20.10.2015 – Biojalostamot metsäbiotalouden kasvun ajurina -asiantuntijaseminaari

Uutinen - Julkaistu 3.9.2015

Itä-Suomen yliopisto järjestää korkeatasoisen asiantuntijaseminaarin, jossa luodaan näköaloja suurten biojalostamoinvestointien vaikutuksista kestävään liiketoimintaan niin metsänkasvatuksen, puunhankinnan kuin monipuolisen jalostamisenkin arvoketjuissa. Miten biotalouden nousu vaikuttaa metsäsijoittamisen ja metsäyrittäjyyden kannattavuuteen, riskien hallintaan ja päätöksentekoon? Mitkä ovat metsäbiotalouden kasvun, kannattavuuden ja rahoituksen pullonkauloja ja miten niitä voitaisiin ratkaista? Miten alan tutkimusta pitäisi fokusoida?

Kenelle?

Metsäbiotalouden liiketoiminnan merkittävään kasvuun valmistautuvat metsäalan sijoitus- ja rahoitustoiminnan asiantuntijat, yritysjohtajat, tutkijat, kehittäjät ja päätöksentekijät. Mukaan mahtuu noin 50 osallistujaa.

Tiistai 20.10.2015, Helsinki.

Huippuseminaarissa alustavat maan parhaat asiantuntijat metsäbiotalouden kasvunäkymistä, rahoituksen ja sijoitustoiminnan kysymyksistä sekä suurten biojalostamoinvestointien arvoketjun haasteista unohtamatta kriittisiä näkökulmia ja tutkimustiedon tarvetta. Seminaarin työpajoissa paneudutaan metsäbiomassan hankinnan haasteisiin, metsäsijoittamisen näkymiin ja biotalouden pk-kasvuyritysten toimintamalleihin. Ennen ja jälkeen seminaarin toteutetaan osallistujille verkkokysely, jolla syvennetään seminaarin antia. Seminaarin puheenjohtajana ja ensimmäisenä alustajana toimii metsäbiotalouden professori Jyrki Kangas Itä-Suomen yliopistosta.

Osallistumalla seminaariin:

  • saat ajankohtaiskatsauksen biojalostamoinvestointien vaikutuksista metsäbiotalouteen
  • verkostoidut Suomen talouden kannalta ensiarvoisen tärkeän teeman tiimoilta
  • pääset yhdessä muiden asiantuntijoiden kanssa pohtimaan tärkeimpiä metsäbiotalouden haasteita ja niiden ratkaisuja
  • pääset suuntaamaan metsäbiotalouden T&K&I-työtä

Tilaisuuden hinta- ja muut lisätiedot sekä ilmoittautuminen 9.10. mennessä löytyvät Itä-Suomen yliopiston verkkosivuilta


Aihetunnisteet: biojalostamo, rahoitus, tapahtuma