Biokaasutuotannon edistäminen nopeasti käyntiin

Uutinen - Julkaistu 30.1.2020

Kansallista biokaasuohjelmaa valmistellut työryhmä julkisti tiistaina ehdotuksensa. Työryhmä antoi raamit biokaasutuotannon lisäämistä edistävälle jatkotyölle. Se esitti mm. maatiloilta tapahtuvan biokaasun myynnin helpottamista, biokaasun jakeluverkon kasvattamista, tutkimuksen lisäämistä ja maatalouden ravinnekierron tehostamista biokaasun tuotannon lisäämisen yhteydessä.

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä pitää tärkeänä, että biokaasutyöryhmän esittämät toimet ja linjaukset saadaan toteutettua ripeästi.

”Biokaasualan toimintaan on runsaasti kiinnostusta, mutta mm. verotukseen ja sääntelyyn liittyvä epävarmuus hidastaa alan kehittymistä ja investointeja. Tästä syystä näitä koskevat pitkäjänteiset ratkaisut tulee tehdä mahdollisimman pian, kuten työryhmäkin on esittänyt”, Leppä toteaa.

Lepän mielestä toimivan ja kattavan biokaasun tuotanto- ja jakelujärjestelmän tulee sisältää kaikenkokoisia laitoksia ja toimijoita.

”Tuotannon ja jakelun perusta on suurissa ja keskikokoisissa laitoksissa, mutta oma tärkeä roolinsa on myös maatilakokoluokan laitoksilla. Näitä ovat esimerkiksi yksittäisten maatilojen tai useamman maatilan yhteislaitokset. Biokaasutuotannolla voidaan parantaa maatilojen kannattavuutta, ja sillä on myös merkittävä rooli maatalouden ilmastotoimissa”, Leppä sanoo.

Maa- ja metsätalousministeriö pitää tärkeänä, että biokaasutuotantoa kehitettäessä huomioidaan prosessin kaikki vaiheet, mukaan lukien ravinteiden kestävä kierrätys. Kun biokaasutuotannon ja lannankäsittelyn lisääntymisen kautta tarjolle tulee entistä enemmän kierrätysravinnepohjaisia lannoitevalmisteita, on erityisen tärkeää luoda näille toimivat markkinat. Tämä on myös yksi tapa parantaa biokaasutuotannon kannattavuutta.

Kannattavuus on vieläkin yksi suurimmista pullonkauloista biokaasutuotannon lisäämisen tiellä. Tämän takia maa- ja metsätalousministeriö valmistelee hallitusohjelman mukaisia kansallisia tukia biokaasun tuotantoprosessille ja ravinteiden kierrätykselle. Biokaasutuotannon edistäminen on tärkeä teema myös tulevan CAP-suunnitelman valmistelussa.

TEM:n tiedote

Työryhmän raportti

Lisätietoja:

Ministerin erityisavustaja Satu Haapaniemi p. 0504005193

Ministerin erityisavustaja Teppo Säkkinen p. 0505162868

Ylitarkastaja Veli-Pekka Reskola p. 0295 16 2193

 

Maa- ja metsätalousministeriön tiedote 28.1.2020