä pidetään 23.4.2024 Brysselissä; rekisteröinti tilaisuuteen on auki. Tervemenoa tutustumaan vuoden 2024 työohjelmaan ja verkostoitumaan tulevien yhteistyökumppaneiden kanssa!


Kirjoittaja, neuvotteleva virkamies Elina Nikkola maa- ja metsätalousministeriöstä toimii Suomen varaedustajana CBE JU:n valtioiden edustajista koostuvassa, neuvoa antavassa ryhmässä.


Agenda 2030

CBE JU -rahoituksen keinoin edistetään seuraavia YK:n kestävän kehityksen tavoitteita:

  • Tavoite 9: Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja
  • Tavoite 11: Kestävät kaupungit ja yhteisöt
  • Tavoite 17: Yhteistyö ja kumppanuus

Lue lisää artikkeleita samasta kestävän kehityksen tavoitteesta:

9. Kestävää teollisuutta, innovaatiota ja infrastruktuureja17. Yhteistyö ja kumppanuus

Lue seuraava artikkeli: BioUPGRADE-projekti: Biomassan muuntoa proteiininen avulla k... »