Asetus avustuksesta kiertotalouden ja kestävän vihreän kasvun edistämiseen

Uutinen - Julkaistu 30.12.2020

Valtioneuvosto antoi 30.12.2020 asetuksen yrityksille myönnettävästä avustuksesta kiertotalouden ja vihreän kasvun edistämiseen. Asetus tulee voimaan 1.1.2021 ja on voimassa vuoden 2023 loppuun.

Kiertotalouden keskeinen tavoite on säilyttää tuotteet, materiaalit ja niiden arvo talouden kierrossa mahdollisimman pitkään. Tehokkuus paranee ja arvo lisääntyy, kun materiaalit ja tuotteet suunnitellaan ja valmistetaan pitkäikäisiksi ja uudelleen käytettäviksi ja niihin voidaan liittää palveluita. Kiertotalouden tarkoituksena on muuttaa perinteisiä toiminta- sekä tuotantotapoja, ja tarjota mahdollisuuksia muutokseen soputuville ja uuteen toimintatapaan panostaville yrityksille.

Vihreä kasvu muodostuu esimerkiksi kokonaan uudenlaisesta liiketoiminnasta ja se voi synnyttää uusia yrityksiä. Vihreän kasvun mahdollisuuksia on myös perinteisessä energia- ja resurssi-intensiivisessä teollisuudessamme. Kasvun avainasemassa ovat yritykset, mutta tuotannon ohella vihreän kasvun toteutuminen vaatii muutoksia myös kulutuksessa. Valtion-, alue- ja kuntahallinto toimii mahdollistajana luoden edellytyksiä vihreälle kasvulle.

Avustusta voidaan myöntää sellaisiin yritysten investointihankkeisiin, jotka ylittävät Euroopan unionin normit ympäristön suojelussa tai ympäristönsuojelun tason parantamiseen EU-normien puuttuessa. Lisäksi asetuksen mukaisia avustuksia voidaan myöntää jätteiden kierrätystä ja uudelleenkäyttöä koskeviin investointihankkeisiin.

Avustettavien hankkeiden tulee liittyä digitaalisten ratkaisujen rakentamista koskeviin investointihankkeisiin, teolliseen rakentamiseen liittyviin investointeihin tai liiketoimintaekosysteemien edellyttämiin investointihankkeisiin.

Avustusta voidaan myöntää Suomessa rekisteröidylle yritykselle Manner-Suomen alueella. Avustukset myöntää Innovaatiorahoituskeskus Business Finland.

Kiertotalouden investointi- ja innovaatiotukeen on valtion talousarviossa budjetoitu 18 miljoonaa euroa vuodelle 2020 ja 17 miljoonaa euroa vuodelle 2021. Varat on osoitettu momentille 32.20.43 (Yritysvetoisen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan sekä kiertotalouden ja toimialojen kasvun tukeminen).

Lisätiedot:
hallitusneuvos Tuula Manelius, TEM, puh. 029 506 4909
johtava asiantuntija Jyrki Alkio, TEM, puh. 029 504 7103 (4.1. 2021 alkaen)

Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote  30.12.2020


Aihetunnisteet: kiertotalous