Bio- ja kiertotalouden matchmaking yhdistää tutkimuksen, yritykset ja julkiset toimijat

Blogi - Julkaistu 4.12.2017

4.12.2017

Bio- ja kiertotalous nähdään kansallisesti merkittävänä liiketoimintamahdollisuutena, mutta kuinka saada yhteen oikeat toimijat kiertotalouskysymysten ratkaisemiseksi? Vastauksena tähän järjestimme Tampereella 23. – 24.11.2017 From Waste to Valuables -matchmaking-tapahtuman, joka keräsi yhteen 150 bio- ja kiertotaloudesta kiinnostunutta yritystä, tutkijaa ja kehittäjää.

Idea tapahtumaan saatiin BSR Stars S3 hankkeessa, jossa tavoitteena on luoda uutta yhteistyötä Itämeren alueella. Matchmaking-tapahtumat ovatkin erinomainen tapa tehdä tällaista kokonaisvaltaista ja samalla monialaista teemaa näkyväksi. Tilaisuuksissa käydyt keskustelut luovat parhaimmillaan näkymiä ja ensiaskeleita tiiviimpään yhteistyöhön.

Tapaaminen käynnistettiin alustuksilla

Matchmaking -tilaisuuden keynote-puhujana lavalle nousi Lundin yliopiston professori Nancy Bocken, joka on tehnyt uraauurtavaa tutkimusta kiertotalouden liiketoimintamalleista ja sen mahdollisuuksista. Hän nosti esityksessään valokeilaan monta perinteistä kiertotalouden liiketoimintamallia uudelleenkäytöstä kierrätykseen, mutta kiinnostavaa oli se kuinka hän oli jaotellut eri liiketoimintamallit ekologisen, sosiaalisen ja taloudellisen kestävyyden näkökulmasta katsoen. Tilaisuudessa kuultiin myös esityksiä monilta yrityksiltä, jotka toimivat kiertotalouden eri sektoreilla. Muun muassa Delete, SoilFood Oy sekä Agco Power esittelivät omaa liiketoimintaansa ja rooliansa kiertotaloudessa. Tilaisuuden esitykset löytyvät kaikki Suomen Itämeri-instituutin sivuilta.

Työpajat, speed networking ja yritysklinikat

Tilaisuudessa paneuduttiin tarkemmin kolmeen teemaan, joista kustakin järjestettiin omat työpajansa. Ravinteiden kierrätyksen -työpajassa haettiin konkreettisia uusia hankeideoita ja toimintamalleja Business Model Canvas -työskentelyn avulla. Ryhmä valitsi äänestysten kautta kiinnostavimmat raaka-aineet eli virtsan, lannan, biojätteen ja lietteen, joiden nykyistä tehokkaampaan hyötykäyttöön lähdettiin pienemmissä porukoissa kehittämään ratkaisuja.

Ihmisiä osallistumassa työpajakeskusteluihin.
Kuva: Joonas Tähtinen

Kiertotalouden liiketoimintamallit -työpajassa hyödynnettiin speed networking mallia ja keskusteltiin mm. siitä mitä liiketoimintamahdollisuuksia kiertotalous tarjoaa ja kuinka digitalisaatiota voitaisiin hyödyntää. TTY järjesti lisäksi yritysklinikat, joissa oli mahdollisuus keskustella luottamuksellisesti kiertotalouden liiketoimintamahdollisuuksista tutkijoiden ja yritysten kesken. Muita teemoja työpajoissa olivat rakennukset palveluna sekä puun terveysvaikutukset rakentamisessa. Työpajojen järjestämisestä vastasivat Tampereen teknillinen yliopisto TTY, VTT, Luke sekä Business Tampere. Juuri tällä järjestäjien moninaisuudella tilaisuuteen saatiin hyvä ja monipuolinen kattaus kiertotalouden eri näkökulmia.

Tutustumiskäynnit

Matchmaking –tilaisuuden toisena päivänä tarjosimme mahdollisuuden tutustua Nokialle rakennettavaan bio- ja kiertotalouspuistoon ECO3:seen sekä kiertotalouden pohjalta kehittävään uuteen Hiedanrannan asuinalueeseen ja sen alueella toimiviin yrityksiin. Tutkimuspuolelta oli mahdollista käydä VTT:n ja TTY:n laboratorioissa.

Seuraava matchmaking on jo suunnitteilla ja se järjestetään ensi vuoden lopulla Ruotsissa.

CIRCPirkanmaa

Pirkanmaalla tapahtuu paljon bio- ja kiertotaloudessa ja sitä on mahdollista seurata Pirkanmaan liiton julkaisemilta CIRCPirkanmaa-nettisivuilta. Sivujen tavoitteena on tuoda yhteen pirkanmaalainen kiertotalousosaaminen ja hanketieto sekä avata yrityksille ovia kiertotalouden liiketoimintamalleihin, rahoitukseen sekä innovaatioalustojen hyödyntämiseen. Käyhän kurkistamassa verkkosivuja ja seuraa Twitterissa tiliä @CIRCPirkanmaa.

Kirjoittaja Johanna Alakerttula työskentelee Pirkanmaan liitossa projektipäällikkönä kahdessa kiertotaloushankkeessa, BSR Stars S3:ssa ja SCREEN:issä. Häntä kiinnostaa kiertotalous kaikessa kirjavuudessaan ja Johanna näkee paljon hyödyntämätöntä potentiaalia erityisesti jätteiden ja sivuvirtojen hyödyntämisessä sekä jakamistaloudessa.

Yhteydenotot:
sähköposti johanna.alakerttula@pirkanmaa.fi, puhelin 044 422 2249

Lisää aiheesta Pirkanmaan liiton www-sivuilla.


Aihetunnisteet: biotalous, blogi, kiertotalous, tapahtuma

Lue seuraava artikkeli: Biotaloutta julkisiin hankintoihin »