24 hakemusta uusien energiateknologioiden suuriin demonstraatiohankkeisiin sekä kivihiilestä luopumista nopeuttaviin investointeihin

Uutinen - Julkaistu 10.3.2021

Työ- ja elinkeinoministeriö on saanut kahden investointitukihaun kautta yhteensä 24 hankehakemusta, joissa haetaan tukea vähähiilisyyttä edistäviin ja kasvihuonekaasupäästöjä vähentäviin innovatiivisiin tulevaisuuden energiaratkaisuihin sekä kivihiilen energiakäytöstä luopumista nopeuttaviin hankkeisiin.

Hakemuksista 22 koskee suuria demonstraatiohankkeita ja niissä tukea haetaan yhteensä 297 miljoonaa euroa. Kahdelle ripeästi kivihiilen käytöstä luopumiseen tähtäävälle hankkeelle tukea haetaan yhteensä 18,6 miljoonaa euroa.

Uusien hakemusten lisäksi tällä hakukierroksella on käsittelyssä myös aiemmin vastaanotettuja hakemuksia, joihin ei ole vielä tehty päätöstä. Ministeriön arvion mukaan päätökset kivihiilestä luopumisen hankkeista voidaan tehdä tänä keväänä ja demohanketuista syksyllä 2021.

– Saapuneiden hakemusten kirjo osoittaa, että yrityksillä ja yhteisöllä on tahtoa löytää tietä kohti kestäviä energiaratkaisuja. Puhtaat teknologiat ja biotalous tarkoittavat työllistävää ja uutta kasvua tuovaa suuntaa eri puolille Suomea, toteaa elinkeinoministeri Mika Lintilä.

 22 hakemusta uuden energiateknologian suuriin demohankkeisiin

Työ- ja elinkeinoministeriö sai määräaikaan mennessä 22 investointitukihakemusta uuden energiateknologian ja suurten demonstraatioiden hankkeille vuodelle 2021.

Listaus ministeriöön toimitetuista uusista hakemuksista löytyy tästä linkistä.

Suurilla demonstraatiohankkeilla tarkoitetaan uuden energiateknologian hankkeita, joiden investointikustannukset ovat vähintään viisi miljoonaa euroa. Tuki on tarkoitettu tulevaisuuden energiaratkaisuihin, jotka tukevat vuoteen 2030 asetettujen kansallisten ja EU-tavoitteiden saavuttamista.

Tukea oli mahdollista hakea kolmessa eri kategoriassa: 1) uusiutuvat liikennepolttoaineet, ml. sähköpolttoaineet, 2) muu kuin polttoon perustuva lämmöntuotanto ja 3) muut suuret uuden energiateknologian demonstraatiohankkeet.

Vuodelle 2021 valtion talousarviossa tähän tarkoitukseen on varattu 60 miljoonaa euroa. Marraskuussa 2020 TEM myönsi viime vuoden määrärahasta 33,2 miljoonaa euroa seitsemälle demonstraatiohankkeelle. Niistä kolme liittyy biokaasun liikennekäyttöön, yksi lämmöntuotantoon biokaasulla ja muut kolme syvälämpöön, biometanolin jalostukseen liikennekäyttöön soveltuvaksi ja lämpöpumpputeknologiaan.

Kaksi uutta hakemusta hankkeisiin kivihiilestä luopumiseksi viimeistään vuonna 2025

Työ- ja elinkeinoministeriö on vastaanottanut myös kaksi uutta investointitukihakemusta kivihiilen energiakäyttöä korvaaviksi hankkeiksi. Nämä Fortum Power and Heat Oy:n hakemukset (Keran lämpöpumppulaitos ja Datakeskushanke LTO) liittyvät kivihiilestä luopumiseen Espoon kaukolämmöntuotannossa. Lisäksi tänä vuonna käsitellään myös ne hakemukset, joista ei viime vuonna tehty päätöstä.

Investointitukeen on varattu vuosille 2020–2022 yhteensä 90 miljoonaa euroa. TEM myönsi joulukuussa 2020 yhteensä 7,7 miljoonaa euroa neljälle hankkeelle, joissa Turussa, Espoossa ja Vaasassa otetaan käyttöön muuhun kuin polttoon perustuvia teknologioita kaukolämmön tuotannossa.

Tuki on tarkoitettu investointikannusteeksi hiilen energiakäytöstä ripeästi luopuville yrityksille ja yhteisöille, kuten kunnille. Tavoitteena on, että mahdollisimman moni kivihiiltä käyttävä tuotantolaitos korvattaisiin jo vuoden 2025 loppuun mennessä etenkin muita kuin polttoon perustuvia teknologioita käyttävillä ratkaisuilla. Hiilen käyttäminen sähkön tai lämmön tuotannon polttoaineena on kielletty vapusta 2029 alkaen.

Lisätiedot:
teollisuusneuvos Pekka Grönlund, TEM, puh. 029 506 4815
elinkeinoministerin erityisavustaja Antti Siika-aho, puh. 050 575 4118

Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote 10.3.2021