Bioekonomiforum för Nyland, Åboland, Åland och Österbotten

Jord- och skogsbruksministeriet och arbets- och näringsministeriet ordnar i samarbete med regionerna åtta bioekonomiforum där målet är att identifiera regionernas styrkor, utveckla bioekonomin utifrån dessa och klarlägga regionernas önskemål om vilka åtgärder som ska tas in i den uppdaterade bioekonomistrategin. Det gemensamma regionala bioekonomiforumet för Nyland, Åboland, Åland och Österbotten arrangeras som ett Teams-webbinarium.

Program 12.3.2021 kl. 9–15

Ordförande landskapsdirektör Kaj Suomela, Österbottens förbund

9:00 Öppning, regionutvecklingsdirektör Juha Eskelinen, Nylands landskapsförbund

9:15 Regeringsprogrammet och uppdateringen av den nationella bioenergistrategin, konsultativ tjänsteman Liisa Saarenmaa, jord- och skogsbruksministeriet

9:30 Bioekonomi i Svenskfinland, centralförbundsordförande Mats Nylund, SLC

9:45 paus

10:00 Möjligheter till ökat mervärde inom bioekonomin i regionen: resultat från förhandsförfrågan, expert Sara Turunen, Tapio Ab

10:30 Presentation av bioekonomin inom regionerna

11:30 Lunchpaus

12:30 Workshop: vad borde man ur regionernas synpunkt ta i beaktande då Finlands bioekonomstrategi uppdateras, Liisa Saarenmaa, jord- och skogsbruksministeriet

14:00 Kaffepaus

14:20 Resultat från workshoppen, Sara Turunen och grupperna

15:00 Avslutning, enhetschef Karin Kainlauri, NTM-centralen