Biokaasulaitosten ravinnekiertotuen haku käynnistyy

Uutinen - Julkaistu 15.2.2024

Tukiohjelma on valmistelu maa- ja metsätalousministeriössä ja siihen on varattuna kyseiselle ajanjaksolle yhteensä 9 miljoonaa euroa.

Valtioneuvosto on tänään hyväksynyt asetuksen biokaasulaitoksille kierrätyslannoitevalmisteiden tuotannon edistämiseen vuosina 2024―2026 myönnettävästä tuesta, eli niin kutsutusta biokaasulaitosten ravinnekiertotuesta.

Tuen tavoitteena on edistää kotieläinten lannan ja vesienhoidosta peräisin olevan kasvibiomassan käyttöä biokaasun ja orgaanisten kierrätyslannoitevalmisteiden raaka-aineena. Tuen tarkoituksena on myös edistää kierrätyslannoitteiden markkinoiden syntymistä.

Ravinnekiertotukea maksetaan biokaasulaitokseen vastaanotettujen ja lannoitevalmisteiseksi prosessoitujen tukikelpoisten fosforikilojen mukaisesti ja se myönnetään tarjouskilpailumenettelyssä. Tukiohjelmaan mukaan pääsevät hakijat valitaan asettamalla tarjoukset pienimmästä suurimpaan, kunnes tukeen varattu budjetti on käytetty tai tuen muut reunaehdot ovat täyttyneet.

Valtionapuviranomaisena toimii Varsinais-Suomen ELY-keskus, joka vastaa tuen toimeenpanosta. Tarjouskilpailu pyritään käynnistämään haeavustuksia.fi palvelun kautta maaliskuun aikana, heti kun hakuun liittyvät tarvittavat järjestelyt on saatu valmiiksi.

Varsinais-Suomen ELY-keskus järjestää Turussa 29.2 hakuinfon, jota on mahdollista seurata myös etäyhteyksin. Infossa käydään läpi ravinnekiertotuen hakuprosessi sekä kuullaan lyhyitä tietoiskuja myös muista rahoitusmahdollisuuksista ravinteiden kierrätykseen. Voit ilmoittautua mukaan tilaisuuteen tämän lomakkeen kautta 23.2. klo 16.15 mennessä. Mukaan tilaisuuteen paikan päälle mahtuu 50 henkilöä.

Ministeri Essayahin toimeksiannosta parhaillaan selvitetään myös mahdollisuutta myöntää ravinnekiertotukea sellaisille ravinnekierrätyslaitoksille, joiden yhteydessä ei ole energiantuotantoa.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä

Karoliina Pietiläinen, erityisasiantuntija
0295 162 017
etunimi.sukunimi@gov.fi

Maa- ja metsätalousministeriön tiedote 15.2.2024


Aihetunnisteet: biokaasu