Biolaakso kansainvälistymässä SINAL-messuilla Châlons-en-Champagnessa

Blogi - Julkaistu 14.6.2016

14.6.2016
Biolaaksolla ja muilla suomalaisilla oli ilo osallistua kunniavieraana arvostetuille, kahdeksatta kertaa järjestettäville SINAL-messuille Ranskaan 14 hengen delegaatiolla. Suomi osallistui nyt toista kertaa SINAL-tapahtumaan Suomen Pariisin suurlähetystön järjestämänä.

Messut järjestettiin Châlons-en-Champagnessa 23.-25.5.2016. SINAL on arvostettu vuosittain järjestettävä ranskalainen biotaloussektorin ammattilaisten verkostoitumistapahtuma, jossa osallistujat pääsevät aidosti vuorovaikutukseen mahdollisten yhteistyökumppanien kanssa.

Kunniavieraan asemaan kuului lisänäkyvyys tapahtumassa omalla kunniavieras-osastolla sekä erityisesti meitä varten järjestetty vierailu IAR-klusteriin Pomacleen. Vierailun aikana pääsimme tutustumaan ARD-tutkimuskeskukseen sekä lignoselluloosa-pohjaisen etanolin pilot-tuotantolaitokseen Projet Futuroliin. Vierailu avarsi Ranskan biotalouden käytännön tason toimintaa ja ratkaisuja sekä tulevaisuuden mahdollisuuksia. Biotalouden keskittymä Bazancoirt-Pomaclessa on ainutlaatuinen sekä laajuudessaan että yhteistyöratkaisuissaan. Toiminnan kehittäminen ja jalostaminen nykymuotoonsa on ollut vuosikymmenien kehityksen tulos.

Suomen piste tapahtumassa.

Mitä Biolaakso sai SINALiin osallistumisesta?

Delegaation vierailu ARD-tutkimuskeskuksessa.
Delegaation vierailu ARD-tutkimuskeskuksessa

Tapahtumaan oli helppo lähteä mukaan ja tuliaisina oli valtavasti uusia ajatuksia, suunnitelmia ja kontakteja. Sekä konferenssiesitykset että vierailu olivat antoisia, alan tulevaisuutta ja mahdollisuuksia kuvaavia myös konkretian tasolla. Tilaisuus oli hyvin organisoitu ja ei-ranskankielentaitoisiakin ajateltu, sillä simultaanitulkkaus oli jokaisessa esityksessä käytettävissä. Biolaaksona koimme B2B-tapaamisien olevan SINAL-messujen kaikkein parasta antia. Messujen muutama sata osallistujaa oli juuri sopiva tehokkaaseen verkostoitumiseen.

Biolaakso on Keski-Pohjanmaalle sijoittunut kemian, biotalouden ja mineraalitalouden vaikuttava osaamiskeskittymä ja lähdimme messuilta hakemaan juuri kontakteja Biolaakson osaamiskeskittymässä tehtyjen tutkimustulosten kaupallistamiseen ja kansainvälistymiseen. Biolaakson tutkimus nojaa Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen sekä sen taustayliopistojen Jyväskylän, Oulun ja Vaasan yliopistojen, sekä alueen tutkimuslaitosten Luonnonvarakeskuksen ja GTK:n osaamiseen.

Ilmakuvaa viljelys- ja rakennetusta maisemasta.
Biolaaksossa yhdistyy biotalous ja epäorgaaninen kemia älykkäällä tavalla

Osaamiskeskittymän yhtenä tärkeänä konkreettisena tavoitteena on Kokkolan biojalostamon ja siihen liittyvien arvoketjujen suunnittelu, tuotteistaminen ja toteutus ja tämän tavoitteen eteenpäinviemiseksi SINALin kautta saatujen kontaktien osaaminen on meille arvokasta. Biojalostamo on tarkoitus integroida pohjoismaiden suurimpaan epäorgaanisen kemian keskittymään Kokkola Industrial Parkiin ja juuri biotalouden integraatio epäorgaaniseen kemianklusteriin herätti messuilla suurta kiinnostusta. Suurlähetystön isännöimän tilaisuuden juhlapuheissa Suomi nostettiin moneen otteeseen esiin. Ranskalaiset arvostavat Suomen biotalousosaamisen korkealle.

Tiina_Yla-kero

Kirjoittaja Tiina Ylä-Kero toimii projektipäällikkönä BiolaaksoII-hankkeessa Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksella.
Puhelin 040 669 5151
Sähköposti tiina.yla-kero@chydenius.fi


Aihetunnisteet: blogi, tapahtuma

Lue seuraava artikkeli: Osaamisvaihdon foorumi yhdistää biotalouden toimijat »