81 miljoonaa haettavissa biopohjaisen teollisuuden hankkeille

Uutinen - Julkaistu 4.5.2017

Ole mukana biopohjaisen teollisuusalan kehityksen kärjessä ja osallistu hakuihin, joissa tavoitellaan biomassaan perustuvien ratkaisujen ja liiketoimintamallien kehittämistä. Biopohjaisen teollisuuden teknologia-aloitteen haut ovat avautuneet ja hakuaikaa on 7.9.2017 asti.

Biopohjaisen teollisuuden teknologia-aloite BBI JU (Bio-Based Industries Joint Undertaking) on syntynyt tarpeesta lisätä eurooppalaisen biopohjaisen teollisuuden kilpailukykyä ja volyymiä Euroopassa. BBI JU:n osapuolia ovat Euroopan unioni ja eurooppalainen teollisuus.

Mitä haut tarjoavat?
Rahoituksen avustusprosentit ovat 100 tai 70 % suorista kustannuksista ja osa rahoituksesta maksetaan ennakkoon. Osallistumalla BBI JU –hankkeisiin, olet mukana alan kehityksen kärjessä ja pääset luomaan kansainvälisiä verkostoja liiketoiminnan kasvattamiseksi.

BIC-jäsenyys auttaa onnistumaan
BBI JU on teollisuusvetoinen, sillä noin kaksikolmasosaa rahoituksesta tulee teollisuudelta. Teollisuutta edustaa Bio-Based Industries Consortium (BIC), jonka jäsenet pääsevät sekä luomaan että tutustumaan BBI JU -hakuihin ennen hakujen avautumista. BIC:ssä on 76 varsinaista jäsentä, joista 29 on pk-yrityksiä.

Osallistuminen hakuihin on mahdollista kaikille, mutta BIC:n jäsenten koordinoimien hankkeiden onnistumisprosentti on suurempi kuin muiden. Yleisesti hankkeiden onnistumisprosentti on 29 ja BIC:n jäsenten koordinoimissa hankkeissa onnistumisprosentti on suurempi – vuonna 2016 onnistumisprosentti oli 47.

BBI JU:n kautta on rahoitettu yhteensä 65 hanketta, joista 26 on markkinaläheisiä demonstraatiotyyppisiä hankkeita.

BBI JU:ssa suuret yritykset voivat saada rahoitusta ainoastaan RIA (research and innovation) ja CSA (coordination and support) -hankkeisiin. Innovation Action -hankkeissa rahoitetaan erityisesti demonstraatiohankkeita, mutta niissä suuret yritykset eivät ole rahoituksen piirissä.

Arvoketjut näkyviksi demohankkeissa
Ohjelman kautta rahoitetaan muun muassa tutkimus- ja innovaatiohankkeita, demonstraatiohankkeita ja niin sanottuja lippulaivahankkeita (flagship). Ohjelman vuoden 2017 budjetti on 81 miljoonaa euroa, josta 43 miljoonaa euroa on tarkoitettu demonstraatiotyyppisiin hankkeisiin.

BBI JU:lla on vahvasti tavoitteena lisätä korkeatasoista yhteistyötä eri maiden kesken, erityisesti painottaen koko arvoketjun toimijoiden välistä yhteistyötä. Erityisesti demonstraatiotyyppisissä hankkeissa jo hakemusvaiheessa koko arvoketjun tunnistaminen ja avaaminen raaka-aineiden tuotannosta loppukäyttäjään, on yksi arviointikriteeri. Lisäksi hankkeiden arvioinnissa painotetaan vaikuttavuuden (impact) merkitystä. Hankkeilla tulee erinomaisen toteutuksen ja laadun lisäksi olla vaikuttavuutta loppukäyttäjiin ja yhteiskuntaan laajemmin. Vaikuttavuuden usein takaa loppukäyttäjillä tunnistettu tarve kehitettävälle ratkaisulle tai liiketoimintamallille.

Lisätietoja ja hakuaineistoja Tekesin sivuilla.
Kysy lisää:
Outi Suomi, asiantuntija ja NCP H2020 & BBI JU, Tekes
puh. 050 5577 699, sähköposti outi.suomi (at) tekes.fi


Aihetunnisteet: biotalous, EU @fi, rahoitus