2500 suomalaisen mielipiteet maatalouspolitiikasta analysoitu: Toimeentulon lisäksi huolta monimuotoisuuden heikkenemisestä

Uutinen - Julkaistu 26.8.2019

Suomalaisten mielestä maatalouden suurin haaste on viljelijöiden heikko tulokehitys. Tilanteen korjaamiseksi tarvitaan ennen kaikkea paremmin tuotantoon sidottuja tukia, sekä tukea investointeihin ja innovaatioihin. Tätä mieltä ovat muita useammin viljelijät. Maa- ja metsätalousministeriön Ota kantaa –kyselyyn osallistuneet muut vastaajat olivat viljelijöitä huolestuneempia mm. luonnon monimuotoisuuden säilymisestä ja ilmastonmuutoksen torjunnasta.

Viljelijöiden mielestä maatalouden selkeästi tärkein ympäristöhaaste oli peltojen tuottokyvyn säilyttäminen. Ryhmän ”muut” mielestä suurin haaste oli luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen. Myös vesistöjen kuormittuminen ja kasvinsuojeluaineiden käyttö huolestuttavat.

Ympäristöhaasteisiin voitaisiin vastaajaryhmien mielestä vastata parhaiten edistämällä uusiutuvien energianlähteiden kehittämistä ja tehostamalla hiilensidontaa maa- ja metsätaloudessa. Ympäristön- ja ilmastonsuojelua olisi hyvä edistää ensisijaisesti kohdentamalla tukea maatalousyrittäjien ympäristöystävällisiin viljelymenetelmiin.

Muiden muassa tällaisia tuloksia saatiin maa- ja metsätalousministeriön 14.2.-31.4 järjestämässä Ota kantaa –kyselyssä, johon vastasi liki 2478 henkilöä. Vastauksista noin kaksi kolmasosaa tuli viljelijöiltä itseltään. Kysely oli auki kaikille suomalaisille. Kyselyn analyysi on saatu nyt valmiiksi maa- ja metsätalousministeriössä.

Vastauksia käytetään kansallisen CAP-strategian valmistelussa eli EU:n maatalouspolitiikan uudistuksen kansallisessa soveltamisessa. Työtä tehdään parhaillaan.

Kyselyssä vastattiin 13 monivalintaiseen sisältökysymykseen ja sen lisäksi 27 väittämään.

 

Lisätietoja: Hanna-Kaisa Ruuskanen p. 029 5162074 / hanna-kaisa.ruuskanen@mmm.fi

Maa- ja metsätalousministeriön tiedote 23.8.2019