Ympäristöministeriö

Kotipaikka: Helsinki

www.ym.fi

Ympäristöministeriö vastaa valtioneuvoston ja eduskunnan käsittelyyn tulevien asioiden valmistelusta, jotka koskevat yhdyskuntia, rakennettua ympäristöä, asumista, luonnon monimuotoisuutta ja luonnonvarojen kestävää käyttöä sekä ympäristönsuojelua. Ympäristöministeriössä työskentelee useita biotalouden asiantuntijoita ja ministeriö osallistui vuonna 2014 valmistuneen kansallisen biotalousstrategian laatimiseen. Ministeriölle keskeiset näkökulmat biotaloudessa liittyvät eritoten luonnonvarojen käytön kestävyyteen, ekosysteemipalveluiden ja luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen, puurakentamiseen ja kiertotalouteen.

Yhteyshenkilöt biotalousasioissa:

Tarja Haaranen

ylijohtaja, luontoympäristöosasto

Kansallisen biotalouspaneelin jäsen.

+358 295 250 282

tarja.haaranen@ym.fi

Leena Ylä-Mononen

ylijohtaja, ympäristönsuojeluosasto

Kansallisen biotalouspaneelin varajäsen.

+358 295 250 023

leena.yla-mononen@ym.fi

Merja Saarnilehto

ohjelmapäällikkö, ympäristönsuojeluosasto

Erityisalojani ovat ympäristötalous, vihreä talous, materiaalitehokkuus ja kiertotalous.

+358 295 250 259

merja.saarnilehto@ymparisto.fi

Markus Tarasti

ympäristöneuvos, luontoympäristöosasto

Luonnon virkistyskäyttö, maa-ainesten hyödyntäminen ja maatalouden ympäristönsuojelulainsäädäntö.

+358 295 250 291

markus.tarasti@ymparisto.fi

Petri Heino

ohjelmapäällikkö, rakennetun ympäristön osasto

Puurakentamisen edistäminen osana hallituksen kärkihanketta. Puurakentamista koskevan osaamisen kehittämisen edistäminen.

+358 295 250 203

petri.heino@ym.fi

Yhteystietokortin sisältö on organisaation itse tuottamaa. Tiedot tallennettu viimeksi 18.02.2022.

  • Sallitut tiedostotyypit: jpg, png, Max. tiedoston koko: 12 MB.
    Lisää kuva

< Takaisin hakemiston etusivulle