Biopolttoöljyn jakeluvelvoitteen ja kestävyyslain muutos lausuntokierrokselle

Uutinen - Julkaistu 11.7.2022

Biopolttoöljyn jakeluvelvoitteen tavoitteena on korvata erityisesti erillislämmityksessä ja työkoneissa käytettävää kevyttä polttoöljyä biopolttoöljyllä. Luonnos biopolttoöljyn jakeluvelvoitteen ja kestävyyslain muutoksista on avattu nyt lausunnoille.

Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoja biopolttoöljyn käytön edistämistä koskevan lain, eli biopolttoöljyn jakeluvelvoitelain, muutokseen sekä biopolttoaineista, bionesteistä ja biomassapolttoaineista annetun lain, eli kestävyyslain, muutokseen.

Biopolttoöljyn jakeluvelvoitetta esitetään nostettavaksi 30 prosenttiin vuonna 2030

Biopolttoöljyn jakeluvelvoite tarkoittaa, että kevyen polttoöljyn jakelijoiden tulee huolehtia, että tietty osuus markkinoille jaetusta polttoöljystä on biopolttoöljyä. Biopolttoöljyn jakeluvelvoite koskee kaikkia jakelijoita, jotka toimittavat kalenterivuoden aikana jakeluun yli miljoona litraa kevyttä polttoöljyä.

Lausunnoille lähtevän esityksen mukaan biopolttoöljyn jakeluvelvoitetta nostettaisiin vuodesta 2026 alkaen siten, että vuonna 2030 jakeluvelvoite olisi 30 prosenttia. Tällä hetkellä biopolttoöljyn jakeluvelvoite nousee vuosittain niin, että vuonna 2028 jakeluvelvoite on 10 prosenttia. Nyt ehdotetulla nostolla tavoitellaan arvion mukaan 0,5 miljoonan tonnin päästövähennyksiä.

Kevyttä polttoöljyä käytetään lämmityksessä, työkoneissa ja kiinteästi asennetuissa moottoreissa. Öljyn käyttö rakennusten lämmityksessä on vähentynyt viime vuosina ja saman kehityksen odotetaan jatkuvan edelleen.

Työkoneiden puolella öljyn korvaaminen muilla energialähteillä on haastavampaa ja esimerkiksi sähkökäyttöisiä työkoneita on saatavilla rajoitetusti. Esitetty biopolttoöljyn jakeluvelvoitteen korotus alkaisi vuodesta 2026, eli se vaikuttaa eniten työkoneita käyttäviin yrityksiin ja toimijoihin.

Biopolttoöljyn jakeluvelvoitteen nosto linkittyy useisiin hallituksen linjauksiin ja tavoitteisiin, kuten keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmaan (KAISU) ja kansalliseen ilmasto- ja energiastrategiaan.

Kestävyyslakiin viittaus sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annettuun lakiin

Biopolttoainetta, bionesteitä ja biomassapolttoaineita koskevassa kestävyyslaissa määritellään kestävyyskriteerit uusiutuville polttoaineille. Kestävyyslakia sovelletaan useissa laeissa, kuten jakeluvelvoitteessa, päästökaupassa ja verotuksessa.

Kestävyyslakiin esitetään nyt lisäyksenä viittausta sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annettuun lakiin. Lisäyksen jälkeen lämmityksessä ja työkoneissa käytettävän biokaasun kestävyys on osoitettavissa Energiaviraston hyväksymällä kestävyysjärjestelmällä. Lämmitys- ja työkonebiokaasun verottomuuden edellytyksenä on kestävyyden osoittaminen.

Lausuntoja voi antaa 9.8. saakka

Lausuntokierros biopolttoöljyn jakeluvelvoitelain ja kestävyyslain muuttamisesta on avoinna 9.8.2022 saakka. Lausuntoja voi antaa lausuntopalvelu.fi -sivustolla. Esitys viimeistellään saadun palautteen perusteella, ja se on tarkoitus antaa eduskunnalle syksyllä 2022. Lakien on tarkoitus tulla voimaan syksyllä 2022.

Lisätiedot: 
erityisasiantuntija Outi Vilén, TEM, p. 029 504 7016 (paikalla 13.7.2022 asti)
teollisuusneuvos Pekka Grönlund, TEM, p. 029 506 4815 (paikalla 18.-29.7.2022)
erityisasiantuntija Nicoleta Kaitazis, TEM, p. 029 504 7067 (paikalla 8.8.2022 alkaen)

Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote 11.7.2022


Aihetunnisteet: biopolttoaineet, energia