Barentsin metsäfoorumi Rovaniemellä huipensi Suomen puheenjohtajuuskauden metsäsektorilla

Uutinen - Julkaistu 9.10.2023

Barentsin metsäfoorumissa 4.-5.10.2023 keskusteltiin kokonaiskestävästä metsätaloudesta Suomen, Ruotsin ja Norjan pohjoisosissa. Tapahtuma päätti Suomen kaksivuotisen puheenjohtajuuskauden.

Barentsin euroarktisen neuvoston (BEAC) alainen metsäsektorityöryhmä (WGBFS) on toiminut aktiivisesti Suomen puheenjohtajuuskaudella 2021-2023. Työryhmän toimintaohjelma julkaistiin joulukuussa 2021 ja sen yhtenä tavoitteena oli aktivoida metsäalan toimijoita Barentsin maantieteellisellä yhteistyöalueella. Suomessa tähän kuuluvat Pohjois-Karjala, Kainuu, Pohjois-Pohjanmaa ja Lappi.

Toimintakauden johtavia teemoja olivat ilmastoviisas metsätalous, metsätalouden merkitys aluetaloudessa sekä metsien virkistys- ja luontoarvot. Barentsin metsäfoorumi Rovaniemellä kokosi kaikki nämä teemat yhteen kokonaiskestävän metsätalouden kuvaksi. Tilaisuuteen osallistui metsäalan alueellisen ja kansallisen tason toimijoita Suomesta, Ruotsista ja Norjasta. Esille pääsi myös yhteistyö muiden Barentsin työryhmien kuten ympäristötyöryhmän (WGE) ja nuorisoneuvoston (BRYC) kanssa.

Tilaisuus oli erityisen ajankohtainen, koska Kemissä käynnistyi maailman suurin havusellutehdas syyskuun 2023 loppupuolella ja EU:ssa keskustellaan eri aloitteista metsien suojelun lisäämiseksi. Venäjän puuntuonnin loppuminen ja energiapuun saatavuus huoltovarmuusnäkökulmasta ovat yksittäisiä, mutta tärkeitä elementtejä kokonaiskuvan rakentamisessa. Nuorten keskustelufoorumissa (Youth Hackathon) linjattiin uuden sukupolven näkökulmia metsiin.

Kaksipäiväinen tapahtuma päättyi metsäkohdevierailuihin Rovaniemen tuntumassa. Vierailuilla tutustuttiin käytännön toimenpiteisiin, joilla metsätaloudessa yhteensovitetaan eri maankäyttömuotoja taloudelliset, sosiaaliset ja ekologiset näkökulmat huomioiden. Metsäkohteilla tutustuttiin muun muassa talousmetsien luonnonhoitoon ja metsätalouden yhteensovittamiseen matkailun ja porotalouden kanssa.

Tapahtuma tukee Suomen lokakuussa päättyvää kaksivuotista puheenjohtajuuskautta Barentsin euroarktisessa neuvostossa. Tapahtuma sai rahoitusta ulkoministeriön Itämeren, Barentsin ja arktisen yhteistyön määrärahasta.

Lisätietoja:

  • neuvotteleva virkamies Sanna Paanukoski, MMM, 029 516 2449, sanna.paanukoski@gov.fi
  • ryhmäpäällikkö, tutkija Pasi Poikonen, Luonnonvarakeskus, 029 532 5188, pasi.poikonen@luke.fi
  • aluekehityksen johtava asiantuntija Jyrki Haataja, Suomen metsäkeskus, 050 431 4971, jyrki.haataja@metsakeskus.fi

Maa- ja metsätalousministeriön tiedote 5.10.2023