Avaruustoiminnalla tärkeä rooli vihreässä ja digitaalisessa siirtymässä sekä turvallisuudessa

Uutinen - Julkaistu 25.3.2022

Avaruustoiminnalla on suuri merkitys ihmisten arjen ja yhteiskunnan toimivuuteen. Työ- ja elinkeinoministeriön tilaisuudessa keskusteltiin avaruustoiminnan vaikutuksista aikamme suuriin kysymyksiin, kuten ilmastonmuutokseen ja turvallisuuteen. Lisäksi pohdittiin, kuinka voimme turvata EU:n kansainvälisen kilpailukyvyn alan nopeassa kehityksessä ja tukea yrityksiä uusien innovaatioiden ja teknologioiden kehittämisessä.

Työ- ja elinkeinoministeriö järjesti perjantaina 25.3. kutsuvierastilaisuuden avaruustoiminnan yhteiskunnallisista ja taloudellisista mahdollisuuksista.

”Avaruustoiminta Suomessa pohjaa vankkaan osaamiseemme tieteessä, teknologiassa ja sovelluskehittämisessä. Avaruus ja avaruusteknologia ovat yhä merkittävämmässä roolissa ihmisten arjessa sekä yhteiskuntamme toiminnassa ja kehityksessä”, tilaisuuden avannut elinkeinoministeri Mika Lintilä sanoi.

Tilaisuudessa esiteltiin valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan (VN TEAS) julkaisema tutkimus avaruustoiminnan vaikutuksista. Avaruusteknologiaa ja sen mahdollistamia sovelluksia käytetään muun muassa teollisuudessa, pankkitoiminnassa ja kaupanalalla. Avaruustoiminnan häiriintymisellä voisi olla vakavia vaikutuksia yhteiskunnan ja ihmisten arjen sujuvuuteen.

EU:n tulee yhdistää voimansa avaruusalalla pysyäkseen mukana kansainvälisessä kilpailussa

Paneelissa keskusteltiin laajasti avaruuden vaikutuksista EU:n kilpailukykyyn, yrityksiin, vihreään ja digitaliseen siirtymään sekä turvallisuuteen. Vahva viesti panelisteilta oli tarve vahvistaa EU:n yhteistyötä, jotta EU pysyy mukana alan kehityksessä ja turvaa kilpailukykynsä kansainvälisesti.

Keskustelijoina olivat Euroopan avaruusjärjestö ESAn pääjohtaja Josef Aschbacher, Business Finlandin pääjohtaja Nina Kopola, Iceyen toimitusjohtaja Rafal Modrzewski, europarlamentaarikko Ville Niinistö ja Euroopan komission puolustusteollisuuden ja avaruuden pääosaston pääjohtaja Timo Pesonen.

Sekä Aschbacher että Pesonen korostivat, että EU ja ESA ovat yhdessä vahva toimija avaruussektorilla. Yhteistyössä EU ja ESA pystyvät kehittämään avaruussektoria jatkossa palvelemaan yhteiskunnan kaikkia sektoreita vielä nykyistäkin paremmin.

Useat panelistit korostivat puheenvuoroissaan yritysten roolia avaruustoiminnassa. VTT:n toimitusjohtaja Antti Vasara nosti omassa alustuksessaan esiin myös pienempien yritysten ja startup -yritysten tärkeän roolin uuden avaruusteknologian kehittämisessä.

Business Finland ja ESA allekirjoittivat aiesopimuksen innovaatiolaboratorion perustamisesta Suomeen

Business Finland ja ESA allekirjoittivat tilaisuuden yhteydessä aiesopimuksen Φ-innovaatiolaboratorion perustamisesta Suomeen. Φ-laboratorio on ESA:n luoma konsepti, jonka tavoitteena on tukea alan innovaatioiden kehittämistä.

Business Finlandin pääjohtaja Nina Kopola korosti puheessaan, että Suomessa tehdään jo erinomaista tutkimusta avaruusalalla. Business Finlandin tavoitteena on auttaa yrityksiä tekemään tutkimuksesta innovaatioita ja myös kaupallistamaan niitä.

Lisätiedot:
johtava asiantuntija Jenni Tapio, TEM, p. 0295 047 089
neuvotteleva virkamies Tuija Ypyä, TEM, p. 0295 062 115
elinkeinoministerin virkamiessihteeri Leila Vilhunen, TEM, p. 029 504 7120 (EU- ja kv. asiat)

Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote 25.3.2022