Avustusta hankkeille, jotka edistävät kalastusharrastusta ja kalakantojen monimuotoisuutta

Uutinen - Julkaistu 3.1.2022

Maa- ja metsätalousministeriö myöntää avustuksia kalatalouden edistämishankkeisiin. Avustusten hakuaika on 3.1.–31.1.2022. Avustuksia voivat hakea oikeustoimikelpoiset yhteisöt ja yritykset, ja hankkeiden tulee edistää kalavesien kestävää käyttöä.

Etusijalla ovat hankkeet, joiden tulokset palvelevat laajasti kalastonhoitomaksun suorittaneita tai edistävät hallitusohjelman, kansallisen kalatiestrategian, lajikohtaisten hoito-ohjelmien ja –strategioiden tai vapaa-ajan kalatalouden kehittämisstrategian tavoitteita. Hankkeen pitää myös vaikuttaa useamman kuin yhden ELY-keskuksen toimialueella.

Vuoden 2022 hankevalinnassa on seuraavat painopisteet: 

  • Luontaisten kala- ja rapukantojen monimuotoisuuden turvaaminen (esim. kalastuksen seuranta- ja säätelytoimet, vaelluskalojen luontaisen elinkierron turvaaminen)
  • Kalastusharrastuksen edistäminen
  • Kalastuksen valvonta

Hankkeet voivat olla yksi- tai useampivuotisia, mutta maa- ja metsätalousministeriö ei sitoudu jatkorahoitukseen, vaan tuesta päätetään vuosittain. Hakemukset toimitetaan maa- ja metsätalousministeriön kirjaamoon: kirjaamo@mmm.fi tai PL 30, 00023 Valtioneuvosto.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:

Erityisasiantuntija Roni Selén, 0295 162 462, roni.selen(at)gov.fi

Maa- ja metsätalousministeriön uutinen 3.1.2022


Aihetunnisteet: kalastus, kalat