Biokaasulaitosten ravinnekiertotuen haku aukeaa 13.3.

Uutinen - Julkaistu 11.3.2024

Biokaasulaitosten ravinnekiertotuen haku aukeaa keskiviikkona 13.3 klo 7.30. Tukea voi hakea keskiviikkoon 10.4. klo 16.15 asti.

Tukea haetaan tarjouskilpailumenettelyssä, jossa tarjous jätetään yhden fosforikilon prosessoinnista (€/ fosforikilo). Ravinnekiertotukea maksetaan biokaasulaitokseen vastaanotettujen ja lannoitevalmisteiseksi prosessoitujen tukikelpoisten fosforikilojen mukaisesti. Tukikelpoisia ovat kotieläinten lannassa tai vesikasvimassassa olevat fosforikilot. Tukea haetaan haeavustuksia.fi palvelun kautta.

Ravinnekiertotuen valtionapuviranomaisena toimii Varsinais-Suomen ELY-keskus, joka vastaa tuen toimeenpanosta. Varsinais-Suomen ELY-keskus järjesti tukihakuinfon 29.2, jossa neuvottiin yksityiskohtaisesti tuen hakemisessa. Tilaisuudessa oli mahdollisuus esittää kysymyksiä ja käydä keskusteluja. Tilaisuudesta on tallenne, jonka saa pyydettäessä käyttöön Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta. Lisäksi tilaisuudessa esitetyistä kysymyksistä ja vastauksista on tehty kirjallinen kooste, joka löytyy myös verkosta.

Valtionapuviranomainen avustaa yksittäisiä hakijoita tuen hakemisessa kilpailutuksen kahden ensimmäisen viikon aikana, 27.3 asti. Kysymyksiä voi jättää kirjallisesti ELY-keskuksen nettisivuilta löytyvään sähköpostiin. Saatuihin kysymyksiin vastataan julkisesti mahdollisimman pian nettisivujen kautta.Tuenhakua suunnittelevan on hyvä huomioida, että tukiehtojen mukaiseen toimintaan liittyvien lupien tulee olla voimassa tai lupahakemukset jätettynä ennen tarjouskilpailuun osallistumista.

Lisätietoja tuen hakemisesta löytyy Varsinais-Suomen Ely-keskuksen nettisivuilta, ja tätä kautta voi pyytää myös hakuinfon tallenteen katsottavaksi.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä

Karoliina Pietiläinen, erityisasiantuntija
0295 162 017
etunimi.sukunimi@gov.fi

Maa- ja metsätalousministeriön tiedote 11.3.2024


Aihetunnisteet: biokaasu, energia