Ympäristöministeriö

www.ym.fi/fi-FI/Ministerio/Rahoitus_ja_avustukset

Ympäristöministeriö myöntää harkinnanvaraisia valtionavustuksia esimerkiksi ympäristöjärjestötoimintaan, virkistysalueiden hankintaan ja aluearkkitehtitoimintaan, koordinoi eräitä EU:n myöntämiä tukia (Life+-rahoitus ja EU:n rakennerahastojen tuki ympäristöhankkeille) ja rahoittaa hallintoa palvelevia tutkimus- ja kehittämishankkeita.

Ympäristönhallinnon harkinnanvaraiset valtionavustukset

Ympäristöministeriön hallinnonalan harkinnanvaraisia valtionavustuksia voidaan myöntää valtakunnallisille ympäristöalan järjestöille joko yleisavustuksena hakijan toimintaan yleisesti tai erityisavustuksena tiettyyn osaan hakijan toiminnasta. Lisäksi voidaan myöntää erityisavustuksia erilaisiin hankekohtaisiin tarkoituksiin.

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoitus

Ympäristöministeriö rahoittaa hallintoa palvelevaa tutkimus- ja kehitystoimintaa, joka tukee:

  • toiminnan ennakointia
  • kansallista ja kansainvälistä ympäristöpolitiikan ja –lainsäädännön valmistelua, kehittämistä ja toimeenpanoa.
  • päätöksentekoa ja arviointia. 

Rakennerahastot – EU:n rakennerahastojen tuki ympäristöhankkeille

Euroopan unionin tavoitteena on vähentää alueiden välisiä taloudellisia ja sosiaalisia eroja. EU toteuttaa alue- ja rakennepolitiikkaa rakennerahastojen avulla. Rakennerahastoista rahoitetaan myös ympäristöhankkeita.

EU myöntää tukea suomalaisiin ympäristöhankkeisiin kahdesta rakennerahastosta: Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahastosta (ESR).

Life-rahoitus

EU:n ympäristöalan rahoitusväline Life:n hankkeet edustavat suurimpia kansallisia ympäristöhankkeita. Ne ovat olleet merkittävä panostus suomalaiseen ympäristön- ja luonnonsuojeluun jo lähes kahden vuosikymmenen ajan.

Rahoituslähdetietokannan tietosisällöstä vastaavat organisaatiot itse.

Lähetä päivityspyyntö
  • Sallitut tiedostomuodot: jpg, png.
    Lisää kuva

< Takaisin rahoitushakemiston etusivulle